UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ pardavimo skatinimo sprendimai

29 psl. / 5114 žod.

Ištrauka

Pardavimų skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų skatinamojo pobūdžio veiksmų, sudarančių palankias sąlygas prekei įsigyti. Iš esmės tai neatskleidžia nei pačios sąvokos, nei pardavimų skatinimo esmės. Apibrėžimas teigia, kad pardavimų skatinimo tikslas – aukojant dalį pelno, realizuoti daugiau produkcijos. Vadinasi, pardavimų skatinimo išlaidos apibrėžiamos kaip ir paprasčiausios reklamos išlaidos. Tačiau bet kuriuo atveju, marketingo teorijoje tai analizuojama kaip atskira sudėtinė rėmimo dalis. Gamintojas pardavimo skatinimo veiksmus nukreipia į vartotojus ir prekybininkus (didmeninkus ir mažmeninkus), didmenininkai – iš esmės tik į mažmenininkus, o pastarieji – tik į vartotojus.
Pardavimų skatinimo teorijoje išskiriamos šios pardavimų skatinimo orientacijos:
• Vartotojų skatinimas – tai riboto laiko pardavimo skatinimo veiksmai, kuriais, siekiama suaktyvinti tam tikros prekės potencialius pirkėjus paprastai jos pardavimo vietoje suteikiant ypatingą paskatą, sudarant palankias sąlygas susipažinti su preke.
• Prekybininkų skatinimas – riboto laiko pardavimo skatinimo veiksmai, kuriais gamintojas papildomomis priemonėmis siekia suaktyvinti prekybininkų (didmenininkų ir mažmenininkų) pastangas, susijusias su jo prekių pardavimu.
Dabar galima sukonkretizuoti, išsamiau apibūdinti anksčiau minėtą pardavimų skatinimo tikslą. Taip, paprastai, įmonė siekia sukelti stipresnę ir greitesnę pirkėjų reakciją, atkreipti dėmesį į tam tikrų prekių pasiūlą, įveikti realizacijos sąstingį. Paprastai pardavimų skatinimas yra trumpalaikė komunikacijos priemonė, nors ją naudojant, siekiama ilgalaikių įmonės tikslų. Be to, tikslai yra detalizuojami į šiuos:
• Padidinti prekių pardavimo mąstą;
• Pritraukti naujus įmonės prekių vartotojus;
• Pasiekti, kad daugiau būtų perkama pakartotinai;
• Pasiekti, kad nauja prekė būtų greičiau pripažinta;
• Padidinti vartotojų lojalumą įmonės produkcijai.

Priemonės, kuriomis yra skatinami pardavimai, yra šie:
• Vartotojų skatinimo orientacijos priemonės
• Nemokamas prekių pavyzdžių dalinimas;
• Prekių pavyzdžių pardavimas;
• Dovanos, premijos;
• Konkursai, loterijos;
• Kuponai (talonai);

Temos aktualumas. Kiekvienas iš mūsų su rinkodara susiduriame kasdieną – pirkdami ir vartodami įvairiausias prekes. Pastebime ir pokyčius, susijusius su rinkodara ir jos veikla. Visuomenės tendencijoms kisti turi įtakos vartojamų prekių ir gyvenimo sudėtingumas, geresnės ateities tikimybė ir laisvalaikio kultūra, profesinė kompetencija ir darbo profesionalumo lygis (kvalifikacija), intensyvi ryšių sistemų plėtra, žinių ar išteklių trūkumai ir kiti dalykai, su kuriais įmonės ar privatūs asmenys anksčiau niekada nesusidurdavo arba galėjo patys su tuo susidoroti. Tai sukuria naujas prekių rūšis arba, kitaip tariant, padidina jau egzistuojančių prekių paklausą. Vis dažniau prie egzistuojančių prekių pridedami nauji, papildomi, prekių komponentai, nes naujų technologijų plėtojimas skatina prekių įmones prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Prekės turi nuolatinį ryšį su vartotojais, todėl tampa vertybe ir pelno šaltiniu, kurių dėka įmonės konkuruoja tarpusavyje. Norint išsiskirti iš konkurentų, reikia dėti dideles pastangas siekiant išlaikyti ryšius su visų grupių vartotojais ( įskaitant ir tarpininkus ). Potencialūs vartotojai gali nuspręsti pirkti prekę tik tada, jeigu jie turi apie ją pakankamai žinių. Vartotojui būtina pranešti apie parduodamą prekę, jos kainą, pateikimo vietą ir laiką, paskatinti prekę pirkti. Tam yra tikslinga naudoti pardavimo skatinimo priemones.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti, UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ situacijos analizę;
2. Išsikelti kokybinio ir kiekybinio tyrimo problemas, tikslus, uždavinius ir hipotezes;
3. Paaiškinti, kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodą;
4. Apibūdinti kiekybinio tyrimo tipas ir duomenų rinkimo metodas;
5. Nustatyti, kokybinio ir kiekybinio tyrimo instrumentus;
6. Nustatyti pardavimo skatinimo priemones, naudojamas UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“,
7. Ištirti vartotojų nuomonę apie pardavimų skatinimo sistemą UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ teikiamą produkciją.

Darbo tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, sociologinio tyrimo (anketinė apklausa) duomenų analizė.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas5
 • 1.1. Makroaplinkos analizė ir aplinkos7
 • 1 lentelė7
 • 1.2. MIKROAPLINKOS ANALIZĖ IR KONKURENCINIO PRANAŠUMO NUSTATYMAS7
 • 1.3. UAB „Kalnapilis – Tauro grupė“ potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas8
 • 1.4. UAB „Kalnapilis – Tauro grupė“ vidinės būklės įvertinimas ptgg ( swot ) analizės metodu10
 • 2. Tyrimų dizainas12
 • 2.1. Kokybinis tyrimas12
 • 2.2. Kiekybinis tyrimas12
 • 2.3. Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodas14
 • 2.4. Kiekybinio tyrimo tipas ir duomenų rinkimo metodas14
 • 2.5. Kokybinio tyrimo instrumentas15
 • 2.6. Kiekybinio tyrimo instrumentas15
 • 3. Tyrimo imties dydis ir respondentų atrankos procedūra16
 • 4. Duomenų rinkimas bei apdorojimas17
 • 5. išvados ir rekomendacijos24
 • Literatūros sąrašas:25
 • Priedai26

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 16, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Pardavimų skatinimas sporto klubuose

Rinkodara Praktikos ataskaita 2014 m. zagsius
Temos aktualumas. Nūdienos rinka apsčiai perpildyta prekių bei įvairiausių pasiūlymų. Šiame, sunkiai kontroliuojamame sraute, įmonėms svarbu užsitikrinti įplaukas. Autoriaus Lewis (2004) atliktas...

Prekės vardo įtaka pardavimams

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. guoba
Ekonomikai tampant globaliai, prekės vardo vaidmuo parduodant gaminius vartotojams darosi vis svarbesnis. Taip yra todėl, kad nyksta funkciniai gaminių skirtumai. Vis daugiau žmonių...

Ekologiško būsto pardavimų skatinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2015 m. denis
Temos aktualumas. Globalizacija, ekologinės ir ekonominės krizės privertė atrasti ekologiją. Nors Lietuvoje dar trūksta nuoseklių ekologijos pasekėjų, ši sritis ir su ja susijusi...

Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas

Rinkodara Referatas 2018 m. ribera
Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas, pardavimų skatinimas, strategijos, priemones tam igyvendinti. Pasirinktos imones vertinimas. MAXIMA imones pardavimu vertinimas. Išvados