Tikslieji ir gamtos mokslai / Informatika

Google socialinio tinklo paslaugų vystymas ir raida

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo aktualumas. Socialinių tinklų svetainės šiuo metu išgyvena aukso amžių – jomis naudojasi daugybė žmonių, viso pasaulio gyventojai. Įvairios įmonės įtraukia socialinius tinklus į savo marketingo kompleksą, vis labiau ryškėja socialinių tinklų svarba žmonių gyvenime. Koorporacija „Google“ yra viena iš inovatyvaiusių, moderniausių bei lyderiaujančių įmonių internetinėje erdvėje, todėl neįsivaizduojama, jog ši įmonė galėtų nedalyvauti socialinių tinklų terpėje. Todėl aktualu ištirti kaip ši organizacija vystė savo socialinius tinklus, stebėti „Google“ raidą socialinių tinklų rinkoje.
Darbo tikslas. Išnagrinėti „Google“ kompanijos socialinius tinklus; išanalizuoti nesekmių ar sėkmių priežastis.
Darbo uždaviniai.
1. Apibrėžti pagrindines socialinių tinklų sąvokas;
2. apžvelgti socialinių tinklų istoriją;
3. apžvelgti „Google“ socialinius tinklus;
4. Pateikti išvadas, remiantis mokslinių šaltinių tyrinėjimais.
Naudoti tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta literatūros analizė, mokslinių straipsnių peržiūra, jų analizė ir lyginimas. Kursiniame darbe buvo aprašyti gauti duomenys ir darbe pateiktos rekomendacijos bei išvados.
Siekiant kuo tiksliau atskleisti darbo temą ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius daugiausiai buvo remtasi užsienio literatūra, straipsniais iš periodinio leidinio Behavioral & Social Sciences Librarian.
Kursiniame darbe siekiama remtis naujausiais moksliniais šaltiniais, norint užtikrinti darbo aktualumą, buvo analizuojami mokslininkai rašantys socialinių tinklų bei socialinių medijų temomis. Darbe analizuojami mokslininkai D. M. Boyd, S. Ovadia, F., Serrano-Guerrero, taip pat analizuojami lietuvių ir užsienio autorių knygos bei publikacijos.
Darbo struktūra. Norint pasiekti iškeltus uždavinius, kursiniame darbe buvo naudojama dviejų dalių darbo struktūra.
Pirmojoje darbo dalyje daugiausiai dėmesio skiriama virtualiems socialiniams tinklams, jų sampratai, istorijai bei bandoma supažindinti su esminėmis socialinių tinklų charakteristikomis. Antrojoje darbo dalyje nagrinėjami konkretūs „Google“ koorporacijos socialiniai tinklai. Apžvelgiama socialinių tinklų istorija, gyvavimo laikas, pagrindinės savybės. Įvardijamos pagrindinės nesekmės dėl kurių buvo uždaryti socialiniai tinklai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4081 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS3
 • ĮVADAS4
 • 1. VIRTUALIŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ SAMPRATA5
 • 1.1. Virtualių socialinių tinklų apibrėžimas5
 • 1.2. Socialinių tinklų istorija8
 • 2. GOOGLE SOCIALINIAI TINKLAI10
 • 2.1. Pirmasis „Google“ socialinis tinklas – „Google Wave“10
 • 2.2. Socialinis tinklas skirtas dalintis – „Google Buzz“12
 • 2.3. Sėkmingiausias „Google“ socialinis tinklas – „Google+“14
 • 2.3.1. „Google+“ Lietuvoje16
 • IŠVADOS17
 • Bibliografinis nuorodų sąrašas18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais
Prezentacija Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse [...]

Oro transporto sistemų vystymosi raida Lietuvoje
Prezentacija Oro transporto sistemų vystymosi raida Lietuvoje

Oro transportas tai vėliausiai atsiradusi ir sparčiai besiplėtojanti transporto šaka. Ji mažai priklauso nuo vietovės [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate
Referatas Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate

Darbo objektas : Žmonės su psichikos raidos sutrikimais, gyvenantys stacionarinėje globos institucijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo raidą [...]

Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje
Prezentacija Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje

§Darnus vystymasis yra suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes [...]

Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje
Referatas Twitter socialinio tinklo svarba įmonės veikloje

Socialininis tinklas ,,Twitter“ buvo įkurtas 2006 metų birželio mėnesį. „Twitter“ paskyroje nėra taip popiuliaru kelti [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Bankininkystės verslo raida ir vystymosi tendencijos
Referatas Bankininkystės verslo raida ir vystymosi tendencijos

Bankai – tai finansinės institucijos, neatsiejamos nuo mūsų kasdienio gyvenimo veiklos. Bankų paslaugomis vienais ar [...]

Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida
Prezentacija Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida

Socialinė politika tai Valdžios  vykdoma politikA, skirta teisiškai reguliuoti Visuomenės poreikius,  kylančias problemas. Edukacinė (švietimo) politika; [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinė individo raida
Rašinys Socialinė individo raida

          Šiandieninis žmogaus pasaulis įvairialypis. Kiekvienas individas yra neatsiejama visuomenės dalis ir [...]