Socialiniai mokslai / Teisė

Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:
Dabartinė Lietuvos Konstitucija turi keletą esminių naujadarų, palyginti su kitomis, 1918 – 1938 ir 1990 metų Lietuvos valstybės konstitucijomis. Viena jų – speciali konstitucinės justicijos institucija – Konstitucinis Teismas. Anot profesoriaus M. Römerio teisinis konstitucinis režimas yra reikalingas tikrosios objektyvinės konstitucijos garantijos. Toji garantija – konstitucinio teismo institucija. Konstitucinio Teismo nuostatai įtvirtinti 102-107 Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniuose. Konstitucinis Teismas – vienas svarbiausių valstybės organų , sprendžia ar įstatymai ir kiti seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, jis užtikrina konstitucinį teisingumą. Teismas savo darbą pradėjo 1993 metų pavasarį, kai buvo suformuotas, taigi tai nauja institucija Lietuvos Teisinėje sistemoje, todėl reikia siekti visapusiškai analizuoti ne tik doktrinines konstitucinės justicijos prielaidas, bet ir praktinės veiklos aspektus.
Konstitucinio Teismo įtaka vis didėja. Dar visai neseniai visuomenė su dideliu susidomėjimu stebėjo Konstitucinio Teismo posėdžių transliacijas per radiją ir televiziją, kai Seimui buvo pateikta išvada, jog Respublikos Prezidentas yra šiurkščiai pažeidęs Konstituciją ir sulaužęs prezidento priesaiką. Ši Seimui pateikta rekomendacinio pobūdžio išvada, nulėmė Seimo apsisprendimą nuo pareigų nušalinti prezidentą. Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas paskelbęs Respublikos Prezidento dekretą “Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka” piliečiui J.Borisovui negaliojančiu, taip pat parodo kokia didelė Teismo įtaka teisiniam, politiniam ir visuomeniniam valstybės gyvenimui.
Tikiuosi, jog nagrinėjant Konstitucinio Teismo teisinę padėtį šis darbas padės ir turės naudos ne tik man, nes šio Teismo įtaka, visuomenės susidomėjimas jo veikla ir ateityje didės.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5476 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Konstitucinio Teismo teisinio įtvirtinimo istorija4
 • 2. Konstitucinio Teismo kompetencija ir jos įgyvendinimo būdai, principai7
 • 3. Konstitucinio Teismo darbo tvarkos pagrindai11
 • 3.1. Posėdžių rūšys11
 • 3.2. Kvorumas12
 • 3.3. Nagrinėjimo terminai13
 • 3.4. Balsavimo vieta ir tvarka14
 • 4. Konstitucinio Teismo aktų skelbimas ir tuo sukeliami teisiniai padariniai14
 • 5. Konstitucinio Teismo teisėjo teisinė padėtis17
 • 6. Literatūra20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai

Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Vyriausiosios rinkimų komisijos, kaip rinkimus organizuojančios institucijos funkcijas bei [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija
Kursinis darbas Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje
Referatas Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje

Teisminio precedento reikšmė labiausiai atskleista Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime. 2006 m. kovo [...]

Teismo teisinis statusas
Praktikos ataskaita Teismo teisinis statusas

Teismas, visų pirmiausia, yra teisingumą vykdanti institucija, kuri yra nepriklausoma nuo valstybės valdžios ar valdymo [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Vaikų teisių apsaugos pagrindai
Rašinys Vaikų teisių apsaugos pagrindai

Žvelgiant į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje, į vaiką buvo žiūrima kaip į suaugusįjį, nebuvo nė [...]

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka
Referatas Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties.

Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas
Referatas Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai teisingiausias teisės aktas, svarbiausias šalies įstatymas. Ji įtvirtina valdžios šaltinius [...]

LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės
Kursinis darbas LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės

Darbo aktualumas. Rinkimų teisė – vienas svarbiausių konstitucinių institutų. Rinkimų būtinybė yra tiesiogiai pagrįsta jau [...]