Pensijų fondų išorinio reguliavimo aktualumo tyrimas

47 psl. / 9723 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Europos žemynas sensta, tad vienam dirbančiajam tenka išlaikyti vis daugiau pensijinio amžiaus žmonių. Dirbantieji suvokia, jei gimstamumo tendencija išliks ir ateinančiais laikotarpiais, jiems pensijų gali būti, kad nebus iš ko mokėti, o jei ir bus, tai jų dydis bus neadekvatus normaliam pragyvenimo lygiui užtikrinti, tad vis daugiau žmonių renkasi privačius pensijų fondus siekdami sukaupti papildomą pensiją senatvei. Pensijų fondai jiems patikėtas lėšas investuoja į rinkose esančias investicines priemones, kurių kiekviena yra susijusi su skirtingu rizikos lygiu. O kadangi dažnas pensijų fondų dalyvis nesigaudo investicijų pasaulyje ir nesuvokia kokios rizikos slypi jame, valstybės reguliuojančios institucijos prižiūri pensijų fondų vykdomą veiklą, įvertina jų riziką ir nustato tam tikrus apribojimus pensijų fondo turto paskirstymui siekiant sumažinti pensijų fondų dalyvių riziką prarasti jų kaupiamas lėšas senatvei.
Problema. Kaip pensijų fondų išorinis reguliavimas/apribojimai paveikia pensijų fondų portfelių rizikingumą?
Objektas – pensijų fondų investicijų paskirstymas tarp investicinių turto klasių.
Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip pensijų fondų veiklos išorinis reguliavimas paveikia pensijų fondų investicinių portfelių rizikingumą.
Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Susisteminti informaciją ir apibrėžti pensijų fondo sampratą, išskirti pagrindinį pensijų fondo tikslą, galimą turto paskirstymo strategiją tam tikslui pasiekti bei rinkose esančios investavimo priemonės;
2. patikrinti, ar įstatymiškai reguliuojančių pensijų fondus šalių, pensijų fondų turto pasiskirstymas statistiškai reikšmingai skiriasi nuo įstatymais nereguliuojančių pensijų fondų šalių.
3. Patikrinti, ar įstatymais reguliuojančių pensijų fondus šalių pensijų fondai yra mažiau rizikingi nei įstatymais nereguliuojančių šalių pensijų fondai.
Darbo metodai: indormacijos sisteminimas, Mann Whitney U testas, parodantis skirtumų reikšmingumą bei palyginamoji analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. PENSIJŲ FONDAI IR JŲ VEIKLA TEORINIU ASPEKTU4
 • I.1. Pensijų fondų samprata4
 • I.2. Pensijų fondų tikslas5
 • I.3. Pensijų fondo pagrindinio tikslo įgyvendinimo strategija7
 • I.4. Investavimo priemonės8
 • I.5. Pensijų fondų veiklos reguliavimas17
 • II. PENSIJŲ FONDŲ TEISINIO REGULIAVIMO AKTUALUMO EMPIRINIS TYRIMAS19
 • 2.1. TYRIMO METODIKA19
 • II.1.2. Reikšmingumas21
 • II.1.3. Tyrimo duomenys21
 • II.1.4. Tyrimo ribotumas22
 • II.2. EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI23
 • II.2.1. Pensijų fondų rinkos dydis23
 • II.2.2. Pensijų fondai įstatymais nereguliuojančiose šalyse23
 • II.2.3.Pensijų fondai įstatymais reguliuojančiose šalyse27
 • II.2.3. Pensijų fondų turto paskirstymo skirtumų reikšmingumo vertinimas31
 • II.2.4. Pensijų fondų rizikingumo vertinimas32
 • IŠVADOS35
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS36
 • Priedai39

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Pensijų fondai

Finansai Referatas meduolis
Žmogaus poreikių piramidė gana sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, rūpinantis apie senatvę, bandoma įsivaizduoti sąlygas ir aplinkybes, veikiančias šių poreikių realizavimą po keleto dešimtmečių....

Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos

Finansai Referatas meduolis
Aktualumas. Lietuvos pensijų reforma startavo- pirmosios pensijų fondų valdymo įmonės gavo leidimus pradėti savo veiklą. Dabar būsimųjų pensininkų apsisprendimo metas- ar investuoti į...

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...