Sąvartyno Tauragės rajone projektavimas

136 psl. / 27000 žod.

Ištrauka

Atliekos – neatsiejama vartotojiškos visuomenės dalis. Tik 8 % atliekų Lietuvoje yra perdirbama ir net apie 90 % atliekų keliauja į sąvartynus, kai tuo tarpu būtų galima jas panaudoti pakartotinai, o jei ne – tai iš jų išgauti energiją.
Norint sumažinti atliekų kiekį reikia skatinti visuomenę visų pirma sugebėti atsirinkti būtinas prekes (rinktis kokybę, o ne kiekybę), koreguoti vartojimo įpročius, išmokti elgtis kūrybingai. Sugedus daiktui nebūtina jį iškart išmesti, galima ieškoti gedimo priežasčių ir pakeitus neveikiančią detalę daiktu naudotis toliau, o jei tai neįmanoma – kūrybingai suteikti daiktui kitą paskirtį ir, tik blogiausiu atveju, išmesti į konteinerį (jei daiktas tinkamas, žinoma, į perdirbti tinkamų žaliavų).
Didžiausia tikimybė išvengti atliekų yra visuomenės bendradarbiavimas. Pasaulyje yra pavyzdžių, kai nedidelės miestų bendruomenės bendradarbiauja tarpusavyje ir vienų sektorių atliekas panaudoja kituose sektoriuose. Tokiam bendradarbiavimui vystytis ir plėstis yra nemažos galimybės. Svarbu į atliekų daugiakartinio panaudojimo ciklą įtraukti kuo daugiau gamybos sferų.
Deja, šiuo metu Lietuvoje visiškai atsisakyti sąvartynų nėra galimybės, tačiau pradėtas lėtas palaipsnis procesas atliekų kiekiui mažinti, remiamas Europos sąjungos. Šiukšlynai perorganizuoti į didelius prižiūrimus sąvartynus.
Darbo tikslas – suprojektuoti sąvartyną Tauragės regione, palyginant jo eksploatacijos trukmę kintant atliekų srautams bei apžvelgti kitus parametrus.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti Tauragės regionui būdingus atliekų srautus, jų surinkimo sistemą bei kitus veiksnius.
2. Apskaičiuoti sąvartyno projektinius parametrus.
3. Palyginti sąvartyno ekploatavimo trukmę: kai į sąvartyną patenka visi atliekų srautai; kai atskiriamos visos perdirbimui tinkamos atliekos; ir kai bioskaidžių atliekų kiekis sumažinamas 30 %.
4. Pateikti sąvartyno filtrato skaičiavimus bei grafiškai pavaizduoti susidarančių dujų kiekius, naudojantis „Landgem“ programa.
5. Atlikti individualias užduotis.


Reziumė

Autorius
modestaaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€16.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 17, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
136 psl.

Susiję darbai

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2013 m. geisa
Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų ekologiškų prekių, tai ne tik maistas, bet ir...

Biologinės įvairovės apsauga Šakių rajone

Ekologija Kursinis darbas 2013 m. aronas
Šakių rajono savivaldybė yra didžiausia iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado sritimi, kurios plotas 1453 km² (32,6...

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Ekologija Kursinis darbas vitas
Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą. Visiškai...

Kazokiškių sąvartynas

Ekologija Referatas 2014 m. gameish
Referatas rengtas Baltijos jūra ir sveikata dalykui. Jame nagrinėjama Kazokiškių sąvartyno esančio visai šalia Neries regioninio parko ekologinė problema.

Sąvartynai Lietuvoje ir ES

Ekologija Referatas 2017 m. eimadens
Sąvartynas arba atliekų kapinynas – įvairių atliekų kaupimo vieta. Atliekos gali būti kaupiamos tiek žemės paviršiuje, tiek ir po žeme. Iki XX a. vidurio atliekų šalinimas sąvartynuose buvo pagrindinis atliekų...