Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui

27 psl. / 5205 žod.

Ištrauka

Šiame kursiniame darbe yra suformuluoti ir pateikti „X“ įmonės darbuotojų apie vadovo stiliaus ir motyvacijos panaudojimą įmonės efektyvumui apklausos rezultatai. Taip pat numatytas pagrindinis darbo tikslas - Išsiaiškinti kaip tinkamai motyvuoti darbuotojus, kad pagerėtų įmonės efektyvumas ir kokios vadovo motyvacijos nori „X“ įmonės darbuotojai. Tikslui pasiekti yra reikalingi uždaviniai, kuriuos išsikėliau susipažinusi su pagrindine temos mintimi. Bandydama juos įgyvendinti supratau, kokią didelę įtaką turi įmonės efektyvumui vadovo vadovavimo stilius. Taip pat supratau kad darbuotojų motyvavimas taip pat labai svarbus kad įmonė dirbtų efektyviai. Nagrinėdama uždavinius pateikiau vadovavimo stiliaus pavyzdžius, bei kiekvieną iš jų apibūdinau. Taip pat pateikiau pagrindinius darbuotojų motyvavimo būdus ir išsakiau autorių nuomones, kaip nuspręsti kurias motyvavimo priemones vadovai turėtų taikyti savo darbuotojams. Domėjausi, kuris vadovavimo stilius bei motyvavimo būdas geriausias, bei nusprendžiau kaip geriausia elgtis su savo pavaldiniais norint gerinti įmonės efektyvumą.
Teorinėje darbo dalyje pateiktas, aptariant vadovo vadovavimo stilius ir motyvavimo būdus, panaudotas loginis mąstymas, literatūros analizė. Tiriamojoje dalyje atlikau apklausą „X“įmonėje, kurioje dažnai atvykstu apsipirkti ne tik aš bet ir kiti Šilalės mieto gyventojai. Darbuotojai nustebo, kad domimasi tuo koks jų vadovo vadovavimo stilius ir kaip jis juos motyvuoja, bei noriai užpildė pateiktas anketas. Šitie apklausos rezultatai davė gerą darbo pradžią mano tyrimui.
Teorinės medžiagos analizė leido įsitikinti, kad daugumai apklausos dalyvių svarbiausias materialinis vadovo darbo motyvavimas t.y pinigai. Taip pat, kad įmonės darbuotojams nepatinka griežtas vadovo vadovavimo stilius. Iš to galima spręsti jog darbuotojai nori naudos sau, nenori griežto vadovo bei nori materialinės paramos.
Darbo pabaigoje apibendrinta kursinio darbo tema, suformuluotos klaidos, kuriųpatariama vengi įmonės vadovui, norint užtikrinti efektyvią įmonės veiklą.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga5
 • Teorinė dalis7
 • 1. Vadovavimo stilius7
 • 1.1. Vadovavimo stiliaus grupės7
 • 2. Motyvacija10
 • 2.1. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir metodai10
 • 3.UAB „X“ įmonės vadovo vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas14
 • Išvados ir pasiūlymai23
 • Terminų ir sąvokų žodynas24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Klausimynas

Reziumė

Autorius
evelinaxx
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. coliuke1
Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė...