Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant lietuvos respublikos vyriausybės socialinės reformos programą, skatinimo“. Šiuo nutarimu neviriausybinės organizacijos buvo duotas pirmas žingsnis tapti pilnavertėmis konkurentėmis su valstybinėmis institucijomis dėl socialinių paslaugų teikimo.
Socialinių paslaugų teikimo reforma Lietuvoje pradėta 2002 metais ir ji tebevyksta ir šendien. Ši reforma liečia valstybinį ir neviriausybinį sektorius, organizuojančius bei teikiančius socialines paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjus, todėl socialinių paslaugų teikimo procesui turi būti skirtas įpatingas dėmesys.Vienas iš pagrindinių reformos tikslų – plėsti rinką socialinių paslaugų teikėjams, remiant nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), pavienių asmenų ir bendruomenių
pastangas bei iniciatyvą. Šis tikslas bus pasiektas sukuriant teisines, administracines ir finansines sąlygas įtraukti aktyviausias NVO į socialinių paslaugų sistemą lygios partnerystės pagrindu. Galutinis reformos tikslas - – įvertinus poreikius, teikti reikiamas socialines paslaugas ir sukurti kiek įmanoma geresnes sąlygas didinti paslaugų gavėjų pasitikėjimą savimi bei skatinti juos aktyviai ieškoti būdų padėti sau. Reforma siekiama užtikrinti pakankamą vyresnių žmonių ir pažeidžiamiausių grupių apsaugą ir plėtoti socialinės apsaugos sistemą kaip specialią priemonę skurdo problemai spręsti ir vėl integruoti socialiai atskirtus asmenis bei šeimas į visuomenę ir darbą. ( Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006, 109 p.)
2011 metų socialiniame pranešime yra pateikiami duomenys, kad 2011 m. veikė apie 760 įvairaus pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų. Lietuvos statistikos departa¬mento duomenimis, 2011 m. šiose įstaigose socialinės paslaugos nuolat buvo teikiamos 91,2 tūkst. neįgalių¬jų, senyvo amžiaus asmenų, likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos asmenų, socialinės rizikos šeimų ir kt. asmenų, dar apie 27,6 tūkst. asmenų ir 4,8 tūkst. šeimų gavo socialines paslaugas savo namuose. Be to, 161,4 tūkst. asmenų naudojosi bendrosiomis socialinėmis paslaugomis (nemokamo maitinimo, aprūpini¬mo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugomis).(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2010-2011, 147 p. )
Taip pat pranešime teigiama, kad poreikis socialinėms paslaugoms auga. Tai sąlygoja socialinės - demografinės tendencijos: socialinės rizikos šeimų ir jose augančiųvaikų, neįgaliųjų skaičiaus didėjimas, visuomenės senėjimas. Tokia informacija puikiai patvirtina, kad mum begalo svarbu jog socialinių paslaugų infrastruktūra vis tobulėtų.
Šiame darbegiliau pažvelgsiu bendradarbiavimą tarp neviriausybinių organizacijų ir savivaldybių teikiant socialines paslaugas Lietuvoje.
Pagrindinė problema - Kokią reikšmę socialinei politikai turi NVO ir savivaldybės Bendradarbiavimas?
Darbo aktualumas. Kad socialinių paslaugų teikimo reforma Lietuvoje pradėta 2002 metais ir tebevykstanti šiandien, liečia valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, organizuojančius ir teikiančiussocialines paslaugas bei paslaugų gavėjus, todėl šiam procesui būtinas ypatingas dėmesys.Steigiasi ir veikia pelno nesiekiančios ir valstybės administracinėms struktūroms nepavaldžios organizacijos, vadinamos nevyriausybinėmis (NVO ). Jos gali tapti lydiariaujančiomis organizacijomis teikiant socialines paslaugas, o teikti socialines paslaugas mūsų šalyje yra būtina nes didelė dalis gyventojų neišsiverstų be teikiamų socialinių paslaugų.
Darbo tikslas. Išanalizuoti Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo aspektus, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Aptarti Socialinių paslaugų sampratą.
2. Apžvelgti socialinių paslaugų klasifikaciją.
3. Aptarti NVO sampratą.
4. Pateikti NVO socialinėje rinkoje tipus.
5. Išnagrinėti Valstybinių institucijų bei Svivaldybių bendradarbiavimą su NVO
Darbo metodai:istorinė analizė, lyginamuoju metodu, aprašymu, informacijos sisteminimu.
Darbo tipas:
Apimtis:
6515 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄVOKA5
  • 1.1 Socialinių paslaugų klasifikavimas8
  • II. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SPECELIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS13
  • 2.1 Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, tipai15
  • 2.2 Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rūšys19
  • 2.3 Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis ir savivaldybėmis kryptys21
  • IŠVADOS26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje
Referatas Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje

Kiekviena valstybė stengiasi palengvinti gyvenimą savo piliečiams. Stengiasi kovoti su skurdu, augančia bedarbyste, benamių skaičiumi.

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]