Socialiniai mokslai / Teisė

Kito asmens reikalų tvarkymas

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Realiame gyvenime dažnai susidaro situacijos, kai asmenys savanoriškai atlieka tam tikrus veiksmus kitų asmenų labui neturėdami pastarųjų sutikimo šiems veiksmams atlikti. Dažniaisiai tokie veiksmai atliekami vadovaujantis moralinėmis nuostatomis, siekiant apsaugoti nuo gresiančio pavojaus asmenų turtinius interesus, kurių tie asmenys negali apsaugoti dėl to, kad yra laikinai išvykę ar dėl kitų tam tikrų priežasčių. Tokie veiksmai atliekami, kai reikia apsaugoti ar perkelti į saugią vietą kito asmens turtą esant stichinei nelaimei, ar gesinant kaimyno namą kilus gaisrui ir pan. Prievoliniai santykiai dėl kito asmenų reikalų tvarkymo atsiranda ne tik dėl faktinių, bet ir dėl juridinių veiksmų. Sakykime, kaimynas už kaimyną įvykdo prievolę tretiesiams asmenims. Ir vienu, ir kitu atveju veikiama kito asmens interesais be pavedimo ir asmenui, kurio interesais veikta, atsiranda civilinė prievolė. Taigi prievolės, kurios atsiranda tvarkant kito asmens reikalus be pavedimo apibrėžiamos kaip nesutartinės prievolės, atsirandančios dėl vieno asmens savanoriškai, faktiškai ar juridiškai atliktų veiksmų kito asmens naudai.
Problematika. Kito asmens reikalų tvarkymą įtvirtina CK 6.229 - 6. 236 straipsniai. Šių staipsnių esmė yra ta, kad asmuo, neturintis tokios pareigos, kito asmens reikalus tvarko savanoriškai ir be pavedimo ar išankstinio susitarimo. Pagrindinis reikalavimas, kad reikalai būtų tvarkomi taip, kad atitiktų asmens, kurio reikalai tvarkomi, interesus. Tačiau praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai reikalai tvarkomi neteisėtai.
Atsižvelgiant į šio instituto problematiką, formuluotinas kursinio darbo tikslas – išanalizuoti institutą: kito asmens reikalų tvarkymas.
Darbo objektas – prievolės, atsirandančios tvarkant kito asmens reikalus be pavedimo.
Darbo uždaviniai:
1. Įvardinti sampratą, subjektus dalyką bei sąlygas, kurias turi atitikti veiksmai, tvarkant kito amens reikalus.
2. Atskleisti asmens teises ir pareigas, tvarkant kito asmens reikalus.
3. Analizuoti reikalų tvarkymą prieš kito asmens valią.
4. Analizuoti žalos atlyginimo klausimą.
5.Kito asmens reikalų tvarkymas kitose Europos šalyse bei tarptautinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4703 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Kito asmens reikalų tvarkymo samprata, subjektai, dalykas bei sąlygos4
  • Asmens, tvarkančio kito asmens reikalus, teisės ir pareigos7
  • Reikalų tvarkymas prieš kito asmens valią……………11
  • Išlaidų atlyginimas tvarkant kito asmens reikalus………13
  • Kito asmens reikalų tvarkymas Europos Sąjungos šalyse bei tarptautinės teisės vienodinimas15
  • Išvados19
  • Literatūros sąrašas20
  • Santrauka21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Dvasinių (psichinių) kito asmens savybių  pažinimo ypatumai vaikystėje
Kursinis darbas Dvasinių (psichinių) kito asmens savybių pažinimo ypatumai vaikystėje

Dvasinėse (psichinėse) būsenose mes matome tokią pasaulio sudėtį, kaip įsitikinimai, žinios, norai ir mąstymas. Pas [...]

Kokia yra sporto (arba fizinio aktyvumo) reikšmė asmens moraliniam vystymuisi?
Rašinys Kokia yra sporto (arba fizinio aktyvumo) reikšmė asmens moraliniam vystymuisi?

Sportas šiuolaikiniame pasaulyje yra labai populiarus. Juo užsiiminėja milijonai žmonių visame pasaulyje. Vieni tai daro [...]

Asmens vertės teigimas Krikščionybėje
Referatas Asmens vertės teigimas Krikščionybėje

VDU magistrantės referatas Filosofijai. [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]

Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas
Referatas Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas

Pagrindinis juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimo elementas yra Civilinis Kodeksas, taip pat kiti norminiai aktai [...]

Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?
Referatas Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?

Žmogaus privatus gyvenimas – tai kiekvieno individo teisė gyventi taip, kaip jam norisi, būti apsaugotam [...]

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas
Prezentacija Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Kai kalbama apie asmens duomenis, galvoje turima – informacija.Asmens duomenimis gali būti bet kokios [...]

Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už darbuotojo padarytą žalą
Referatas Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už darbuotojo padarytą žalą

Nagrinėjant darbuotojo, darbdavio ar valdžios institucijos neteisėtų veiksmų atsakomybę civilinės atsakomybės teisiniuose santykiuose, reiktų išsiaiškinti [...]

Fizinio asmens gyvenamosios vietos samprata
Referatas Fizinio asmens gyvenamosios vietos samprata

Fizinis asmuo tai teisės subjektas, asmuo, kuris nėra juridinis asmuo. Tai gali būti žmogus, taip [...]

Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas
Laboratorinis darbas Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas

Kiekvienas žmogus elgiasi skirtingai Vienas asmuo turi keletą skirtingų elgesio tipų. Tai priklauso nuo situacijos [...]

Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose
Kursinis darbas Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo problemos viešojo administravimo institucijose

Konstitucija yra aukščiausias valstybės įstatymas. Jis įtvirtina svarbiausius valstybės visuomeninius santykius: valstybės konstrukciją, elementus, jų [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Asmens duomenų apsauga
Prezentacija Asmens duomenų apsauga

Įvadas;Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos istorija;Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veikla:Pranešimai apie pažeidimus;Misija; [...]