Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Naujoji viešoji vadyba – plati sąvoka, apimanti įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus reformas, kurios siekia įdiegti privataus sektoriaus valdymo modelius bei padidinti biurokratinių valdymo struktūrų efektyvumą ir atskaitomybę. Naujoji viešoji vadyba gali būti apibūdinta kaip verslo vadybos principų, metodų ir technologijų taikymas viešojo sektoriaus organizacijose. Ji suprantama ne tik kaip viešojo sektoriaus mažinimas, bet svarbiausia – kaip jo modernizavimas. XX a. pabaigoje pasaulio valstybės pasižymėjo tiek ekonominių, tiek socialinių tiek politinių pokyčių gausa. Modernėjant visuomenei, modernėja bei kinta ir aplinka, kurioje ji gyvena. Ne išimtis ir viešasis valstybės sektorius, kuris reaguoja į vykstančius pokyčius visuomenėje. Prieš kelis dešimtmečius buvo aktyviai pradėta ieškoti būdų, kaip pasiekti efektyvumo viešajame sektoriuje ir kaip reikėtų jį modernizuoti, tobulinti. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę viešojo sektoriaus tobulinimo klausimas tapo taip pat labai aktualiu dalyku. Vienas iš metodų, kurį dabar mėginama pritaikyti viešajame valstybių sektoriuje yra Naujosios viešosios vadybos diegimas. Naujosios viešosios vadybos atvejis ir jo pritaikomumo galimybės viešajame sektoriuje yra dabartiniu laikotarpiu aktyviai diskutuotina tema. Iš praktinės pusės yra žvelgiama į šį modelį per jau pritaikiusias savo viešajame sektoriuje valstybes (pavyzdžiui - Naujoji Zelandija, Didžioji Britanija ar Vokietija) ir bandoma ieškoti šio metodo taikymo privalumų. Nors Lietuvos viešojo administravimo sistemoje ir nėra įsišaknijusių gilių tradicijų, bet terpė taikyti Naujosios viešosios vadybos principus buvo gan palanki, todėl vėliau savo darbe panagrinėsiu, kokia yra Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.
Mokslinė problema - šiandieninėje visuomenėje išsivysčiusių valstybių piliečiai tikisi vis geresnių valdžios įstaigų veiklos rezultatų ir nebetoleruoja jų neefektyvumo, prasto funkcionavimo. Tai skatina valdžią nuolat ieškoti naujų viešojo administravimo sistemos efektyvumo ir produktyvumo didinimo būdų.
Darbo objektas - Lietuvos valstybės tarnyba.
Tikslas - išanalizuoti Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaką Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti Naujosios viešosios vadybos reikšmę.
2. Aprašyti Naujosios viešosios vadybos koncepcijų įtaką Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui.
3. Panagrinėti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Lietuvoje.
Darbo metodai - darbe buvo taikomas teorinis metodas. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių ir internetinių puslapių analizė; aprašomasis; sisteminimas, apibendrinimas.
Darbo struktūra - Rašto darbą sudaro: įvadas, trys dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas.
Darbo tipas:
Apimtis:
5903 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA5
 • 1. 1. Naujosios viešosios vadybos reikšmė5
 • 1.2. Naujosios viešosios vadybos bruožai7
 • II. NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS KONCEPCIJŲ ĮTAKA LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOS MODERNIZAVIMUI11
 • 2.1. Naujosios viešosios vadybos reformų galimybės Lietuvoje12
 • III. „VIENO LANGELIO“ PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE15
 • 3.1. „Vieno langelio“ principas15
 • 3.2. „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Lietuvoje19
 • 3.3. Reikalavimai darbuotojams, aptarnaujantiems klientus pagal „Vieno langelio“
 • principą21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA SĄRAŠAS25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]

Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje
Referatas Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Naujosios viešosios vadybos analizė ir kryptys
Referatas Naujosios viešosios vadybos analizė ir kryptys

Naujoji viešoji vadyba (NVV) yra XX amžiaus reiškinys, pasireiškęs, kaip administravimo reforma, kuri skatino pareigūnus [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Referatas Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Valstybės tarnyba - viešoji institucija, jei jos nėra, tai nėra ir valstybės. Šis [...]

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas
Prezentacija Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik [...]

Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Mikalojus Daukša pateikė modernią tautos ir valstybės koncepciją. Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Mikalojus Daukša pateikė modernią tautos ir valstybės koncepciją. Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

M. Daukša yra  unikalus ne tik dėl savo darbų reikšmės Lietuvos kultūroje, bet ir tuo [...]