Socialiniai mokslai / Teisė

Kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę sudėtis pagal Lietuvos ir kitų valstybių įstatymus

0 atsiliepimų
Autorius:
Vienas iš pagrindinių baudžiamosios teisės bei baudžiamųjų įstatymų uždavinių yra žmogaus, esminių jo vertybių apsauga nuo nusikalstamų kėslų. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad “žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas” . Valstybės vadovas, be jokios abejonės, pirmiausia yra žmogus, taigi jis ir jo interesai turėtų būti ginami, kaip ir bet kurio kito homo sapiens. Tačiau dėl jo ypatingo statuso ir reikšmės visuomenei bei valstybei, baudžiamieji įstatymai paprastai numato specialią valstybės vadovo apsaugą ir sankcijas už jų pažeidimą. Visgi, pasitaiko ir išimčių.
Taigi šio darbo tikslas-aptarti kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę sampratą, atskleisti šio nusikaltimo sudėtį bei išnagrinėti kaip jį reglamentuoja Lietuvos baudžiamieji įstatymai, kaip keitėsi įstatymo leidėjo požiūris į vieną sunkiausių valstybinių nusikaltimų Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir išsilaisvinus iš Tarybų sąjungos, o taip pat palyginti Lietuvos bei kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus šios nusikalstamos veikos atžvilgiu.
Kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę problema galbūt nėra tokia aktuali kaip paprasto asmens nužudymas, kadangi tokių atvejų pasitaiko kur kas mažiau. Tačiau, kita vertus, reikėtų nepamiršti, jog valstybės vadovas yra ne šiaip eilinis pilietis, o visos šalies atstovas, taigi toks nusikaltimas turėtų žymiai baisesnių pasekmių,- pasikėsinimas ar nužudymas tokio žmogaus galėtų privesti prie politinės situacijos valstybėje destabilizacijos, paaštrinti nesutarimus politinėje sferoje, neigiamai atsiliepti valstybės tarptautinei padėčiai. Taigi kyla poreikis kuo tobuliau reglamentuoti baudžiamuosius įstatymus valstybinių nusikaltimų atžvilgiu.
Nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, į kuriuos įeina ir kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę, reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso šešioliktas skyrius. Šio norminio akto nuostatos sistemiškai bus plačiau nagrinėjamos darbe. Daugiau įstatymų ar veikalų šia tema praktiškai nėra. Galbūt todėl, kad Lietuvoje dar nėra tokios teismų praktikos, o nesusidūrus konkrečiai su tokia problema, nebuvo būtinybės ir detaliau nagrinėti bei gilintis į šios nusikalstamos veikos ypatumus ir svarbą valstybės konstitucinei santvarkai.
Todėl pagrindiniai šaltiniai, kuriais bus remiamasi darbe yra Lietuvos Respublikos baudžiamieji kodeksai, komentarai bei J.Nociaus darbas „Itin pavojingi nusikaltimai valstybei“. O taip pat lyginamuoju aspektu bus atsižvelgiama į užsienio valstybių (Rusijos, Olandijos, Švedijos ir kt.) baudžiamuosius įstatymus. Tačiau deja, įstatymų šiame darbe neįmanoma susieti su teismų praktika, nes jos tiesiog nėra. Tai pasakytina ne tik apie Lietuvą, bet ir apie kitas šalis. Net garsiausias pasaulyje JAV Prezidento Džono Kenedžio nužudymas teisiškai negali būti įtrauktas į tokių nusikaltimų sąrašą dėl vienos priežasties- JAV valstybės vadovas buvo nužudytas Dalase, Teksaso valstijoje, o ten galiojančiame baudžiamajame kodekse tokia sudėtis apskritai neegzistuoja ir tokį nusikaltimą padaręs asmuo būtų baudžiamas kaip už paprastą nužudymą, kvalifikuojančiomis aplinkybėmis.
Taigi visų pirma darbe apžvelgsime nusikaltimus valstybei, aptarsime jų rūšis bei sampratą. Antroje dalyje plačiau bus analizuojama kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę sudėtis, o baigiant palyginimui aprašomas šios veikos reglamentavimas užsienio valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5692 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įžanga3
 • 1 Nusikaltimų valstybei samprata ir rūšys5
 • 2 Kėsinimosi į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę sudėties elementai8
 • 2.1 Objektas ir nukentėjusysis8
 • 2.2 Objektyvieji požymiai ir kėsinimosi samprata9
 • 2.3 Subjektyvieji požymiai10
 • 2.4 Subjektas12
 • 3 Kėsinimosi į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę santykis su kitais nusikaltimais Lietuvos valstybei14
 • 4 Kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę reglamentavimas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose16
 • Išvados23
 • Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas:24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos
Diplominis darbas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos

TEMOS AKTUALUMAS. Valstybės garantuojamos teisinė pagalbos įstatymas priimtas dar 2000m., tačiau praėjus dešimčiai metų po [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

2015 m. mano Lietuva – sėkmės ar nesėkmės valstybė?
Rašinys 2015 m. mano Lietuva – sėkmės ar nesėkmės valstybė?

Mano Lietuva – valstybė, kurios istorijoje netrūko skaudžių netikėtumų. Ir nėra jokių abejonių, kad SSRS [...]

Ar pritartumėte minčiai, kad lietuvių kalbai negresia rimtas pavojus, kol ją gina Valstybinės kalbos įstatymas ir saugo kalbininkai
Rašinys Ar pritartumėte minčiai, kad lietuvių kalbai negresia rimtas pavojus, kol ją gina Valstybinės kalbos įstatymas ir saugo kalbininkai

Kalba yra neįkainojamas turtas. Ji ir pagrindinis bendravimo bei kūrybos šaltinis, gimtinės praeities atspindys, o [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje
Diplominis darbas E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Temos aktualumas. Elektroninių viešųjų pirkimų organizacijoje perkėlimo į elektroninę erdvę, Lietuvoje tapo aktualus, kai [...]

Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas
Referatas Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai teisingiausias teisės aktas, svarbiausias šalies įstatymas. Ji įtvirtina valdžios šaltinius [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė
Rašinys Mikalojaus Daukšos „Postilės“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo lyginamojo analizė

Daukšos „Postilę“ ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymą sieja bendra tema – gimtoji kalba. Nors [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai
Referatas Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama [...]