Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

33 psl. / 6299 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint galima nebent teikti paslaugas, nors šiame išsivysčiusios technikos ir aukšto lygio technologijų amžiuje ir tai retai įmanoma vien todėl, kad paslaugų teikėjui tikriausiai reikės pasinaudoti kompiuterių teikiamomis galimybėmis. Apsisprendimas koks turtas yra reikalingas ir naudingas siekiant dirbti efektyviai ir naudingai priklauso nuo įmonės finansinės būklės. Tik naudingas ilgalaikis turtas turi prasmę buhalterinėje taip pat ir finansinėje apskaitoje, todėl labai svarbu ilgalaikį turtą teisingai apskaityti ir tinkamai analizuoti.
Darbo tikslas. Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principus ir atlikti įmonės ilgalaikio materialiojo turto analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teorinius ir praktinius aspektus.
2. Palyginti AB „Anykščių vynas“ rodiklius su įmonių užsiimančių gėrimų gamyba rodikliais.
3. Atlikti ilgalaikio materialiojo turto naudojimo gamybos procese ir pajamų uždirbime analizę.
Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė ir palyginimas, grafinis, santykinių rodiklių skaičiavimo.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO REIKŠMĖ ĮMONĖJE5
 • 1.1. IMT pateikimas įmonės finansinėse ataskaitose6
 • 1.2. Ilgalaikio materialiojo turto analizė12
 • 2. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ IR GĖRIMŲ ŠAKOS PAGRINDINIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ PALYGINIMAS14
 • 3. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NAUDOJIMAS AB ,,ANYKŠČIŲ VYNAS“ GAMYBOS PROCESE17
 • 3.1. Ilgalaikio materialiojo turto analizė17
 • 3.2. IMT naudojimas gamybos procese22
 • 3.3. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimas pajamų uždirbime22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28
 • 1 PRIEDAS. 2010 – 2012 M. AB ,,Anykščių vynas“ balansas, Tūkst. Lt.29
 • 2 PRIEDAS. 2010 – 2012 M. AB ,,Anykščių vynas“ Pelno (nuostolių) ataskaita, Tūkst. Lt.30
 • 3 PRIEDAS. IMT techninės būklės rodikliai31
 • 4 PRIEDAS. IMT pelningumo rodikliai32
 • 5 PRIEDAS. IMT naudojimo rodikliai33

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras darbas
Patvirtintas užsakymas
Darbas informatyvus

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...