Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai

29 psl. / 8598 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių ne pelno organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga, gausa. Šio tipo organizacijos įvardijamos įvai-riais terminais: ne pelno, pelno nesiekiančios, nevyriausybinės, nevalstybinės, visuomeninės, pilieti-nės, savanoriškos, labdaringos, filantropinės, trečiojo sektoriaus ir t.t.. Tai savanoriškos organizacijos, kurios įsteigtos laisva žmonių valia ir skirtos užtikrinti šių žmonių - organizacijos narių - poreikius. Apie ne pelno organizacijas tiek Lietuvos Respublikos, tiek kitų valstybių Konstitucijose kalbama iš žmogaus teisių užtikrinimo pozicijų. Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į asociacijas yra laikoma viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl ji įtvirtinta praktiškai kiekvienos demokratinės valstybės konstitucijoje.
Ne pelno organizacijų veikla skirta visuomenės labui, jos stengiasi didinti visuomenės sąmonin-gumą ir neabejingumą svarbioms problemoms. Taigi, jos mažina visuomenės susipriešinimą bei didina socialinę integraciją. Ne pelno organizacijos taip pat gali įnešti nemažą indėlį informuodamos visuo-menę, formuodamos socialinių paslaugų tinklą, skatindamos vyriausybės veiksmų skaidrumą ir kelda-mos visuomenės sąmoningumo lygį.
Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, iš dalies dėl ilgai trukusios tarybinės okupacijos, dar neturi visų sąlygų aukščiau apibrėžtiems svarbiems vaidmenims atlikti. Tačiau pastaruoju metu paste-bima tendencija, kada pelno nesiekiančios organizacijos siekia aktyviai dalyvauti beveik visuose viešo-jo gyvenimo veiklose. Būtent iš valdžios institucijų ne pelno organizacijos yra pajėgios perimti dauge-lio viešojo valdymo funkcijų (socialinės apsaugos, sporto veiklos organizavimo, kultūros projektų finansavimo, švietimo, nusikaltimų prevencijos ir kt.) vykdymą.
Tyrimo objektas – ne pelno organizacijos ir jų veiklos pagrindai.
Tyrimo tikslas – sisteminiu požiūriu ištirti ne pelno organizacijų veiklą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, aptarti jų ryšį su valdžios organais bei panagrinėti galimas perspektyvas.
Darbo uždaviniai:
• išnagrinėti ne pelno organizacijų formavimosi procesą bei aptarti šių organizacijų skirsty-mą ir ypatumus;
• apžvelgti pelno nesiekiančių organizacijų teisinį reguliavimą ir vaidmenį komercinėje veikloje;
• aptarti kokią vietą valstybės institucijų sistemoje užima ne pelno organizacijos;
• išanalizuoti ne pelno organizacijų veiklos įgyvendinimą ir perspektyvas, vykdant valstybės pavestas funkcijas.


Turinys

 • ĮŽANGA5
 • 1. NE PELNO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PAGRINDAI6
 • 1.1. Ne pelno organizacijų atsiradimas ir vystimasis6
 • 1.2. Ne pelno organizacijų pagrindinės rūšys ir jų samprata7
 • 2. NE PELNO ORGANIZACIJŲ POLITINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA11
 • 2.1. Ne pelno organizacijų vaidmuo visuomenėje12
 • 2.2. Ne pelno organizacijų ekonominė veikla ir jos ribos15
 • 3. NE PELNO ORGANIZACIJŲ IR VYRIAUSYBĖS BENDRADARBIAVIMAS18
 • 3.1. Parama ir politinės konsultacijos18
 • 3.2. Viešųjų paslaugų pirkimas20
 • 4. NE PELNO ORGANIZACIJŲ APLINKA UŽSIENIO ŠALYSE…………………………22
 • 5. NE PELNO ORGANIZACIJŲ PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS24
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
vernita
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Nevyriausybinė organizacija „AIESEC“

Viešasis administravimas Rašinys lukask
Tarptautinė organizacija AIESEC yra 110 pasaulio šalių. Pasaulyje gyvuoja jau daugiau nei 60 metų, Lietuvoje – daugiau nei 20 metų. Organizacijos filialai yra...

Nevyriausybinės organizacijos

Viešasis administravimas Prezentacija 2015 m. deadmoon
Pristatyme analizuojami pagrindiniai nevyriausybinių organizacijų veiklos teoriniai bei praktiniai aspektai, pateikiama organizacijų pavyzdžių. Daugiau apie darbą sužinoti galima pažvelgus į jo turinį. P....