Konstitucijos samprata

31 psl. / 7742 žod.

Ištrauka

Lietuvos nūdienos teisinėje literatūroje bene madingiausia tema – nacionalinės teisės harmonizacija su Europos Sąjungos teise, europinių teisinių standartų įtvirtinimas įvairiose teisinio gyvenimo srityse. Nesibaigia diskusijos dėl nacionalinės ir tarptautinės teisės santykių, dėl Europos šalių teisę vienijančių tendencijų, teisinio reguliavimo globalios ir regioninės unifikacijos įtakos. Mažiau dėmesio skiriama kitam – ne mažiau svarbiam šiuolaikinio teisinio gyvenimo reiškiniui – teisės, visos teisinės sistemos, teisinės tikrovės konstitucionalizacijai.
XX a. Pabaigoje pastebėta, kad ir įvairios teisės šakos, ir teisės normų taikymo praktika, net teisės mokslas patiria vis didesnį konstitucijos, jos vertybių, poveikį. Konstitucija vis labiau skverbiasi į visą teisinį gyvenimą. Šio kursinio darbo tikslas – atskleisti, kokiais būdais konstitucija įtakoja minėtus institutus.
Temos nagrinėjimą, mano manymu, būtų tikslinga pradėti nuo konstitucijos koncepcijos suformulavimo. Todėl pirmasis skyrius bus skirtas konstitucijos sampratos bei ypatingos jos vietos teisinėje sistemoje analizei. Vadovaudamasi lyginamuoju, loginiu bei sisteminiu metodais, šį uždavinį stengsiuosi atlikti aptardama, kaip skirtingai gali būti formuluojamas konstitucijos apibrėžimas ( tai priklauso nuo autoriaus pasaulėžiūros, teisinės ir politinės sąmonės bei tuo laikotarpiu vyraujančios ekonominės ir socialinės sanklodos ), bei kokios konstitucijos savybės išskiria ją, kaip ypatingos svarbos teisės aktą, iš kitų teisės aktų teisinėje sistemoje.
Antrajame skyriuje bus akcentuojamas konstitucijos socialinis reikšmingumas – aptarsiu, kokia yra šio akto prasmė socialinėje sistemoje, bei bandysiu įrodyti, jog socialinis konstitucijos poveikis visuomeniniams santykiams yra itin svarbus ( tokiu būdu užtikrinamas skirtingų interesų grupių socialinis konsensusas, t. y. visuomenės santarvė ).
Trečiajame skyriuje, prieš tai aptarus konstitucijos galią daryti ryškų socialinį poveikį visuomeniniams santykiams, skirsiu konstitucijos funkcijų, t. y. būdų, įtakojančių visuomeninius santykius, klasifikavimui bei kiekvienos iš jų turinio atskleidimui. Pažymėtina, jog vadovaudamiesi skirtingais kriterijais, teisės teoretikai pateikia skirtingas konstitucijos funkcijų klasifikacijas, todėl aptarinėsiu jas skyrium. Be to, tai svarbu konstitucijos funkcijų esmės atskleidimui. Šiame skyriuje taip pat pasistengsiu argumentuotai pagrįsti jų reikšmę konstitucijos nuostatų bei atitinkamų politinių tikslų įgyvendinimui, vertybių sistemos valstybėje įtvirtinimui, visuomenės integracijai, valstybės organizacijai, socialinei orientacijai bei normatyvinėms prognozėms, teisinei transformacijai, konstitucinės teisės apsaugai, teisinės sistemos harmonizavimui, asmenų elgsenai ir pasaulėžiūrai bei duomenų apie valstybę rinkimui ir kaupimui.
Išsamiau aptardama svarbiausius teiginius, stengsiuosi juos iliustruoti pavyzdžiais iš Lietuvos konstitucinės bei socialinės praktikos. Mano manymu, tai itin svarbu, kadangi susidomėjimas šio kursinio darbo tema Lietuvoje yra ganėtinai menkas. Konstitucijos funkcijų esmės ir reikšmės neteisingas arba neišsamus suvokimas neleidžia suprasti konstitucijos paskirties bei uždavinių, pakankamai įvertinti jos reikšmės klojant konstitucinės santvarkos pamatus – kaip žinoma, konstitucijos egzistavimas automatiškai nesukuria darnios, demokratiniais principais pagrįstos visuomeninės santvarkos.


Turinys

 • Įžanga3
 • I. Konstitucijos samprata ir jos vieta teisinėje sistemoje5
 • 1. Konstitucijos sąvoka5
 • 2. Konstitucijos ypatumai ir jos vieta nacionalinėje teisės sistemoje6
 • II. Konstitucijos socialinė politinė esmė11
 • III. Konstitucijos funkcijos ir jų reikšmė15
 • 1. Konstitucijos funkcijų sąvoka ir reikšmė15
 • 2. Konstitucijos funkcijų klasifikacija17
 • a) teisinė konstitucijos funkcija18
 • b) politinė konstitucijos funkcija19
 • c) ideologinė ( filosofinė, auklėjamoji ) konstitucijos funkcija20
 • d) integracinė konstitucijos funkcija22
 • e) organizacinė konstitucijos funkcija22
 • f) programinė ( socialinės – normatyvinės orientacijos ) konstitucijos funkcija23
 • g) steigiamoji konstitucijos funkcija24
 • h) apsauginė konstitucijos funkcija25
 • i) sisteminė konstitucijos funkcija25
 • j) aksiologinė konstitucijos funkcija26
 • k) pažintinė konstitucijos funkcija26
 • Išvados28
 • Summary30
 • Literatūros sąrašas31

Reziumė

Autorius
show-off
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas gal ir neblogas

Susiję darbai

Rinkimų samprata

Politologija Referatas elderx
Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir rezultatas aiškus. Tada mūsų išrinkti...

Tradicijos samprata konservatizmo doktrinoje

Politologija Referatas 2009 m. simsim
Konservatizmas yra viena iš trijų pagrindinių moderniųjų politinių idealogijų, dominavusių Vakaruose pastaruosius du dešimtmečius. Kitos dvi – liberalizmas ir socializmas. Šios idealogijos turi...

Valstybės formos samprata ir jų įvairovė

Politologija Kursinis darbas show-off
Susidūrus su valstybės formos samprata kaip tokios samprata, pirmiausia iškyla aibė klausimų, ir tai yra natūralu. Dažnai teisinėje literatūroje, kuri imasi šios problemos...

J. Schumpeter politikos ir demokratijos samprata

Politologija Konspektas vilytt
Schumpeteris kritiškai vertina vadinamąją „klasikinę“ demokratijos teoriją, kuri teigia, kad „demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui...

Tautiškumo samprata

Politologija Rašinys godda
Kiekviena tauta — tiek didelė, tiek ir maža — visada svajoja apie gražų, harmoningą ir laisvą gyvenimą visiems savo piliečiams. Tačiau realybėje dažnai...