Google socialinio tinklo paslaugų vystymas ir raida

19 psl. / 4081 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Socialinių tinklų svetainės šiuo metu išgyvena aukso amžių – jomis naudojasi daugybė žmonių, viso pasaulio gyventojai. Įvairios įmonės įtraukia socialinius tinklus į savo marketingo kompleksą, vis labiau ryškėja socialinių tinklų svarba žmonių gyvenime. Koorporacija „Google“ yra viena iš inovatyvaiusių, moderniausių bei lyderiaujančių įmonių internetinėje erdvėje, todėl neįsivaizduojama, jog ši įmonė galėtų nedalyvauti socialinių tinklų terpėje. Todėl aktualu ištirti kaip ši organizacija vystė savo socialinius tinklus, stebėti „Google“ raidą socialinių tinklų rinkoje.
Darbo tikslas. Išnagrinėti „Google“ kompanijos socialinius tinklus; išanalizuoti nesekmių ar sėkmių priežastis.
Darbo uždaviniai.
1. Apibrėžti pagrindines socialinių tinklų sąvokas;
2. apžvelgti socialinių tinklų istoriją;
3. apžvelgti „Google“ socialinius tinklus;
4. Pateikti išvadas, remiantis mokslinių šaltinių tyrinėjimais.
Naudoti tyrimo metodai. Rašant šį darbą buvo atlikta literatūros analizė, mokslinių straipsnių peržiūra, jų analizė ir lyginimas. Kursiniame darbe buvo aprašyti gauti duomenys ir darbe pateiktos rekomendacijos bei išvados.
Siekiant kuo tiksliau atskleisti darbo temą ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius daugiausiai buvo remtasi užsienio literatūra, straipsniais iš periodinio leidinio Behavioral & Social Sciences Librarian.
Kursiniame darbe siekiama remtis naujausiais moksliniais šaltiniais, norint užtikrinti darbo aktualumą, buvo analizuojami mokslininkai rašantys socialinių tinklų bei socialinių medijų temomis. Darbe analizuojami mokslininkai D. M. Boyd, S. Ovadia, F., Serrano-Guerrero, taip pat analizuojami lietuvių ir užsienio autorių knygos bei publikacijos.
Darbo struktūra. Norint pasiekti iškeltus uždavinius, kursiniame darbe buvo naudojama dviejų dalių darbo struktūra.
Pirmojoje darbo dalyje daugiausiai dėmesio skiriama virtualiems socialiniams tinklams, jų sampratai, istorijai bei bandoma supažindinti su esminėmis socialinių tinklų charakteristikomis. Antrojoje darbo dalyje nagrinėjami konkretūs „Google“ koorporacijos socialiniai tinklai. Apžvelgiama socialinių tinklų istorija, gyvavimo laikas, pagrindinės savybės. Įvardijamos pagrindinės nesekmės dėl kurių buvo uždaryti socialiniai tinklai.


Turinys

 • TURINYS3
 • ĮVADAS4
 • 1. VIRTUALIŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ SAMPRATA5
 • 1.1. Virtualių socialinių tinklų apibrėžimas5
 • 1.2. Socialinių tinklų istorija8
 • 2. GOOGLE SOCIALINIAI TINKLAI10
 • 2.1. Pirmasis „Google“ socialinis tinklas – „Google Wave“10
 • 2.2. Socialinis tinklas skirtas dalintis – „Google Buzz“12
 • 2.3. Sėkmingiausias „Google“ socialinis tinklas – „Google+“14
 • 2.3.1. „Google+“ Lietuvoje16
 • IŠVADOS17
 • Bibliografinis nuorodų sąrašas18

Reziumė

Autorius
megakriu
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Informatika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Google Books, knygų paieška

Informatika Referatas 2012 m. pince18
Mano darbo tema yra Google books, knygų paieška. Taigi Google – interneto paieškos sistema, įkurta Google Inc. kompanijos, kurios būstinė yra Mountain View...

Saugus bendravimas socialiniuose tinklapiuose

Informatika Prezentacija ela559
Kas yra socialinis tinklas?Socialiniai tinklapiai.Socialinių tinklų saugumas.ESET tyrimas dėl socialinių tinklų.Kaip apsisaugoti socialiniuose tinkluose?Faktai apie socialinius tinklus.

Informacinių technologijų raida Lietuvoje

Informatika Referatas 2013 m. gintar6
Šiame amžiuje informacinės technologijos – gyvybiškai svarbi kasdieninio gyvenimo dalis. Tačiau kokia informacinių technologijų raida buvo Lietuvoje, kaip ji pradėjo plisti ir tobulėti...