Viešojo transporto organizavimo Kauno mieste analizė

32 psl. / 8810 žod.

Ištrauka

Keleivių vežimai yra labai svarbi kiekvienos šalies ūkio šaka, užtikrinanti tiek šalies, tiek jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionavimą, taip pat tarptautinius gyventojų ryšius.Pagal LR Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą pagrindinės transporto rūšys yra šios: geležinkelio, kelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transportas. Kaip atskirą vežimų rūšį galima išskirti miesto transportą. Miesto transportas pasirūpina tik tam tikro miesto gyventojų vežimu. Ši transporto rūšis yra ypatinga tuo, kad jai sudaryti ir tinkamai funkcionuoti reikalingi ypač tikslūs sprendimai.
Gausėjant gyventojų, augant miestams, didėjant gamybos apimtims, vystantis prekybai ir turizmui, plečiantis tarptautiniams ryšiams, tobulėjant transporto priemonėms, auga ir keleivių vežimų apimtys.Kiekvieną dieną miestuose yra pervežama tūkstančiai keleivių. Tai įrodo, jog viešasis transportas miestuose yra būtinas ir nepakeičiamas. Taip pat teisinga teigti, kad mūsų šalies miestuose skirtingi autobusų ir troleibusų maršrutai yra netolygiai apkrauti, kartu autobusai ir troleibusai perveža nevienodą keleivių skaičių.

Darbo tikslas–atlikti mokslinės literatūros analizę ir tyrimą UAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“ aptarnaujamuose maršrutuose ir pateikti veiksmų tobulinimo planą.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius mokslinės literatūros aspektus viešojo transporto tema.
2. Atlikti nagrinėjamų įmonių veiklos analizę.
3. Atlikti tyrimą ir apibendrinti duomenis.
4. Pateikti siūlymus situacijai gerinti.

Darbo objektas – Kauno viešojo transporto sistema.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė ir tyrimas.


Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS5
 • 1. VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Transporto rūšys6
 • 1.2. Kelionės bilietų įvairovė, tarifai ir lengvatos8
 • 1.3. Maršrutų išdėstymas11
 • 1.4. Keleivių srautų ir kiti tyrimai13
 • 2. KAUNO MIESTO VISUOMENINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS19
 • 2.1. Veiklos organizavimo bruožai UAB „Kauno autobusai“19
 • 2.2. Veiklos organizavimo bruožai AB „Autrolis“24
 • 2.3. Bendri veiklos organizavimo bruožai29
 • 3. TYRIMAS33
 • 3.1. Tyrimo teorinis apipavidalinimas ir bendra info33
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė33
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI34
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS35
 • PRIEDAI36

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 28, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai