Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

32 psl. / 4700 žod.

Ištrauka

Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės pastato vėdinimas“ mini E. Juodis, dėl prasto projekto tiek statant objektą, tiek jį eksploatuojant atsiradusius nuostolius turi atlyginti projektuotojai.
Pastato projektas susideda iš statybinės, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, sąmatinės ir kitų dalių. Šiuo atveju bus nagrinėjama tik vėdinimą apimanti dalis (daugiausia – preliuminariai, nes realūs projektai yra kur kas didesnės apimties, jiems reikalinga daugiau pradinių parametrų, ir, galų gale, projektuotojo išmanymo). Vėdinimo dalis apima vėdinimo sistemų ir įrangos parinkimo skaičiavimą, pagrindinius techninius bei ekonominius rodiklius bei brėžinius.
Kursinio projekto tikslas – suprojektuoti vėdinimo įrangą trijų aukštų gamybiniam pastatui. Pastato ilgis – 36 m, plotis – 12 m, aukštis – 13,5 m. Pastato stogas yra plokščias.. Pramoninis pastatas yra Pasvalyje, lauko oro parametrai parenkami pagal vietovę (1 priedas)
Pirmame aukšte yra įrengtos gamybinė patalpa. Joje išsiskiria nuodinga medžiaga – sieros rūgštis. Jos ilgalaikio poveikio ribinė vertė lygi IPRV = 1,0 mg/m3, o didžiausia leistina koncentracija (vienkartinė) - DLK = 0,3 mg/m3. Gamybinės patalpos plotas lygus 300 m2. Oro kaitos kartotinumas imamas priklausomai nuo užduotyje nurodyto teršalo pavojingumo, atsižvelgiant į jo ilgalaikio poveikio koncentracijos ribinę vertę (IPRV). Oro kaitos kartotinumas yra 6 h-1.
Antrame aukšte gamybos metu išsiskiria sprogi medžiaga – vaitspiritas, kurio ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) lygi 300 mg/m3, o didžiausia leistina koncentracija (vienkartinė) DLK = 1,0 mg/m3. Gamybinių patalpų plotas yra lygus 180 m2. Oras šiame aukšte šalinamas traukos spintomis. Įrengiamos 2 traukos spintos, kur vienai spintai tenka 90 m2 grindų ploto, o angos plotas priimamas 0,5 m2.
Vaitspirito poveikis žmonių sveikatai: įkvėpus yra kenksmingas centrinei nervų sistemai, o prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį.


Reziumė

Autorius
modestaaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Pastatų energetikos (1-asis) namų darbas

Statyba Referatas 2013 m. etysar
Mes pasirinkome tris Europos šalis: Belgijos, Danijos ir Nyderlandų Karalystes palyginimui su Lietuvos Respublika, nes šios šalys vysto vėjo energetiką.Jos turi palankias sąlygas...

Sandėlio “Engine” projektavimas Šiauliuose

Statyba Diplominis darbas 2013 m. eha112
Bakalauro darbe projektuojamas sandėlis ,,Engine“. Pastatą planuojama statyti Šiaulių mieste, Baltų gatvėje. Sklypo plotas puikiai pasirinktas susisiekimo atžvilgiu. Sklypo teritorijoje projektuojama 13 vietų...

Pramonės pastato vėdinimas

Statyba Kursinis darbas 2015 m. kristi605
VGTU vedinimo kursinis darbas, su visais skaičiavimais, įrangos parinkimu ir visų formulių detaliais paaiškinimais.