Socialiniai mokslai / Teisė

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

0 atsiliepimų
Autorius:
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra viena iš labiausiai integruotų nacionalinėje teisėje galiojančių teisės šakų. Tačiau konstitucinę teisę sudaro ne tik pačio svarbiausio jos akto – Konstitucijos – normos, tačiau ir kitos normos, sujungtos į atskirus konstitucinės teisės institutus, todėl jei Konstitucijos normos ir yra integruotos į vieningą visumą pagal savo turinį, tai pati konstitucinė teisė kaip teisės šaka nėra pasiekusi tokio vidinės integracijos lygmens, koks yra užtikrintas Konstitucijoje kaip vientisame teisės akte (Konstitucijos 6 str. 1 d.).
Norint geriau suvokti konstitucinės teisės esmę, būtina susipažinti su konstitucinės teisės šaltiniais, jų rūšimis ir vieta konstitucinės teisės šaltinių sistemoje, tuo labiau, kad ta sistema kiekvienoje valstybėje yra kitokia. Teisės šaltinių hierarchija valstybėje parodo, kokiai teisės tradicijai priklauso valstybė – kontinentinei ar bendrajai.
Teisės šaltiniai turi reikšmės ne tik valstybei, visuomenei, bet ir kiekvienam žmogui. Pirmiausiai jie yra vertingi kaip praeities pažinimo šaltinis; jie taip pat apibrėžia žmogaus ir valdžios santykius, nustato valstybės santvarką, reglamentuoja tarptautinius santykius; trečia, teisės šaltiniai atskleidžia valstybės ir jos teisės vystymosi kryptis, o teisės šaltinių išsami analizė padeda tinkamai pritaikyti teisės normas praktikoje. Visos paminėtos aplinkybės apsprendžia šios temos aktualumą ir svarbą.
Šiame darbe konstitucinės teisės šaltiniai bus nagrinėjami formalia prasme, kadangi teisės šaltinio samprata materialia prasme jau yra daugiau sociologijos dalykas. Taigi nekyla abejonių, kad nagrinėjant šią temą yra būtina pateikti pačio teisės šaltinio sampratą, jų rūšis bei apibūdinti konstitucinės teisės šaltinius pateikiant pagrindinius jų požymius, taip pat akcentuoti Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumus. Gilinantis į visus šiuos klausimus tampa aišku, kad dėl vieno ar kito teisės šaltinio pripažinimo konstitucinės teisės šaltiniu, vieningos nuomonės nėra. Darbe stengtasi, kiek leido galimybės, pateikti kuo įvairesnes nuomones tam tikru klausimu, nurodyti argumentus, kodėl vieni autoriai mano taip, o kiti tam prieštarauja, tuo labiau, kad teorinės diskusijos tebevyksta iki šiol.
Taigi tampa visiškai akivaizdu, kad žinoti teisės šaltinius, jų teisinę galią yra tiesiog būtina norint teisingai ne tik suvokti teisės normą, bet ir ją tinkamai pritaikyti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6553 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įžanga3
 • 2. Konstitucinės teisės šaltinių sąvoka ir jų klasifikacija4
 • 3. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai ir jų specifika7
 • 3.1 Lietuvos Respublikos Konstitucija – Lietuvos teisinės sistemos pagrindas. Konstituciniai įstatymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis.7
 • 3.2 Tarptautiniai teisės aktai kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai10
 • 3.3 Lietuvos Respublikos įstatymai12
 • 3.4 Konstitucinio Teismo aktų kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltinių ypatumai16
 • 3.5 Poįstatyminiai aktai Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje20
 • 4. Fakultatyvieji konstitucinės teisės šaltiniai: problemos ir diskusijos23
 • 5. Išvados25
 • 6. Literatūra27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje
Referatas Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje

Siekiant išsiaiškinti, kokia yra teisės paskirtis, daugeliui į galvą ateitų tokia mintis: teisė skirta tam [...]

Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas
Referatas Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1].

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]