Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”

33 psl. / 8198 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Finansavimo funkciją galima apibrėžti kaip reikalingo pinigų kiekio suteikimą konkrečiu laiku ir priimtinomis išlaidomis. Užtikrinti, kad gaunamų pajamų visada pakaks bet kurio laikotarpio išlaidoms padengti, gana sudėtinga, nes įsigyjant brangią įrangą arba išparduodant sezonines prekes prireikia daugiau nei įprasta lėšų.
Kasdienėms, t.y. einamosioms darbo išlaidoms, pvz., darbuotojų algoms, biuro nuomai, prekių atsargoms apmokėti, bendrovei reikia grynųjų pinigų. Taip pat galimos ilgalaikės investicijos, kai investuojama į gamyklos statybas, pastatų ar įrangos įsigijimą. O be to, juk po kurio laiko įmonės įrengimus reikės atnaujint
Įmonės veiklai vykdyti reikalingi finansavimo šaltiniai ne visada sutampa su jos kapitalu. Norint įgyvendinti investicijas nepakanka turėti kapitalo, reikia turėti atitinkamų finansavimo šaltinių, t.y. pinigų joms įgyvendinti. Verslo finansavimo galimybės yra plačios ir skirtingos, tereikia apsispręsti, kuris iš finansavimo šaltinių bus tinkamiausias tam tikrais atvejais ir kuriam laikui finansavimas yra reikalingas, todėl finansavimo šaltiniai yra skirstomi į trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius.
Problema. Tinkamiausio įmonės plėtros finansavimo šaltinio parinkimas. Ieškodama finansavimo šaltinių įmonė turi tam tikras idėjas kur tuos finansavimo šaltinius panaudoti, tačiau reikia turėti gerai apgalvotą strategiją, kad tie finansavimo šaltiniai būtų naudojami efektyviai ir neštų įmonei apčiuopiamą naudą, o ne nuostolius.
Darbo tikslas — išanalizuoti finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes akcinėje bendrovėje „Vilniaus degtinė“.
Darbo objektas — akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ finansavimo šaltiniai.
Metodai: literatūros šaltinių analizė, įmonės informacijos šaltinių, finansinės atskaitomybės dokumentų, santykinių finansinių rodiklių analizė bei palyginimas.


Turinys

 • LENTELĖS:
 • 1.1. lentelė. Tiekėjų kredito privalumai ir trūkumai6
 • 1.2. lentelė. Faktoringo nauda jo dalyviams10
 • 2.1.1. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ už paskolas įkeistas turtas21
 • 2.1.2. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija24
 • 2.1.3. lentelė. Pelnas, tenkantis vienai akcijai26
 • 2.1.4. lentelė. Akcininkai turintys daugiau kaip 5 % įmonės balsų26
 • 3.1.1. lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimai29
 • 3.1.2. lentelė. Bendrojo skolos rodiklio palyginamoji analizė 2009 – 2011 metais (proc.)33
 • 3.2.1 lentelė. Grynojo pelno palyginamoji analizė38
 • PAVEIKSLAI:
 • 1.1. pav. Trumpalaikių finansavimo šaltinių sudėtis5
 • 1.2. pav. Ilgalaikių finansavimo šaltinių klasifikacija12
 • 2.1.1. pav. AB „Vilniaus degtinė“ organizacinė struktūra19
 • 2.1.2. pav. Trumpalaikių paskolų bankams dalis visuose įmonės trumpalaikiuose įsipareigojimuose 2009 – 2011 metų21
 • 2.1.3. pav. Ilgalaikių paskolų dalis visuose įmonės ilgalaikiuose įsipareigojimuose 2009 – 2011 m.23
 • 2.1.4. pav. AB „Vilniaus degtinė 2009 – 2011 metų akcijų kainų istorija litais25
 • 3.1.1. pav. Nepaskirstytojo pelno dinamika28
 • 3.1.2. pav. AB “Vilniaus degtinė” įsipareigojimų dinamika29
 • 3.1.3. pav. Įmonės ilgalaikių įsipareigojimų vykdymo patikimumo rodiklio dinamika30
 • 3.1.4. pav. Bendrojo trumpalaikio mokumo dinamika31
 • 3.1.5. pav. Įmonės bendrojo mokumo rodiklio kitimas 2009 – 2011 metais32
 • 3.1.6. pav. Bendrojo skolos rodiklio dinamika tos pačios šakos įmonėse, (proc.)34
 • 3.2.1. pav. Bendrojo pelno dinamika35
 • 3.2.2. pav. Veiklos pelno dinamika37

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 9, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai