Fizinių bausmių vaikams samprata ir įtaka psichosocialiniam vystymuisi

28 psl. / 9571 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje visi skuba, bėga, siekia karjeros, labai trūksta laiko vaikams. Tėvams nebelieka laiko ir jėgų daug dėmesio skirti vaikų auklėjimo problemų sprendimų paieškai. Dėlto, manau, vis dar gaji tradicija vaikus auklėti fizinėmis bausmėmis, kadangi tėvai laiko šį būdą veiksmingu, o vaikai bent kuriam laikui būna paklusnūs. Be to, tėvai pateisina mitą, kad juos mušė tėvai ir jie išaugo normaliais žmonėmis, taigi, vaikai irgi išaugs normaliais žmonėmis.
Pasirinkau šią temą, kadangi smurto prieš moteris, smurto šeimoje problemos nagrinėjamos ir aptarinėjamos plačiau, tuo tarpu dažnai pamirštama, kad fizinės bausmės irgi gali būti traktuojamos kaip fizinė prievarta. Riba tarp fizinės bausmės ir fizinės prievartos labai neaiški, o moksliniais tyrimais įrodyta, kad fizinės bausmės žaloja vaikų psichiką, kenkia jų raidai ir adaptacijai.
Tėvų auklėjimo stiliaus ir fizinių bausmių problematiką nagrinėjo Lietuvos mokslininkai: Butkevičienė R., Miškinis K., Jusienė R., Majauskienė D., Paulauskienė J., Žukauskienė R. Tyrimai atskleidė tėvų požiūrį į fizinių bausmių taikymą bei fizines bausmes taikančių tėvų psichosocialines charakteristikas. Savo moksliniuose darbuose mokslininkai aprašė vaikų auklėjimo stilius, bausmių sampratą, nagrinėjo bausmių kilmės teorijas, apibrėžė fizinių bausmių poveikį vaiko vystymuisi. Mokslininkai pateikė galimas alternatyvas fizinėms bausmėms, nurodė pozityviojo auklėjimo gaires.
Darbo tikslas: teoriškai atskleisti tėvų požiūrį į fizines bausmes
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti vaikų auklėjimo stilius ir pateikti, kurio stiliaus tėvai labiausiai linkę naudoti fizines bausmes
2. Atskleisti fizinių bausmių sampratą ir įtaką vaikų psichosocialiniam vystymuisi
3. Išanalizuoi tėvų požiūrį į fizines bausmes
4. Pateikti galimas alternatyvas fizinėms bausmėms
Norint pasiekti darbo tikslą, buvo naudojama mokslinės literatūros, mokslinių tyrimų bei dokumentų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………… …………………………2
 • 1. ŠEIMA KAIP VAIKŲ AUKLĖJIMO SISTEMA…………………………………………………4
 • 1. 1. Šeimos įtaka vaiko vystymuisi……………………………………………………………………4
 • 1. 2. Vaikų auklėjimo stiliai……………………………………………………………………………6
 • 2. FIZINĖS BAUSMĖS VAIKO AUKLĖJIME…………………………………………………….10
 • 2. 1. Fizinės bausmės samprata………………………………………………………………………10
 • 2. 2. Veiksniai, skatinantys tėvus naudoti fizines bausmes…………………………………………….12
 • 2. 3. Fizinių bausmių įtaka vaiko raidai………………………………………………………………16
 • 3. TĖVŲ POŽIŪRIS Į FIZINES BAUSMES……………………………………………………….20
 • 4. ALTERNATYVŪS VAIKŲ AUKLĖJIMO BŪDAI……………………………………………23
 • IŠVADOS…………………………………………………………….………………………………28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………… ………………………………………29

Reziumė

Autorius
impulzgirl
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Nice

Susiję darbai

Asmenybės samprata psichologiniu aspektu

Psichologija Referatas laimoote
Norint išsiaiškinti bet kokios žmogaus veiklos priežastis, neįmanoma aplenkti žmogaus asmenybės analizės. Taip pat tiriant ir nusikalstamą elgesį. Kriminologija tiria nusikalstamumą. Daugelis kitų...

Egzistencines psichologijos samprata

Psichologija Referatas 2010 m. dainius
Yra nemažai psichologijos šakų, viena iš jų egzistencinė psichologija. Egzistencinę psichologiją galima apibrėžti kaip empirinį mokslą apie žmogaus egzistavimą, naudojantį fenomenologinės analizės metodą....

Vaiko brandumas mokyklai

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Praktikos darbas, kuomet yra tikrinamas vaiko brandumas mokyklai remiantis J. Jiraseko metodika, pateiktos išvados.

Vaikų melas bei vagystės

Psichologija Rašinys 2017 m. nesima277
Vaikai – jaunimas, yra būtent tie žmonės į kuriuos suaugusieji turi kreipti daugiausia savo dėmesio. Teisingai ugdomi vaikai su laiku užauga į atsakingas...

Motyvacijos teorija. Trenerių įtaka sportininkams

Psichologija Referatas 2017 m. Ernesta541
Motyvacijos teorija yra naudinga suprantant asmenų motyvaciją ir jų priežastis bei pasekmes. Pagrįstas sistema, atliktų tyrimų per paskutinius trisdešimt metų, parodė jog nuo...