Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

23 psl. / 5409 žod.

Ištrauka

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie yra neatsiejama baudžiamosios teisės dalis, ypač kalbant apie baudžiamąją atsakomybę. Verta pažymėti, kad taip yra ir įtvirtinami baudžiamosios politikos pagrindai.
Darbe aptariami pagrindiniai baudžiamosios teisės principai: nusikalstamos veikos sudėties kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindo principas, be kurio negalima kalbėti apie asmens baudžiamąją atsakomybę, teisingumo principas ir bausmės individualizavimo principas, kurie išskiriami į atskirus punktus, tačiau iš esmės mano manymu yra neatsiejami ir galima būtų kalbėti tiesiog aiškinant bausmės individualizavimą kaip neatsiejamą teisingumo principo įgyvendinimo dalį. Toliau pateikiamas šanso, įstatymo negaliojimo atgal, įstatymo nežinojimo reikšmės teorines principines nuostatas ir reikšmę. Pateikiama ir non bis in idem principo analizė bei gretinimas su dvigubos atsakomybės problema.
Prie kiekvieno principo pateikiami baudžiamųjų bylų arba kasacinių nutarčių pavyzdžiai, kurie leidžia spręsti apie tam tikro principo veikimą teismų praktikoje ir atitinkamose bylose.
Darbe, be abejonės, daugiausiai remiamasi prof. V. Piesliako moksliniais darbais ir nuomonėmis, G.Švedo, kitų autorių darbais bei Lietuvos Respublikos teismų praktika, kuri leidžia spręsti apie tai ar šiuo metu tinkamai yra taikomi darbe nagrinėjami baudžiamosios teisės principai, kurie yra neatsiejami nuo pačios baudžiamosios teisės esmės ir paskirties.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Baudžiamosios teisės nuostatos4
 • 3. Nusikalstamos veikos sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas4
 • 4. Teisingumo principas7
 • 5. Šanso principas10
 • 6. Non bis in idem principas11
 • 7. Lex retro non agit principas13
 • 8. Atsakomybės individualizavimo principas15
 • 9. Įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia18
 • 10. Išvados20
 • 11. Naudota literatūra21
 • 12. Santrauka………………………………………………………………………22
 • 13. Summary…………………………………………………………………………23

Reziumė

Autorius
my.vica
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011-2012 m. m. aleksandra
Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo pačiu konkrečiai aprašytos veikų sudėtys (objektyvieji ir subjektyvieji...

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011 m. juste.v
Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko daugiau studentų. Aprašyti visi BK specialiosios dalies straipsniai,...

Baudžiamosios teisės principai

Teisė Referatas smilinggirl88
Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek atskiros teisės šakos. Juose atsispindi visuomenės požiūris kokia turėtų...