Bendrosios rinkos funkcionavimas: laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisės

30 psl. / 9567 žod.

Ištrauka

Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje šalia kitų trijų laisvių (laisvo paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimo) yra Europos Sąjungos ekonominių pasiekimų prielaida ir rezultatas. Europos ekonominės bendrijos (EEB) steigimo sutartyje numatytas tikslas sukurti Bendrijoje rinką su keturiomis laisvėmis buvo nuosekliai įgyvendinamas pagal parengtą planą. Sąlygas laisvam prekių judėjimui sudarė Bendrijoje įsteigta Muitų sąjunga, vėliau įgyvendinta Vidaus rinkos sukūrimo programa, Vidaus rinkos veiksmų planas ir kiti vidaus rinkai skirti dokumentai.
Faktiškai Bendrijoje vidaus rinka sukurta 1992 m. gruodžio 31 dieną, tačiau dar yra nepašalintų kliūčių laisvam prekių judėjimui, atsiranda ir naujų, todėl Bendrija ieško būdų šioms kliūtims šalinti. Tiek senosioms ES valstybėms narėms, tiek naujosioms narėms privalu laikytis taisyklių, reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą. Jų žinojimas būtinas ir valstybės institucijoms, priimančioms nacionalinius teisės aktus, ir kitiems rinkos dalyviams verslininkams, gaminantiems bei parduodantiems prekes ir teikiantiems paslaugas Bendrijos vidaus rinkoje.
Visoje Bendrijoje ginama intelektinė ir pramoninė nuosavybė atlieka svarbų vaidmenį šalinant kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Ji yra viena iš būtinų ES vidaus rinkos funkcionavimo prielaidų ir verslo teisių gynimo priemonių. Griežta autorinių teisių apsauga ir su ja susijusios teisės laikomos pagrindu kuriant pridedamąją vertę ir užtikrinant konkurencingumą. Šioje srityje siekiama sukurti suderintas ir aiškias taisykles, kurios leistų visoms suinteresuotoms šalims gauti naudą iš bendrosios rinkos užtikrinant pusiausvyrą tarp autorinių teisių turėtojų ir vartotojų interesų.
Darbo tikslas yra išanalizuoti laisvą prekių judėjimą ryšium su intelektine teise. Bendrosios rinkos funkcionavimo svarba sistemiškai dėstoma naudojant loginį, aprašomąjį, lyginamąjį bei kitus metodus.


Turinys

 • Įvadas3
 • Europos Bendrijos vidaus rinkos samprata4
 • Europos ekonominė erdvė5
 • Europos laisvosios prekybos asociacija6
 • Intelektinė nuosavybė ir laisvas prekių judėjimas7
 • Reikalavimai kompensuoti nuostolius7
 • Bendros kilmės principas8
 • Paralelinis importas9
 • Samprata9
 • Esminės komercinės paralelinio importo prielaidos9
 • Reglamentavimas10
 • Paralelinio importo santykis su intelektinės nuosavybės teisių apsauga10
 • EB Steigimo sutarties taikymo intelektinei nuosavybei pagrindimas ETT praktikoje11
 • Priverstinės licencijos13
 • Intelektinės nuosavybės teisių egzistavimo ir įgyvendinimo išskyrimas14
 • Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi16
 • Vieninga rinka ir jos skaldymas16
 • Esminiai EB steigimo sutarties taikymo intelektinės nuosavybės teisių apsaugai principai17
 • Europos Teisingumo Teismo pozicijos apie intelektinės nuosavybės teisių specifinį turinį18
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių specifinis turinys18
 • Prekių ženklo savininko teisių specifinis turinys19
 • Patento savininko teisių specifinis turinys20
 • Pramoninio dizaino savininko teisių specifinis turinys21
 • Specifinio intelektinės nuosavybės teisių turinio doktrinos reikšmė21
 • Intelektinės nuosavybės teisių išsėmimo taisyklė22
 • Regioninis intelektinės nuosavybės teisių išsėmimas22
 • Teisių išsėmimo taisyklės taikymo sąlygos22
 • Teisių išsėmimo taisyklės taikymo ypatumai perpakavimo ir perženklinimo atveju25
 • Teisių išsėmimo taisyklė galiojančioje Europos Bendrijos teisėje27
 • Teisių išsėmimo taisyklė Lietuvos įstatymuose, reguliuojančiuose atskirų intelektinės nuosavybės objektų apsaugą28
 • Išvados29
 • Naudota literatūra30

Reziumė

Autorius
julie084
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2014
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Intelektinės nuosavybės sąvokos

Teisė Referatas gab13
Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property, pranc. propriété littéraire et artistique) – teisinis terminas, išreiškiantis idėją, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su proto (intelekto,...

Rinkimų teisė renkant savivaldybės tarybos narius

Teisė Diplominis darbas 2015 m. marccain
Temos aktualumas ir problematika. Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių turi vietos savivalda, kurios reguliavimas grindžiamas savivaldybių ir valstybės interesu derinimu, demokratiniu atstovavimu,...

Intelektinė nuosavybė

Teisė Referatas 2017 m. DovėDovė
Dėl šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo iškilo problemų esamiems įstatymams ir socialinei praktikai, kuri saugo privačią intelektinę nuosavybę. Intelektinė nuosavybė – tai asmenų ar...