Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui

25 psl. / 5903 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Naujoji viešoji vadyba – plati sąvoka, apimanti įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus reformas, kurios siekia įdiegti privataus sektoriaus valdymo modelius bei padidinti biurokratinių valdymo struktūrų efektyvumą ir atskaitomybę. Naujoji viešoji vadyba gali būti apibūdinta kaip verslo vadybos principų, metodų ir technologijų taikymas viešojo sektoriaus organizacijose. Ji suprantama ne tik kaip viešojo sektoriaus mažinimas, bet svarbiausia – kaip jo modernizavimas. XX a. pabaigoje pasaulio valstybės pasižymėjo tiek ekonominių, tiek socialinių tiek politinių pokyčių gausa. Modernėjant visuomenei, modernėja bei kinta ir aplinka, kurioje ji gyvena. Ne išimtis ir viešasis valstybės sektorius, kuris reaguoja į vykstančius pokyčius visuomenėje. Prieš kelis dešimtmečius buvo aktyviai pradėta ieškoti būdų, kaip pasiekti efektyvumo viešajame sektoriuje ir kaip reikėtų jį modernizuoti, tobulinti. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę viešojo sektoriaus tobulinimo klausimas tapo taip pat labai aktualiu dalyku. Vienas iš metodų, kurį dabar mėginama pritaikyti viešajame valstybių sektoriuje yra Naujosios viešosios vadybos diegimas. Naujosios viešosios vadybos atvejis ir jo pritaikomumo galimybės viešajame sektoriuje yra dabartiniu laikotarpiu aktyviai diskutuotina tema. Iš praktinės pusės yra žvelgiama į šį modelį per jau pritaikiusias savo viešajame sektoriuje valstybes (pavyzdžiui - Naujoji Zelandija, Didžioji Britanija ar Vokietija) ir bandoma ieškoti šio metodo taikymo privalumų. Nors Lietuvos viešojo administravimo sistemoje ir nėra įsišaknijusių gilių tradicijų, bet terpė taikyti Naujosios viešosios vadybos principus buvo gan palanki, todėl vėliau savo darbe panagrinėsiu, kokia yra Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.
Mokslinė problema - šiandieninėje visuomenėje išsivysčiusių valstybių piliečiai tikisi vis geresnių valdžios įstaigų veiklos rezultatų ir nebetoleruoja jų neefektyvumo, prasto funkcionavimo. Tai skatina valdžią nuolat ieškoti naujų viešojo administravimo sistemos efektyvumo ir produktyvumo didinimo būdų.
Darbo objektas - Lietuvos valstybės tarnyba.
Tikslas - išanalizuoti Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaką Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti Naujosios viešosios vadybos reikšmę.
2. Aprašyti Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaką Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.
3. Panagrinėti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Lietuvoje.
Darbo metodai - darbe buvo taikomas teorinis metodas. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių ir internetinių puslapių analizė; aprašomasis; sisteminimas, apibendrinimas.
Darbo struktūra - Rašto darbą sudaro: įvadas, trys dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA5
 • 1. 1. Naujosios viešosios vadybos reikšmė5
 • 1.2. Naujosios viešosios vadybos bruožai7
 • II. NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS KONCEPCIJŲ ĮTAKA LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOS MODERNIZAVIMUI11
 • 2.1. Naujosios viešosios vadybos reformų galimybės Lietuvoje12
 • III. „VIENO LANGELIO“ PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE15
 • 3.1. „Vieno langelio“ principas15
 • 3.2. „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Lietuvoje19
 • 3.3. Reikalavimai darbuotojams, aptarnaujantiems klientus pagal „Vieno langelio“
 • principą21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama modernią valstybės tarnybą. Lietuvos valstybės tarnybos kaita prasidėjo...

Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas gintaryta
TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios vadybos požiūrį3. Kilmę4. NVV ypatybes...