Socialiniai mokslai / Teisė

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie yra neatsiejama baudžiamosios teisės dalis, ypač kalbant apie baudžiamąją atsakomybę. Verta pažymėti, kad taip yra ir įtvirtinami baudžiamosios politikos pagrindai.
Darbe aptariami pagrindiniai baudžiamosios teisės principai: nusikalstamos veikos sudėties kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindo principas, be kurio negalima kalbėti apie asmens baudžiamąją atsakomybę, teisingumo principas ir bausmės individualizavimo principas, kurie išskiriami į atskirus punktus, tačiau iš esmės mano manymu yra neatsiejami ir galima būtų kalbėti tiesiog aiškinant bausmės individualizavimą kaip neatsiejamą teisingumo principo įgyvendinimo dalį. Toliau pateikiamas šanso, įstatymo negaliojimo atgal, įstatymo nežinojimo reikšmės teorines principines nuostatas ir reikšmę. Pateikiama ir non bis in idem principo analizė bei gretinimas su dvigubos atsakomybės problema.
Prie kiekvieno principo pateikiami baudžiamųjų bylų arba kasacinių nutarčių pavyzdžiai, kurie leidžia spręsti apie tam tikro principo veikimą teismų praktikoje ir atitinkamose bylose.
Darbe, be abejonės, daugiausiai remiamasi prof. V. Piesliako moksliniais darbais ir nuomonėmis, G.Švedo, kitų autorių darbais bei Lietuvos Respublikos teismų praktika, kuri leidžia spręsti apie tai ar šiuo metu tinkamai yra taikomi darbe nagrinėjami baudžiamosios teisės principai, kurie yra neatsiejami nuo pačios baudžiamosios teisės esmės ir paskirties.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5409 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Baudžiamosios teisės nuostatos4
 • 3. Nusikalstamos veikos sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas4
 • 4. Teisingumo principas7
 • 5. Šanso principas10
 • 6. Non bis in idem principas11
 • 7. Lex retro non agit principas13
 • 8. Atsakomybės individualizavimo principas15
 • 9. Įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia18
 • 10. Išvados20
 • 11. Naudota literatūra21
 • 12. Santrauka………………………………………………………………………22
 • 13. Summary…………………………………………………………………………23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Baudžiamojo poveikio priemonių reikšmė bei taikymas baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamojo poveikio priemonių reikšmė bei taikymas baudžiamosiose bylose

Įsigaliojus naujajam, 2000 metų Baudžiamajam kodeksui (toliau tekste – BK), jame atsirado inovatyvus institutas- baudžiamojo [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Referatas Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Baudžiamosios teisės nutarčių analizė
Referatas Baudžiamosios teisės nutarčių analizė

Baudžiamosios teisės normomis ginami ne visi teisiniai gėriai. Atsižvelgiama į jų svarbą visuomenėje ir galimos [...]

Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas
Referatas Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas

B. nuteistas už tai, kad dirbdamas Šilalės rajono PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju [...]

Baudžiamosios teisės uždaviniai ir sprendimai
Konspektas Baudžiamosios teisės uždaviniai ir sprendimai

Paaiškinkite bendrininkavimo sampratą ir požymius. Apibūdinkite bendrininkų rūšis. Kokio bendrininko vaidmenį atliko Grišajevas?  [...]