Socialiniai mokslai / Teisė

LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo aktualumas. Rinkimų teisė – vienas svarbiausių konstitucinių institutų. Rinkimų būtinybė yra tiesiogiai pagrįsta jau pirmajame Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) skirsnyje įtvirtinant pirmiausia demokratinio valdymo principą (1 straipsnis), Tautos suvereniteto principą (2 straipsnis), suverenios galios vykdymą tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 straipsnis). Konstitucijoje taip pat yra įtvirtinti ir principai, kurių turi būti laikomasi siekiant užtikrinti rinkimų demokratiškumą, tam tikri rinkimų cenzai, nurodoma, kurios viešosios valdžios institucijos turi būti formuojamos rinkimų būdu. Tačiau nei principai, nei rinkimų vykdymo tvarka Konstitucijoje nedetalizuojami – tą įpareigojamas padaryti įstatymų leidėjas. Vien tai, kad organizuojant rinkimus atsirandantys visuomeniniai santykiai yra reglamentuoti įstatymu, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad rinkimai vyksta nepažeidžiant Konstitucijoje įtvirtinto jų demokratiškumo reikalavimo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas), tirdamas įstatymų leidėjo nustatyto rinkimų reglamentavimo atitiktį Konstitucijai bei tai, ar rinkimų proceso metu yra laikomasi šio reglamentavimo, formuoja oficialią konstitucinę rinkimų teisės doktriną. Būtent Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ir atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose įtvirtinti reikalavimai ir principai, kurių turi būti laikomasi, kad rinkimai galėtų būti laikomi demokratiškais. Vadinasi, tinkamam rinkimų teisės suvokimui formuoti yra neišvengiamai reikalingas Konstitucinio Teismo šioje srityje jau suformuotos doktrinos bei jos plėtojimo galimybių atskleidimas.
Šio kursinio darbo tikslas – pateikti Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos analizę bei atskleisti kai kuriuos Konstitucinio Teismo dar nenagrinėtus rinkimų teisės aspektus.
Siekiant užsibrėžto tikslo, įgyvendinami šie uždaviniai:
• Seimo diskrecijos ir jos ribų nustatant rinkimų sistemą aptarimas
• Balsavimo internetu konstitucingumo įvertinimas
• Lenko kortos ir reikalavimo būti nesusijusiu priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei santykio įvertinimas
• Pasyviosios rinkimų teisės suvaržymo, kaip apkaltos proceso tvarka pritaikytos konstitucinės sankcijos sudedamosios dalies, reglamentavimo perspektyvų įvertinimas
Šio kursinio darbo objektas – Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina bei tam tikri Konstitucinio Teismo dar neanalizuoti rinkimų teisės aspektai (pvz., balsavimas internetu). Viršnacionaliniai, t. y. Europos Parlamento, rinkimai šiame darbe nebus išskiriami, remiamasi tik kai kuriomis bendromis rinkimų teisės nuostatomis, Konstitucinio Teismo suformuluotomis nagrinėjant Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo atitiktį Konstitucijai.
Kursiniame darbe naudojami pagrindiniai tyrimo metodai, t. y. lingvistinis, loginis, sisteminis. Lingvistinis metodas pasitelkiamas siekiant išsiaiškinti kai kurių sąvokų (pvz., diskrecija) reikšmę. Loginis metodas darbe naudojamas norint susieti jau suformuotą doktriną su probleminiais rinkimų reglamentavimo klausimais, taip pat pateikiant apibendrinimus. Sisteminis metodas buvo reikšmingas tiek siekiant išryškinti svarbiausius Konstitucinio Teismo suformuotos doktrinos aspektus, tiek ir aiškinant kai kurių įstatyminių nuostatų turinį.
Pagrindiniai šio kursinio darbo šaltiniai – tai Konstitucija, su rinkimų teise susiję Konstitucinio Teismo nutarimai ir išvados, Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymai, aktuali įstatymų rengimo medžiaga (pvz., Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl balsavimo internetu) bei įvairi teisinė literatūra (pvz., vadovėlis „Alternatyvi konstitucinė teisė“).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8449 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1.Rinkimų sistema kaip rinkimų teisės elementas4
 • 1.1 Rinkimų sistemos samprata ir rūšys4
 • 1.2 Rinkimų sistemos nustatymas: Seimo diskrecija ir jos ribos5
 • 2.Rinkimų teisės aspektai, nepriklausantys nuo rinkimų sistemos10
 • 2.1 Aktyvioji rinkimų teisė: visuotinė ir lygi teisė, tiesioginis ir slaptas balsavimas10
 • 2.1.1 Bendras principų turinio apibūdinimas10
 • 2.1.2 Balsavimo internetu konstitucingumas13
 • 2.1.2.1 Balsavimo internetu samprata13
 • 2.1.2.2 Balsavimo internetu ir konstitucinių rinkimų teisės principų santykis14
 • 2.2 Pasyvioji rinkimų teisė ir jos suvaržymai17
 • 2.2.1 Lenko kortos ir reikalavimo būti nesusijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei santykis18
 • 2.2.1.1 Reikalavimo būti nesusijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei turinys18
 • 2.2.1.2 Lenko kortos turinys19
 • 2.2.2 Pasyviosios rinkimų teisės suvaržymas kaip apkaltos proceso pasekmė20
 • 2.2.2.1 Konstitucijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos normų santykis21
 • 2.2.2.2 Kolizijos sprendimo galimybės22
 • Išvados25
 • Literatūros sąrašas26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje
Referatas Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje

Teisminio precedento reikšmė labiausiai atskleista Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime. 2006 m. kovo [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Konstitucinės teisės egzamino konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės egzamino konspektas

Puikiai struktūruotas ir tvarkingas konspektas. Vertinga mokymosi priemonė.

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės
Referatas LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės

Šiuolaikinė valstybė neįsivaizduojama be teisinio akto – Konstitucijos. Šį aktą, turbūt daugelis piliečių žino bei [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai

Dabartinė Lietuvos Konstitucija turi keletą esminių naujadarų, palyginti su kitomis, 1918 – 1938 ir 1990 [...]

Konstitucinės teisės mokslo raida 1990 – 2011 m.
Referatas Konstitucinės teisės mokslo raida 1990 – 2011 m.

Temą ,,Konstitucinės teisės mokslo raida 1990 – 2011m.‘‘ pasirinkau nagrinėti norėdama sužinoti, iš kur kilo [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]