Kosmetikos produktų akcijos naudos pirkėjams tyrimas

31 psl. / 6154 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė, siekdama užtikrinti konkurencingumą rinkoje, naudoja įvairias pardavimų skatinimo priemones. Kosmetikos parduotuvės dažniausiai naudoja akcijas, nuolaidas ir kt. Tačiau ne visada akcijos ar nuolaidos padeda parduotuvėms pritraukti daugiau klientų bei padidinti kosmetikos produktų pardavimus.
Akcijų naudos tema yra nedaug tyrinėta, nėra nustatytų konkrečių akcijų naudos pirkėjams ir visuomenei apibūdinimų. Be perstojo augantis akcijų naudojimas šiuolaikinėje visuomenėje kelia daug diskusijų dėl savo efektyvumo. Todėl išsamesnis šios temos nagrinėjimas padėtų išsiaiškinti akcijų reikšmę pirkėjams. Visada akcijos atrodo nekaltai – prekybininkai nori parduoti daugiau prekių, ypač šventiniu laikotarpiu. Tačiau žiniasklaidoje ir internete pasirodantys vartotojų skundai priverčia susimąstyti, kad ne visos akcijos ir nuolaidos yra naudingos. Dažnai pirkėjai teigia, kad akcijos nėra efektyvios, nes vartotojai tampa priklausomais nuo skatinimo, o tai laikui bėgant pasireiškia rinkos dalies praradimu. Be to, dažnai naudojamos akcijos ir nuolaidos gali daryti neigiamą įvaizdį ne tik tam tikrai kosmetikos priemonei, bet ir pačiai parduotuvei. Tačiau yra atlikta tyrimų, kurie leidžia teigti, jog akcijos stipriai veikia ir pelno augimą. Šie prieštaravimai rodo, kad egzistuoja sąlygos ir veiksniai, galintys paveikti parduotuvių pardavimų kiekį.
Kosmetikos parduotuvės, atsižvelgdamos į savo galimybes ir norimą gauti rezultatą, turi tinkamai pagalvoti prieš naudodamos akcijas savo parduotuvėse. Parinktos ir gerai pritaikytos akcijos tinkamu laikotarpiu gali būti naudingas ne tik įmonei, bet ir klientui.
Darbo tikslas - išanalizuoti kosmetikos produktų akcijų teikiamą naudą pirkėjams.
Uždaviniai:
1. Apibrėžti rėmimo sąvoką.
2. Išsiaiškinti akcijų esmę išskiriant privalumus ir trūkumus.
3. Aprašyti šiuo metu taikomas kosmetikos produktų akcijas, išskiriant problemines vietas.
4. Išanalizuoti respondentų nuomonę apie jiems teikiamą akcijų naudą.
Darbo objektas - kosmetikos produktų akcijos nauda.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.
Darbo praktinė reikšmė – gautus darbo rezultatus bus galima panaudoti kosmetikos parduotuvių pardavimų skatinimo tinkamų priemonių parinkimui.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. AKCIJŲ VIETA RĖMIMO POLITIKOJE5
 • 1.1. Rėmimo samprata ir sandara5
 • 1.2. Akcijų esmė ir vieta pardavimų skatinimo procese6
 • 1.2.1. Akcijų reikšmė įmonėms8
 • 1.2.2. Akcijų reikšmė vartotojams9
 • 2. KOSMETIKOS PARDUOTUVIŲ AKCIJŲ VERTINIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU11
 • 2.1. Kosmetikos parduotuvių taikomų akcijų pasireiškimas praktikoje11
 • 2.2. Tyrimo organizavimo etapai12
 • 2.3. Vartotojų požiūrio į akcijines kosmetikos prekes vertinimas16
 • 2.4. Tikslinės rinkos poreikių analizė21
 • 2.5. Tikslinei rinkai skirtų marketingo priemonių pristatymas23
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI25
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
simulia
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 13, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Pirkėjų aptarnavimo tyrimas

Vadyba Diplominis darbas 2014 m. lile88
Vartojimas yra kiekvienos ekonominės veiklos galutinis tikslas. Dinamiškos ir nuolat kintančios rinkos sąlygomis vartotojų reikmės ir preferencijos sparčiai kinta. Šiuolaikinės technologijos suteikia vartotojui...

Slapto pirkėjo tyrimas "CanCan Pizza"

Vadyba Tyrimas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Kompanijos veiklos sėkmė priklauso nuo jos darbuotojų. Stebint įmonės darbuotojus natūralioje aplinkoje, įprastose situacijose ir įvertinant darbuotojų elgesį, profesinius įgūdžius, aptarnavimo...

Slapto pirkėjo tyrimas

Vadyba Tyrimas 2015 m. deim33
Temos aktualumas. Šiandien įvairios kompanijos dažnai sako, kad klientų aptarnavimas jiems yra labai svarbus. Tačiau ne visuomet žodžiai atspindi veiksmus. Šiuo metu kompanijos...

Prekės ženklo įtakos pirkimo procese tyrimas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. dainudis
Diplominis darbas ir analize apie prekinio ženklo svarba, sėkmę, įtakas pirkimo procesams. Kad įmonė užimtų solidžią vietą konkurencingoje rinkoje, jos prekėms būtinas aukštos...