Transpersonalinės psichologijos apžvalga ir jos esminiai principai

24 psl. / 5399 žod.

Ištrauka

Transpersonalinė psichologija – gana jauna sritis – jai apie 40 metų, tačiau jos užuomazgų galima aptikti psichoanalitinėje, funkcionalizmo, biheviorizmo kryptyse, geštaltpsichologijoje, tačiau ji priskiriama humanistinei krypčiai.
Transpersonalinis – esantis už asmenybės, peržengiantis jos ribas. Transpersonalinės psichologijos užuomazgų yra W. James, C. G. Jung darbuose. Pradininku laikomas A. Maslow, kuris teigė, kad transpersonalinė psichologija – ketvirtoji jėga psichologijoje. Didelę svarbą turi jo darbai apie pikinius išgyvenimus.
Transpersonalinė psichologija dimisi tokiais procesais, kurie išeina už sąmonės ribų, kai asmuo patiria platesnį, gilesnį suvokimą, dvasinį ryšį su būtimi, gamta. Transpersonalinė patirtis apima aukštesnį sąmonės lygmenį, kai peržengiamas kasdieninis „aš“. Pagrindiniai dominantys objektai ir reiškiniai: mistinė patirtis, paranormali patirtis, mirties, meilės patirtis, įvairios dvasinės krizės, pakitusi sąmonės būsena, aukštesnis „aš“ lygmuo.
Transpersonalinė psichologija priskiriama humanistinės psichologijos krypčiai. Pagrindiniai atstovai: A. Maslow, S. Grof, K. Willber, S. Krippner, R. Assagiolli.
Ši psichologijos kryptis susilaukė kritikos dėl moksliškumo trūkumo – nebuvo galima empyriškai tirti idėjų, nenaudojami moksliniai metodai, vietoj to turėjo glaudų ryšį su Rytų religijomis, mistika, parapsichologija; taip pat menkas dėmesys buvo skiriamas tamsiosiąjai asmenybės prigimčiai tirti ir analizuoti.
Transpersonalinė psichologija gilinasi į asmens pasąmonės gelmes ir tuo pačiu orientuojasi į aukščiausias vertybes, kurios susijusios su relija, kūryba, grožiu.
Darbo tikslas - išanalizuoti transpersonalinę psichologiją ir jos esminius principus
Uždaviniai:
1. Apžvelgti transpersonalinės psichologijos sampratą
2. Aptarti transpersonalinės psichologijos esminius principus


Turinys

  • 1.Įvadas3
  • 2.Pagrindinė dalis4
  • 2.1 Transpersonalinės psichologijos samprata4
  • 2.2 TP ištakos7
  • 2.3 Transpersonalinės psichologijos ryšys su kultūra ir religija12
  • 2.4 Tyrimų krytys14
  • 3.Išvados19
  • 4.Literatūra20

Reziumė

Autorius
dainius
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Asocialaus elgesio psichologija

Psichologija Paruoštukė 2011 m. vaidukazs
1. Asocialus elegesys – savo elgesio pasekmių kitiems nepaisymas, elgesys nepriimtinas visuomenei. Delinkventinis elgesys – Delinkventinis elgesys - tai smulkūs nusižengimai, moralinių elgesio...

Psichologijos paskaitų konspektas

Psichologija Konspektas 2014 m. erikita192
Konspektas skirtas psichologijos paskaitoms, pateikiant pagrindinę paskaitos informaciją, papildant ją papildomais komentarais, kad būtų lengviau viską suprasti.

Spalvų poveikis žmogaus psichologijai

Psichologija Prezentacija rositadr
Spalvos ir žmogaus dvasinė būklė yra glaudžiai susijusios. Mes nuolat esame apsupti spalvų ir kartais net nesusimąstome, kodėl vieną dieną būname suirzę, o...

Vyrų ir moters psichologijų skirtumai

Psichologija Prezentacija 2021 m. viskasbusgerai
Vyrai mąsto abstrakciai, o pas moteris išvystytas konkretus, netiesioginis mąstymas. Mąstymas yra vienas iš skirtumų vyrų ir moterų.