Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinės teisės principai

0 atsiliepimų
Autorius:
Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra privalomas demokratinėje teisinėje valstybėje. Todėl yra aktualu išsamiai išnagrinėti administracinės teisės principų sistemą, sužinoti kokie yra administracinės teisės principai, kokia yra jų sąveika su kitais teisės principais ir normomis, kaip sprendžiamos jų kolizijos atvejai ir išspręsti kitus svarbius klausimus.
Mūsų pateikto kursinio darbo tema: „Administracinės teisės principai“. Taigi, darbo objektas – administracinės teisės principai, jų reikšmės, įgyvendinimas praktikoje, sąveika su teisės normomis.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti administracinės teisės principų ypatumus, išskirti juos iš bendrų teisės principų sistemos,
Kursinio darbo uždaviniai:
1. apibrėžti, kas yra principai, teisės principai, administracinės teisės principai;
2. nustatyti administracinės teisės principų vietą teisės principų ir normų sistemoje;
3. išanalizuoti bendruosius ir specialiuosius administracinės teisės ir viešojo valdymo principus;
4. parodyti, kaip praktikoje įgyvendinami administracinės teisės principai, su kokiomis problemomis susiduriama.
Rašant kursinį darbą buvo panaudoti tokie metodai:
aprašomasis,
lyginamasis,
mokslinės literatūros analizės,
teisės aktų analizės,
loginis,
apibendrinimo.
Rašant kursinį darbą buvo panaudota mokslinė literatūra ir teisės aktai (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo įstatymas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas). Pagrindiniai darbe naudoti šaltiniai yra A.Vaišvilos „Teisės teorija“, A.Andriuškevičiaus „Administracinės teisės principai ir normų ribos“, vadovėlis „Viešasis valdymas“ (Mykolo Romerio universitetas, 2010 m.) ir kiti.
Kursinio darbo struktūra: darbas susideda iš įvado, dviejų darbo dalių ir išvadų. Pirmoje darbo dalyje nustatysime teisės principų sampratą, jų reikšmę. Antroje darbo dalyje nagrinėsime administracinės teisės principus, pateiksime galimus jų sisteminimo būdus, aptarsime kiekvieno administracinės teisės principo pagrindinius aspektus. Atskirus poskyrius skirsime viešojo valdymo ir „naujo“ teisėtų lūkesčių principo analizei. Darbo pabaigoje pateiksime išvadas ir santrauką.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5835 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Teisės principų samprata ir reikšmė4
  • 1.1 Praktinė teisės principų reikšmė6
  • 1.2 Teisės principų taikymo taisyklės7
  • 2. Administracinės teisės principai, jų reikšmė, klasifikavimas.9
  • 2.1 Šiuolaikinio viešojo valdymo principai12
  • 2.2 Teisėtų lūkesčių principas – „naujas“ administracinės teisės principas18
  • IŠVADOS20
  • SANTRAUKA21
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita
Referatas Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Mokesčių administratorius: teisės ir pareigos
Prezentacija Mokesčių administratorius: teisės ir pareigos

Mokesčių administratoriai 1. Valstybinė mokesčių inspekcija. 2. Lietuvos Respublikos muitinė Valstybės [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Europos Sąjungos teisės principų analizė
Kursinis darbas Europos Sąjungos teisės principų analizė

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir [...]

Administracinės teisės funkcijos
Kursinis darbas Administracinės teisės funkcijos

Šiuolaikinė administracinė teisė yra tokia principų ir teisės normų visuma, kurios svarbiausioji funkcija - abipusių [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Teisės principų samprata
Referatas Teisės principų samprata

Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]