Komercinių sutarčių turinys bei sąlygos

24 psl. / 6985 žod.

Ištrauka

Ši tema yra aktuali tuo, kad augant ir plečiantis užsienio ir Lietuvos ekonominiams ryšiams, išaugo eksporto ir importo prekybos apimtys.
Dėl šių priežasčių išsivystė konkurencija, o ši paspartino aukštesnį verslo rizikos laipsnį prekybos srityje. Todėl kiekvienas, norėdamas padidinti savo įmonės pelną pradėjo domėtis teisingu komercinio kontrakto sudarymu. Tai labai svarbu, nes kiekviena sutartis įtakoja tolimesnę įmonės veiklą, o menkiausia padaryta klaida sudarant sutartį, gali privesti įmonę prie bankroto.
Laikui bėgant, sutartys visuomenėje užima ypatingą vietą ne tik prekybos sferoje, bet ir mūsų gyvenime. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su sutarties sudarymu, arba su sutartimi susijusiais klausimais. Tai labai svarbi ir neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Taigi, mokėti teisingai sudaryti sutartį yra privaloma ne tik verslininkui ar teisininkui, o kiekvienam išsilavinusiam žmogui.
Tam, kad mokėtumėme teisingai sudaryti sutartį, privalome išmanyti komercinės sutarties turinį, suprasti jo svarbą bei kitas keliamas sąlygas.
Šiame darbe analizuosiu komercinės sutarties turinį, sąlygas, pabrėšiu ypatumus bei kitus svarbius dalykus.
Darbo objektas – Komercinių sutarčių turinys bei sąlygos.
Darbo tikslas – išanalizuoti komercinių sutarčių turinį ir sudarymo sąlygas.
Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai:
1. išanalizuoti komercinių sutarčių svarbą mūsų visuomenėje;
2. atriboti komercines sutartis nuo kitų sutarčių;
3. išnagrinėti sutarčių turinį ir sudarymo sąlygas.
Pagrindiniai darbe naudoti metodai: mokslinės literatūros analizė, teismų praktikos analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KOMERCINĖS SUTARTIES SAMPRATA IR POŽYMIAI4
 • 1.1. KOMERCINĖS SUTARTIES SAMPRATA4
 • 1.2. KOMERCINĖS SUTARTIES YPATUMAI5
 • 2. SUTARTIES SUBJEKTAI12
 • 3. SUTARČIŲ TURINYS13
 • 4. SUTARČIŲ SUDARYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS14
 • 4.1. SUTARČIŲ SUDARYMO SĄLYGOS14
 • 4.2. KOMERCINIŲ SUTARČIŲ NEGALIOJIMO, NUTRAUKIMO IR
 • NEĮVYKDYMO SĄLYGOS17
 • 5. TEISMŲ PRAKTIKOS ANALIZĖ, AIŠKINANT KOMERCINIŲ SUTARČIŲ TEISĖS
 • INSTITUTĄ21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
eimante0
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Gru 18, 2013
Apimtis
24 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Teisė Referatas 2010 m. m. erika
Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame paskolas būstui, sudarydami sutartis su banku, mes galime...

Bendrieji sutarčių teisės nuostatai

Teisė Prezentacija marinamarina
Sutarties reikšmė Sutartis – pagrindinė sandorių rūšis Sutartis - prekinių-piniginių santykių teisinė forma Sutartimi įforminami turtiniai ir neturtiniai teisiniai santykiai tarp: - fizinių...

Sutarčių teisė

Teisė Prezentacija indroolia
Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės galios) visuomeniniai teisiniai santykiai, kurių pagrindinė (arba viena...