Ekonomika ir verslas / Apskaita

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga šiais aspektais:
• Finansinė analizė padeda įvertinti esamą įmonės finansinę būklę.
• Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės rizikas.
• Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės pelningumą.
• Finansų analizės rezultatai padeda priimti verslo valdymo sprendimus dėl investavimo, finansavimo pritraukimo, taupymo.
• Finansų analizė padeda nustatyti, ar įmonės veiklos rezultatai (pajamos, pelnas) yra adekvatūs išsikeltiems verslo tikslams ir uždaviniams.
• Finansų analizės rezultatai padeda priimti sprendimus, reikalingus veiklos tobulinimui.
Atlikus įmonės finansinę analizę, išsiaiškinta, kad pagrindinė problema yra įmonės pelningumo didinimas, todėl toliau ir tyrėme įmonės pelningumą bei sąnaudų valdymą.
Darbo tyrimo objektas- įmonės UAB „TAISYK“ finansinės atskaitomybės dokumentai- balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita.
Darbo tikslas- atlikti finansinę įmonės UAB „TAISYK“ analizę ir aptarti tolimesnes perspektyvas
Darbo uždaviniai:
1. Įvertinti UAB „TAISYK“ veiklą;
2. Pateikti horizontalios, vertikalios ir santykinių rodiklių analizių būdus;
3. Atlikti finansinę įmonės būklės analizę ir išsiaiškinti įmonei aktualią problemą;
4. Atilikti išsamią problemos analizę;
5. Pateikti tolimesnes įmonės perspektyvas.
Tyrimo metodai- literatūros šaltinių teorinė analizė; įmonės dokumentų analizė, atliekama taikant specialius metodus- santykinių finansinių rodiklių metodas, grafinis metodas, „Auksinių“ balanso taisyklių metodas; palyginamoji duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2013 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1 ĮMONĖS APIBŪDINIMAS IR FINANSINĖS5
 • PROBLEMOS NUSTATYMAS5
 • 1.1 UAB „TAISYK“5
 • 1.2 UAB „TAISYK“ pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso horizontalioji analizė6
 • 1.3 UAB „TAISYK“ pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso vertikalioji analizė9
 • 2 TEORINIS PROBLEMOS TYRIMAS13
 • 2.1 Pelningumo rodiklių analizė13
 • 3 UAB „TAISYK“ PELNINGUMO ANALIZĖ IR JO DIDINIMO BŪDAI15
 • 3.1 Finansinė UAB „TAISYK“ santykinių pelningumo rodiklių analizė15
 • 4 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI20
 • 5 LITERATŪRA21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" finansinė analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius [...]

„N“ įmonės finansinė analizė
Kursinis darbas „N“ įmonės finansinė analizė

Šiame darbe atliekama įmonės „N“ finansinė analizė, skaičiuojami tokie rodikliai kaip pelningumas, mokumas bei veiklos [...]

Įmonės finansinė analizė
Referatas Įmonės finansinė analizė

Šiuo metu Lietuvoje aktualia verslo problema tampa didelis nemokių, bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių skaičius. Daugelis [...]

AB
Referatas AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа [...]

Įmonės ,,Rokiškio sūris
Referatas Įmonės ,,Rokiškio sūris" finansinių rodiklių analizė

Temos aktualumas. Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga.

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]