Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Ekonominė politika Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama jos ekonominė ir socialinė struktūra. Pavadinimas „ekonominė politika“ jungia dvi labai svarbias visuomenės gyvenimo sritis. Ekonomikos ir politikos problemos svarbios kiekvienam visuomenės nariui.
Valstybės ekonominė politika padeda suprasti ekonominių procesų formavimąsi, valstybės įtaką jų kitimui. Todėl valstybės ekonominė politika suprantama kaip visuma valstybės priimamų sprendimų ir naudojamų teisinių organizacinių bei ekonominių priemonių, kuriomis siekiama daryti įtaką šalies ekonomikai (Bartaškienė, 2008).
Temos aktualumas: Nors vyriausybės vaidmuo reguliuojant šalies ekonomiką jau seniai kelia diskusijų, tačiau reikia pripažinti, kad ekonomikos reguliavimas naudojant tam tikras priemones yra būtinas. Viena iš rinkos ekonomikos savybių yra ciklai, kadangi rinkos ekonomika plėtojasi netolygiai ir ji neturi jokio kito mechanizmo išlyginti netolygaus plėtojimosi disproporcijas kaip periodinius sukrėtimus – krizes. Nors krizės gali sukelti sunkią ekonominę situaciją šalyje, jos yra neišvengiamos. Vis dėlto tinkama ekonominė politika gali sušvelninti krizių padarinius, užtikrinti stabilų ekonomikos augimą, taip sudarant sąlygas gyvenimo lygio kilimui. Kadangi ekonominė politika turi ypatingą svarbą gyventojų gerovei, labai svarbu išanalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išskirtas prioritetines priemones ir veiksmus ekonominės politikos srityje.
Problema: Kokią ekonominę politiką Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo Lietuvoje nuo 2006 m. iki šių dienų? Ar skiriasi LR Vyriausybių vykdoma ekonominė politika bei jų išskirtos prioritetinės priemonės? Jei taip, tai kokius galima išskirti pagrindinius vykdomos ekonominės politikos akcentus skirtingose LR Vyriausybių programose?
Tyrimo objektas: Lietuvos ekonominė politika.
Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos ekonominę politiką, išskiriant pagrindines ekonomikos skatinimo priemones 2006-2016 m. LR Vyriausybių programose.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, atskleidžiant ekonominės politikos ir ekonomikos augimo sampratas bei tolesnes Lietuvos ekonomikos skatinimo perspektyvas.
2. Apžvelgti pagrindinius Lietuvos ekonomikos rodiklius, siekiant įvertinti esamą ekonominę padėtį Lietuvoje.
3. Išnagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmus, vykdant ekonominę politiką, kurios pagrindinis prioritetas – ekonomikos augimo skatinimas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė.
Darbo tipas:
Apimtis:
6249 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS SAMPRATA4
 • 1.1 Ekonominės politikos esmė ir tikslai4
 • 2. LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA6
 • 2.1 Bendrieji šalies ekonomikos rodikliai6
 • 3. LIETUVOS EKONOMINĖ POLITIKA IR JOS SKATINIMAS12
 • 3.1 Ekonomikos augimas ir jo skatinimo politika12
 • 3.2 Lietuvos ekonominė politika 2006-2012 m.14
 • 3.3 Lietuvos ekonominė politika 2012-2016 m.16
 • 3.4 Lietuvos ekonomikos skatinimo perspektyvos19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “
Referatas Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “

Europos Sąjunga– dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos pirmtakė yra 1957 m. Romos [...]

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika
Kursinis darbas Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Euro zonos pinigų politikos analizės būtinumas kyla dėl Lietuvos prisijungimo prie Eurosistemos šalių grupės bei [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)
Referatas Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)

Globalėjančioje visuomenėje vis labiau keičiasi šeima, jos padėtis. Kaip vienus ryškiausių pokyčių, prasidėjusių nuo XX [...]

Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje
Referatas Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]

Lietuvos užimtumo politika
Referatas Lietuvos užimtumo politika

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių socialinės politikos krypčių. Užimtumo lygis tiriamas užimtų gyventojų grupės ir [...]

Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas
Referatas Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas

Fiskalinei politikai priskiriami įvairiausi šalies ekonominį gyvenimą sąlygojantys klausimai, tokie kaip valstybės išlaidų problemos, pajamų [...]

Politinė sociologija. Galia pasaulio ekonomikoje pagal S.Strange
Referatas Politinė sociologija. Galia pasaulio ekonomikoje pagal S.Strange

Temos aktualumas. Politinė ekonomija – tai disciplina, nagrinėjanti ryšį tarp valstybių ir rinkų, o dar tiksliau [...]

Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus  globalios ekonomikos poveikį
Referatas Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus globalios ekonomikos poveikį

Savo darbe akcentuosiu būtent kooperacijos plėtą Lietuvoje iki pirmojo pasaulinio karo, noriu išsiaiškinti kaip ji [...]

Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse
Referatas Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse

Temos aktualumas. Dažniausiai Trečiuoju pasauliu vadinamos ekonomiškai neišsivysčiusios daugiausia Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys [...]