Administracinės teisės principai

22 psl. / 5835 žod.

Ištrauka

Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra privalomas demokratinėje teisinėje valstybėje. Todėl yra aktualu išsamiai išnagrinėti administracinės teisės principų sistemą, sužinoti kokie yra administracinės teisės principai, kokia yra jų sąveika su kitais teisės principais ir normomis, kaip sprendžiamos jų kolizijos atvejai ir išspręsti kitus svarbius klausimus.
Mūsų pateikto kursinio darbo tema: „Administracinės teisės principai“. Taigi, darbo objektas – administracinės teisės principai, jų reikšmės, įgyvendinimas praktikoje, sąveika su teisės normomis.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti administracinės teisės principų ypatumus, išskirti juos iš bendrų teisės principų sistemos,
Kursinio darbo uždaviniai:
1. apibrėžti, kas yra principai, teisės principai, administracinės teisės principai;
2. nustatyti administracinės teisės principų vietą teisės principų ir normų sistemoje;
3. išanalizuoti bendruosius ir specialiuosius administracinės teisės ir viešojo valdymo principus;
4. parodyti, kaip praktikoje įgyvendinami administracinės teisės principai, su kokiomis problemomis susiduriama.
Rašant kursinį darbą buvo panaudoti tokie metodai:
aprašomasis,
lyginamasis,
mokslinės literatūros analizės,
teisės aktų analizės,
loginis,
apibendrinimo.
Rašant kursinį darbą buvo panaudota mokslinė literatūra ir teisės aktai (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo įstatymas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas). Pagrindiniai darbe naudoti šaltiniai yra A.Vaišvilos „Teisės teorija“, A.Andriuškevičiaus „Administracinės teisės principai ir normų ribos“, vadovėlis „Viešasis valdymas“ (Mykolo Romerio universitetas, 2010 m.) ir kiti.
Kursinio darbo struktūra: darbas susideda iš įvado, dviejų darbo dalių ir išvadų. Pirmoje darbo dalyje nustatysime teisės principų sampratą, jų reikšmę. Antroje darbo dalyje nagrinėsime administracinės teisės principus, pateiksime galimus jų sisteminimo būdus, aptarsime kiekvieno administracinės teisės principo pagrindinius aspektus. Atskirus poskyrius skirsime viešojo valdymo ir „naujo“ teisėtų lūkesčių principo analizei. Darbo pabaigoje pateiksime išvadas ir santrauką.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Teisės principų samprata ir reikšmė4
  • 1.1 Praktinė teisės principų reikšmė6
  • 1.2 Teisės principų taikymo taisyklės7
  • 2. Administracinės teisės principai, jų reikšmė, klasifikavimas.9
  • 2.1 Šiuolaikinio viešojo valdymo principai12
  • 2.2 Teisėtų lūkesčių principas – „naujas“ administracinės teisės principas18
  • IŠVADOS20
  • SANTRAUKA21
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...

Administracinės teisės samprata

Teisė Prezentacija 2012 m. slapuke7
Administracinė teisė (administratio (lot.) – valdyti, vadovauti) – viešosios teisės šaka; sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius...