Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

33 psl. / 2013 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga šiais aspektais:
• Finansinė analizė padeda įvertinti esamą įmonės finansinę būklę.
• Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės rizikas.
• Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės pelningumą.
• Finansų analizės rezultatai padeda priimti verslo valdymo sprendimus dėl investavimo, finansavimo pritraukimo, taupymo.
• Finansų analizė padeda nustatyti, ar įmonės veiklos rezultatai (pajamos, pelnas) yra adekvatūs išsikeltiems verslo tikslams ir uždaviniams.
• Finansų analizės rezultatai padeda priimti sprendimus, reikalingus veiklos tobulinimui.
Atlikus įmonės finansinę analizę, išsiaiškinta, kad pagrindinė problema yra įmonės pelningumo didinimas, todėl toliau ir tyrėme įmonės pelningumą bei sąnaudų valdymą.
Darbo tyrimo objektas- įmonės UAB „TAISYK“ finansinės atskaitomybės dokumentai- balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita.
Darbo tikslas- atlikti finansinę įmonės UAB „TAISYK“ analizę ir aptarti tolimesnes perspektyvas
Darbo uždaviniai:
1. Įvertinti UAB „TAISYK“ veiklą;
2. Pateikti horizontalios, vertikalios ir santykinių rodiklių analizių būdus;
3. Atlikti finansinę įmonės būklės analizę ir išsiaiškinti įmonei aktualią problemą;
4. Atilikti išsamią problemos analizę;
5. Pateikti tolimesnes įmonės perspektyvas.
Tyrimo metodai- literatūros šaltinių teorinė analizė; įmonės dokumentų analizė, atliekama taikant specialius metodus- santykinių finansinių rodiklių metodas, grafinis metodas, „Auksinių“ balanso taisyklių metodas; palyginamoji duomenų analizė.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1 ĮMONĖS APIBŪDINIMAS IR FINANSINĖS5
 • PROBLEMOS NUSTATYMAS5
 • 1.1 UAB „TAISYK“5
 • 1.2 UAB „TAISYK“ pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso horizontalioji analizė6
 • 1.3 UAB „TAISYK“ pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso vertikalioji analizė9
 • 2 TEORINIS PROBLEMOS TYRIMAS13
 • 2.1 Pelningumo rodiklių analizė13
 • 3 UAB „TAISYK“ PELNINGUMO ANALIZĖ IR JO DIDINIMO BŪDAI15
 • 3.1 Finansinė UAB „TAISYK“ santykinių pelningumo rodiklių analizė15
 • 4 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI20
 • 5 LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
vilma.vilma
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

Apskaita Diplominis darbas 2013 m. linakla
Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę...

Įmonės finansinė analizė

Apskaita Referatas 2017 m. studijos
Apskaitos darbas. Darbo tikslas: Remiantis AB „Utenos trikotažas“ įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinę analizę už 2015-2016 metus. Gautas pažymys už darbą -...

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...