Ekonominė politika Lietuvoje

24 psl. / 6249 žod.

Ištrauka

Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama jos ekonominė ir socialinė struktūra. Pavadinimas „ekonominė politika“ jungia dvi labai svarbias visuomenės gyvenimo sritis. Ekonomikos ir politikos problemos svarbios kiekvienam visuomenės nariui.
Valstybės ekonominė politika padeda suprasti ekonominių procesų formavimąsi, valstybės įtaką jų kitimui. Todėl valstybės ekonominė politika suprantama kaip visuma valstybės priimamų sprendimų ir naudojamų teisinių organizacinių bei ekonominių priemonių, kuriomis siekiama daryti įtaką šalies ekonomikai (Bartaškienė, 2008).
Temos aktualumas: Nors vyriausybės vaidmuo reguliuojant šalies ekonomiką jau seniai kelia diskusijų, tačiau reikia pripažinti, kad ekonomikos reguliavimas naudojant tam tikras priemones yra būtinas. Viena iš rinkos ekonomikos savybių yra ciklai, kadangi rinkos ekonomika plėtojasi netolygiai ir ji neturi jokio kito mechanizmo išlyginti netolygaus plėtojimosi disproporcijas kaip periodinius sukrėtimus – krizes. Nors krizės gali sukelti sunkią ekonominę situaciją šalyje, jos yra neišvengiamos. Vis dėlto tinkama ekonominė politika gali sušvelninti krizių padarinius, užtikrinti stabilų ekonomikos augimą, taip sudarant sąlygas gyvenimo lygio kilimui. Kadangi ekonominė politika turi ypatingą svarbą gyventojų gerovei, labai svarbu išanalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išskirtas prioritetines priemones ir veiksmus ekonominės politikos srityje.
Problema: Kokią ekonominę politiką Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo Lietuvoje nuo 2006 m. iki šių dienų? Ar skiriasi LR Vyriausybių vykdoma ekonominė politika bei jų išskirtos prioritetinės priemonės? Jei taip, tai kokius galima išskirti pagrindinius vykdomos ekonominės politikos akcentus skirtingose LR Vyriausybių programose?
Tyrimo objektas: Lietuvos ekonominė politika.
Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos ekonominę politiką, išskiriant pagrindines ekonomikos skatinimo priemones 2006-2016 m. LR Vyriausybių programose.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, atskleidžiant ekonominės politikos ir ekonomikos augimo sampratas bei tolesnes Lietuvos ekonomikos skatinimo perspektyvas.
2. Apžvelgti pagrindinius Lietuvos ekonomikos rodiklius, siekiant įvertinti esamą ekonominę padėtį Lietuvoje.
3. Išnagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmus, vykdant ekonominę politiką, kurios pagrindinis prioritetas – ekonomikos augimo skatinimas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS SAMPRATA4
 • 1.1 Ekonominės politikos esmė ir tikslai4
 • 2. LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA6
 • 2.1 Bendrieji šalies ekonomikos rodikliai6
 • 3. LIETUVOS EKONOMINĖ POLITIKA IR JOS SKATINIMAS12
 • 3.1 Ekonomikos augimas ir jo skatinimo politika12
 • 3.2 Lietuvos ekonominė politika 2006-2012 m.14
 • 3.3 Lietuvos ekonominė politika 2012-2016 m.16
 • 3.4 Lietuvos ekonomikos skatinimo perspektyvos19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
kiuskiuskius
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...

Lietuvos regioninė politika ES kontekste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2012 m. rasa13
Lietuvos regioninė politika ES kontekste, Lietuvos regionų išsivystymas ir jų netolygumai. Baltijos valstybių ekonomikos augimas ES kontekste.