Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson novelių knygoje “Šmogus”

14 psl. / 3473 žod.

Ištrauka

Tyrimo objektas yra Saros Poisson novelių knyga „Šmogus“, išleista 2005 metais Vilniuje. Pagrindinis šio darbo tikslas – atrasti ir apibūdinti skirtį, kilusią tarp žmogaus ir šmogaus. Darbe keliami tokie uždaviniai:

• Paanalizuoti šmogaus ir žmogaus asmeninius bruožus.

• Aptarti kuo skiriasi šmogaus ir žmogaus santykis su kitais.

Temos ištirtumas. Apmaudu, kad šiai knygai ir iš jos išsirutuliojusiai temai beveik nėra kritinės literatūros. Pavyko rasti tik kelias trumpas recenzijas, kuriose nėra analizuojama skirtis tarp šmogaus ir žmogaus. Todėl šis darbas bus analizė, kylanti iš pačios autorės knygos, nesiremiant į kitų autorių atramines idėjas.
Temos naujumas, aktualumas, reikšmė. Novelių knyga „Šmogus“ bando provokuoti. Autorė sąmoningai švepluoja, norėdama atmesti griežtus žmogiškumo rėmus, sulaužyti sistemą. Jau minėtas šios knygos analizės trūkumas daro šį darbą pakankamai aktualų ir prasmingą. Susipažinimas su šmogiškuoju požiūriu į pasaulį yra įdomi, nenagrinėta tema, kuri padėtų žmogui kitaip pažvelgti į save, kitus ir galbūt iš naujo apmąstyti savas vertybes.
Tyrimo metodas yra analitinis, kadangi visame darbe bus mėginama analizuoti.
Darbo struktūra. Darbas pradedamas aptariant asmenines žmogaus ir šmogaus savybes, gretinant jas, tiksliau- supriešinant. Toliau kalbama apie šmogaus ir žmogaus santykį su kitais, su juos supančiu pasauliu. Paskutiniame analizės skyriuje pateikiami šmogaus samprotavimai (tik šmogaus, kadangi žmogus šioje knygoje nesamprotauja, o tai jau yra savotiška nuoroda į skirtumą tarp jų) apie gyvenimą ir jo sudedamąsias dalis. Šioje darbo dalyje atskleidžiamas šmogaus kitoniškumas. Ir žinoma, darbo pabaigoje pateikiamos išvados, apibendrinančios pagrindinius analizės aspektus


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.Bruožų, būdingų žmogui ir šmogui sugretinimas4
  • 2. Santykis su kitais9
  • IŠVADOS13
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
arualm
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Bibliotekininkystė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Knygų rūšys ir jų paieška

Bibliotekininkystė Referatas geisa
Knyga nuo seno žinoma, kaip viena iš idėjų, minčių, tam tikrų žmogaus samprotavimų šaltinis. Žmogus iš knygos semiasi gerosios patirties, bei įvairių žinių,...

Knygos istorijos mokslas ir raida

Bibliotekininkystė Konspektas 2010 m. viktorinese
Knygos istorija kaip savarankiška tyrimų sritis atsirado XVI a. Tuomet ir vėliau jai buvo priskiriami rankraštiniai ir spausdinti darbai, tokiais pavadinimais kaip „Knygos...

Knygos istorijos tyrimų atsiradimas ir raida Europoje

Bibliotekininkystė Konspektas 2009 m. viktorinese
XX a. Vakarinėje Europos dalyje dominavo dvi pačios ryškiausios knygos istorijos mokyklos, tai prancūziškoji ir anglo-amerikietiškoji. Savitai knygos istorija rutuliojosi Vidurio Europos šalyse....

Spausdintos knygos raida 1550 – 1800 m.

Bibliotekininkystė Konspektas 2009 m. viktorinese
Pirmiausiai aptarsiu tokį klausimą, kaip spaustuviniai šriftai, o po to leidėjų ir mecenatų klausimą. Kitose paskaitose kalbėsiu apie vardines ir privačias spaustuves, apie...