Europos Sąjungos teisės principų analizė

48 psl. / 15334 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir gerovės labui. Iš tiesų ši sąjunga yra unikali. Jos valstybės narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad tam tikri konkretūs bendro intereso klausimai galėtų būti demokratiškai sprendžiami Europos lygmeniu, todėl Europos Sąjungos teisė yra labai plati ir sudėtinga teisės sistema, kurią įgyvendinant nacionalinėje teisėje, reikia atsižvelgti į bendruosius teisės principus, kurie pripažįstami ES kaip teisės šaltinis.
Bendrieji Bendrijos teisės principai susiformavo atsiradus būtinybei priimti sprendimus dėl tų dalykų, kurių aiškiai neaptarė Sutartys, ir kad šie principai yra išplėtoti iš Sutarčių bei sprendimo priėmimo metu valstybių narių teisinėse sistemose buvusių teisinės minties krypčių. Ši teisėjų kuriama teisė sutartyje buvo pripažinta, inkorporavus į Mastrichto sutartį dėl Europos Sąjungos tiesioginį įpareigojimą gerbti principus, kuriais remiasi Europos žmogaus teisių konvencija, taip pat – pagrindines teises, įtvirtintas nacionalinėse konstitucijose kaip „bendruosius Bendrijos teisės principus“. Vėliau tai buvo plėtojama 1997 m. Amsterdamo sutartyje.

Savarankiško darbo tikslas.
Išanalizuoti svarbiausius, mano nuomone, Europos Sąjungos teisės principus.
Tyrimo objektas.
Europos Sąjungos teisės principai.
Savarankiško darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti Europos Sąjungos teisės principus;
• Susipažinti su ETT praktika;
• Išspręsti praktines užduotis.
Savarankiško darbo tyrimo metodas.
Lyginamasis, aiškinamasis ir apibendrinamasis metodai.


Turinys

 • 1. ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………3
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAGRINDINIAI PRINCIPAI4
 • 2.1. TEISĖTUMO PRINCIPAS………………………………………………………………………….4
 • 2.2. TEISĖTŲ LŪKESČIŲ IR TEISINIO TIKRUMO PRINCIPAS…………………………8
 • 2.3. LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAS10
 • 2.4. PROPORCINGUMO PRINCIPAS……………………………………….…………………….17
 • 2.5. SUBSIDIARUMO PRINCIPAS…………………………………………………………………….23
 • 2.6. VIRŠENYBĖS PRINCIPAS…………………………………………………….…………… ……27
 • 3. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS KONSTITUCINIAI PRINCIPAI31
 • 3.1. BENDRIEJI KONSTITUCINIAI PRINCIPAI……………………………………………………31
 • 3.2 KONSTITUCINIAI PRINCIPAI ĮTVIRTINTI PIRMOJE KOLONOJE………………………….36
 • 3.3 KONSTITUCINIAI PRINCIPAI ĮTVIRTINTI ANTROJE IR TREČIOJE KOLONOJE………….37
 • 4. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS ADMINISTRACINIAI PRINCIPAI ………………………………….38
 • 5. IŠVADOS43
 • 6. NAUDOTA LITERATŪRA44
 • 7. PRAKTINIAI UŽDAVINIAI……………………………………………………………………………47

Reziumė

Autorius
erroneousness
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€12.36
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Teisė Kursinis darbas 2012 m. vaida
Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės, teisių ir jo interesų politikos sistema. Statistikos duomenimis,...

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Europos sąjungos bendrovių teisė

Teisė Prezentacija 2019 m. inetala
Darbo objektas – Europos Sąjungos bendrovių teisė. Darbo tikslas – aptarti pagrindinius Europos Sąjungos bendrovių teisės aspektus. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti Europos Sąjungos...