Atstovavimo institutas civilinėje teisėje

39 psl. / 10004 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: atstovavimo institutas itin reikšmingas šiandienos visuomenėje. Būtinumas pasinaudoti atstovavimo institutu gali būti sąlygotas įvairių tiek teisinio, tiek faktinio pobūdžio aplinkybių. Atstovavimas plačiai taikomas, siekiant apsaugoti neveiksnių asmenų interesus. Tačiau atstovavimu gana dažnai naudojasi ir veiksnūs fiziniai, taip pat ir juridiniai asmenys, siekdami geriau įgyvendinti savo civilines teises ir įvykdyti civilines pareigas bei išplėsti savo veikimo sferą.
Darbo tikslas: išanalizuoti atstovavimo instituto civilinėje teisėje teorinius ir praktinius aspektus bei apžvelgti Lietuvos teismų praktiką, susijusią su atstovavimo institutu civilinėje teisėje.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su atstovavimo instituto civilinėje teisėje sąvoka, reikšme ir subjektais;
2. Aptarti bendrąsias atstovavimo nuostatas;
3. Išanalizuoti atstovavimo instituto civilinėje teisėje įgyvendinimo būdus;
4. Apžvelgti Lietuvos teismų praktiką, pasitelkiant atstovavimo institutą civilinėje teisėje;
5. Pateikti išvadas.
Darbo objektas: atstovavimo institutas civilinėje teisėje.
Tyrimo metodai: uždaviniams ir tikslui įgyvendinti naudojami šie metodai: mokslinės literatūros analizės metodas ir lyginamasis metodas.
Šis darbas parašytas remiantis atstovavimą reglamentuojančiais CK normomis, teisės doktrina ir teismų praktika. Visų pirma apžvelgiama atstovavimo sąvoka ir reikšmė, ir bendrosios
atstovavimo nuostatos. Toliau – atstovavimo įgyvendinimo būdai civilinėje teisėje: įgaliojimas, komercinis atstovavimas ir prokūra.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATSTOVAVIMO INSTITUTO CIVILINĖJE TEISĖJE SĄVOKA IR REIKŠMĖ4
 • 2. ATSTOVAVIMO SUBJEKTAI6
 • 3. ATSTOVAVIMO ATSIRADIMO PAGRINDAI IR ATSTOVAVIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS9
 • 4. VEIKIMAS KITO ASMENS VARDU NETURINT TAM TEISĖS ARBA VIRŠIJANT SUTEIKTAS TEISES14
 • 5. ĮGALIOJIMAS16
 • 5.1. Įgaliojimo sąvoka ir rūšys16
 • 5.2. Įgaliojimo forma ir nesilaikymo teisiniai padariniai17
 • 5.3. Įgaliojimo terminas ir pabaiga18
 • 5.4. Perįgaliojimas20
 • 6. KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS21
 • 6.1. Prekybos agentas22
 • 6.1.1. Prekybos agento sąvoka bei sutartis tarp agento ir atstovaujamojo22
 • 6.1.2. Atlyginimo agentui mokėjimas24
 • 6.1.3. Konkurencijos aspektai ir sutarties nutraukimas26
 • 6.2. Komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartis30
 • 6.3. Prokūra32
 • IŠVADOS34
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS36
 • Priedai
 • 1 priedas. Įgaliojimas atstovauti savivaldybei
 • 2. priedas. Įgaliojimas tvarkyti sąskaitą

Reziumė

Autorius
erroneousness
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Komercinės ir civilinės teisės sąsajos

Teisė Referatas guoba
Senovės Romos civilinė teisė buvo universalus ir abstraktus reguliatorius, ir tokio reguliatoriaus prireikė viduramžių Europai. Naujai atsiradusios normos nustatė pirklių tarpusavio santykius ir...

Civilinės teisės samprata

Teisė Konspektas 2015 m. gugis
Konspektas apie civilinės teisės sampratą. Pateikiama civilinės teisės sąvoka, reguliavimo metodai, funkcijos ir uždaviniai.

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...