UAB “Expo vakarai” rėmimo programa

49 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Šiame darbe bus nagrinėjama rėmimo samprata, jos elementai, jų svarba įmonės pardavimų
sėkmingumui. Analizuojama UAB „Expo vakarai“ rėmimo programa. Taip pat identifikuojama įmonės dalyvių
nuomonė apie UAB ,,Expo vakarai“.
Darbo problema:
1. Kas yra rėmimo programa;
2. Kokie rėmimo programos komponentai ir kaip juos derinti.
Darbo objektas:
UAB ,,Expo vakarai“ rėmimo p rograma.

Darbo tikslas:
Išanalizuoti UAB ,,Expo vakarai“ rėmimo programą.

Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti rėmimo sampratą;
2. Aprašyti elementus , kuriais formuojamas rėmimas;
3. I šanalizuoti UAB „Expo vakarai“ rėmimo programą;
4. I šsiaiškinti vartotojų/klientų nuo monę apie UAB ,,Expo vakarai“ rėmimo programą.
Darbo metodai:
1. Anketinė apklausa;
2. Stebėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA
 • 1.1 Rėmimo samprata, tikslai ir elementai
 • 1.1.1. Rėmimo tikslai ir strategijos
 • 1.1.2. Elementai, kuriais formuojasi rėmimas
 • 1.2. Reklamos samprata
 • 1.2.1. Reklamos priemonės ir jų klasifikacija
 • 1.2.2. Reklamos organizavimas
 • 1.3. Pardavimų skatinimas
 • 1.3.1. Pardavimų skatinimo veiklos procesai
 • 1.4. Asmeninis pardavimai
 • 1.4.1. Asmeninio pardavimo etapai
 • 1.5. Ry šiai su visuomene
 • 1.5.1. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS
 • 2.1. Tyrimo eiga
 • 2.1.1. Stebėjimo aprašymas
 • 2.1.2. Anketinės apklausos aprašymas
 • 2.2. Įmonės charakteristika
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
 • 3.1. Stebėjimo būdu gauti duomenys
 • 3.2. Anketinės apklausos rezultatų analizė
 • 3.2.1. Gautų rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PAVEIKSLŲ RODYKLĖ
 • LENTELIŲ RODYKLĖ
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
lgeldzy
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 4, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

“Expo Vakarai” įmonės analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. studentas151
Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir plėsti idėjas. Konkurencine aplinka palanki, tačiau galimas stiprių konkurentų atsiradimas. Vartotojų trukumas...

UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2008 m. boriseviciene
Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre, kad įmonės sėkmė ir ateitis priklauso nuo vieno...

“Corny big” marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. skye101
Mūsų grupės darbo tikslas buvo savo nuožiūra pasirinkti prekę ir ją ištirti. Taigi, pasirinkome Vokietijos kompanijos „Schwartauer Werke” gaminamą javų batonėlį „Corny big“....

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Tyrimas 2013 m. merild
Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ veikla. Tyrimo tikslas: išanalizuoti UAB „Rūta“ aplinką....