Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”

23 psl. / 4327 žod.

Ištrauka

Logistika dažnai prilyginama verslo priemonei, padedančiai siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, susijusių su racionaliu materialiųjų išteklių transportavimu, transformavimu bei paslaugų teikimu pagal vartotojo poreikius ir uždavinius.
Įmonės, norėdamos vykdyti efektyvią veiklą, turi planuoti ir vykdyti priemones, kurios užtikrintų optimalų medžiagų, lėšų ir informacijos srauto užtikrinimą. Taigi, įmonės veikla yra glaudžiai susijusi su visomis logistinės veiklos sritimis, todėl yra svarbu jas tinkamai koordinuoti.

Problema – neefektyvus logistinės sistemos funkcionavimas įmonės veikloje.

Darbo objektas – logistinės veiklos sričių organizavimas įmonės veikloje.

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti logistikos veiklos sričių organizavimo procesus UAB „Aroma Natural“.

Darbo uždaviniai :
1. Pateikti UAB „Aroma Natural“ charakteristiką;
2. Apibendrinti logistinės veiklos sritis;
3. Išanalizuoti pagrindinių logistikos veiklų organizavimą UAB „Aroma Natural“;
4. Išnagrinėti pagalbinių logistikos veiklos rūšių organizavimą UAB „Aroma Natural“.

Darbo metodai – mokslinės - teorinės literatūros analizė, UAB „Aroma Natural“ veiklos analizė.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTINĖS VEIKLOS SRITYS6
 • 2. PAGRINDINĖS LOGISTIKOS VEIKLOS RŪŠYS8
 • 3. PAGALBINĖS LOGISTIKOS VEIKLOS RŪŠYS11
 • 4. UAB „AROMA NATURAL“ CHARAKTERISTIKA15
 • 5. PAGRINDINIŲ LOGISTIKOS VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS UAB „AROMA NATURAL“.16
 • 6. PAGALBINIŲ LOGISTIKOS VEIKLOS RŪŠIŲ ORGANIZAVIMAS UAB „AROMA NATURAL“18
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 28, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita UAB “Emma” įmonėje

Logistika Praktikos ataskaita 2014 m. dzastyna
Praktikos esmė. Įgyti vien teorinių žinių kolegijoje nepakanka, labai svarbu gebėti jas pritaikyti praktiškai darbe. Svarbu pamatyti įmonę, kurioje galima pritaikyti teorinius metodus,...

UAB „X“ logistinės veiklos optimizavimas

Logistika Diplominis darbas 2018 m. edvinculis
Temos aktualumas. Logistika – globali sritis globaliam pasauliui. Logistikos uždaviniai ilgainiui pakito nuo elementarių produktų išvežimo iki mokslo – kontroliuoti optimalius prekių, energijos...

Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje

Logistika Referatas lilijana
Įmonės norėdamos išlikti konkurencingos ieško naujų galimybių užsienio rinkose, tačiau daugelis jų susiduria su tam tikrais sunkumais: užsienio kalbos  mokėjimas, įvairūs teisiniai reikalavimai...