Socialiniai mokslai / Teisė

Europos Sąjungos teisės principų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir gerovės labui. Iš tiesų ši sąjunga yra unikali. Jos valstybės narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad tam tikri konkretūs bendro intereso klausimai galėtų būti demokratiškai sprendžiami Europos lygmeniu, todėl Europos Sąjungos teisė yra labai plati ir sudėtinga teisės sistema, kurią įgyvendinant nacionalinėje teisėje, reikia atsižvelgti į bendruosius teisės principus, kurie pripažįstami ES kaip teisės šaltinis.
Bendrieji Bendrijos teisės principai susiformavo atsiradus būtinybei priimti sprendimus dėl tų dalykų, kurių aiškiai neaptarė Sutartys, ir kad šie principai yra išplėtoti iš Sutarčių bei sprendimo priėmimo metu valstybių narių teisinėse sistemose buvusių teisinės minties krypčių. Ši teisėjų kuriama teisė sutartyje buvo pripažinta, inkorporavus į Mastrichto sutartį dėl Europos Sąjungos tiesioginį įpareigojimą gerbti principus, kuriais remiasi Europos žmogaus teisių konvencija, taip pat – pagrindines teises, įtvirtintas nacionalinėse konstitucijose kaip „bendruosius Bendrijos teisės principus“. Vėliau tai buvo plėtojama 1997 m. Amsterdamo sutartyje.

Savarankiško darbo tikslas.
Išanalizuoti svarbiausius, mano nuomone, Europos Sąjungos teisės principus.
Tyrimo objektas.
Europos Sąjungos teisės principai.
Savarankiško darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti Europos Sąjungos teisės principus;
• Susipažinti su ETT praktika;
• Išspręsti praktines užduotis.
Savarankiško darbo tyrimo metodas.
Lyginamasis, aiškinamasis ir apibendrinamasis metodai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15334 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………3
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAGRINDINIAI PRINCIPAI4
 • 2.1. TEISĖTUMO PRINCIPAS………………………………………………………………………….4
 • 2.2. TEISĖTŲ LŪKESČIŲ IR TEISINIO TIKRUMO PRINCIPAS…………………………8
 • 2.3. LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAS10
 • 2.4. PROPORCINGUMO PRINCIPAS……………………………………….…………………….17
 • 2.5. SUBSIDIARUMO PRINCIPAS…………………………………………………………………….23
 • 2.6. VIRŠENYBĖS PRINCIPAS…………………………………………………….…………… ……27
 • 3. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS KONSTITUCINIAI PRINCIPAI31
 • 3.1. BENDRIEJI KONSTITUCINIAI PRINCIPAI……………………………………………………31
 • 3.2 KONSTITUCINIAI PRINCIPAI ĮTVIRTINTI PIRMOJE KOLONOJE………………………….36
 • 3.3 KONSTITUCINIAI PRINCIPAI ĮTVIRTINTI ANTROJE IR TREČIOJE KOLONOJE………….37
 • 4. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS ADMINISTRACINIAI PRINCIPAI ………………………………….38
 • 5. IŠVADOS43
 • 6. NAUDOTA LITERATŪRA44
 • 7. PRAKTINIAI UŽDAVINIAI……………………………………………………………………………47

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Europos Sąjungos teisės šaltiniai
Referatas Europos Sąjungos teisės šaltiniai

ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik [...]

Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje
Referatas Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos piliečių teisių ir teisingumo politika apima daugelį skirtingų veiklos krypčių bei sričių. Šiame [...]

Europos šalių agrarinės teisės pagrindinių bruožų analizė
Referatas Europos šalių agrarinės teisės pagrindinių bruožų analizė

ĮVADAS             Agrarinė teisė susiformavo ir veikė visuose Europos šalyse pirmiausia kaip agrarinių santykių realizavimo teisinis [...]

Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai
Referatas Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai

Finansų teisė - visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir [...]

Europos Sąjungos institucine sandara ir veiklos principai
Prezentacija Europos Sąjungos institucine sandara ir veiklos principai

Kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Tarptautinės teisės uždavinių analizė
Referatas Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]