Socialiniai mokslai / Psichologija

Kognityvinių ypatumų ir religingumo sąsajos

0 atsiliepimų
Autorius:
Religija – neatsiejama žmonijos istorijos dalis. Religiniai ir antgamtiniai įsitikinimai žmonijos istorijoje visais laikais buvo žmonių sąmoningumo dalis. Istorija byloja, jog žmonės visais laikais tikėjo įvairiausiais dievais, išpažino įvairiausias, skirtingas religijas, garbinamiems dievams statė paminklus, aukojo aukas. Bėgant laikui, religinių ir antgamtinių įsitikinimų priėmimas žmogaus sąmonėje kito ir mažėjo, o taip pat mažėjo ir skaičius nesuskaičiuojamos daugybės įsitikinimų. Tai rodo, jog bendrai žmonės yra linkę priimti antgamtinius, religinius įsitikinimus tam, kad paaiškintų juos supantį pasaulį – kitaip sakant, religiniai įsitikinimai pasitarnauja kaip pavyzdys, pagal kurį žmonės gali interpretuoti savo patyrimus, aiškinti reiškinius ir šis pavyzdys padeda jiems susiorientuoti aplinkoje, suteikia atramą ir atsakymus. Minėtas faktas, jog įvairiais laikais žmonės nevienodai priimdavo religines ir antgamtines tiesas, o pastaruoju metu tokių įsitikinimų paplitimas ženkliai mažesnis, nei anksčiau, rodo, jog greičiausiai egzistuoja tam tikri faktoriai, nulemiantys religinių įsitikinimų skirtumus tarp atskirų žmonių (Razmyar, S., & Reeve, C. L., 2013). Religijos problema domino nemažai psichologų, įvairūs autoriai nagrinėjo religijos sąsajas su įvairiais asmenybės aspektais, kurie gali lemti individualius religingumo skirtumus.Religijos sąsajos plačiai tyrinėtos su kognityviniais gebėjimais (Reeve, C. L., & Basalik, D., 2011; Cribari-Neto, F., ir Souza, T. C. 2013; Ganzach, Y., Ellis, S., ir Gotlibovski, C. 2013; Ganzach, Y., Gotlibovski, C., 2013; Lewis, G. J., Ritchie, S. J. ir Bates, T. C., 2011; Nyborg, H., 2009), su kognityviniais stiliais (Epstein, Seymour; Pacini, Rosemary; Denes-Raj, Veronika; Heier, Harriet., 1996; Aarnio, K., & Lindeman, M. 2005; Pennycook, G., Cheyne, J., Barr, N., Koehler, D., & Fugelsang, J., 2014; Razmyar, S., ir Reeve, C. L. 2013), su asmenybės savybėmis (Francis, L. J., Jewell, A., ir Robbins, M. 2010; Lewis, G. J., Ritchie, S. J. ir Bates, T. C. 2011; Khoynezhad, G., Reza Rajaei, A., & Sarvarazemy, A. 2012), išsilavinimo lygiu (Y. Ganzach, S. Ellis, ir C. Gotlibovski, 2013; Y. Ganzach ir C. Gotlibovski, 2013; Laurinavičiūtė, J. 2006). Atlikta daug tyrimų, gauta daug įvairių rezultatų, kurie kartais tarpusavyje nesutampa, todėl reikalinga tyrimų analizė, kuri suteiktų supratimą apie šią problemą. Taip pat viena neaiškiausių sričių, tyrinėjant sąsajas su religingumu, yra kognityviniai stiliai bei intelektas.Tyrinėjant šias sąsajas pasitaiko itin daug kontraversijų, sunku suprasti tyrimuose bandomus atskleisti ryšius ir juos sisteminti jau vien todėl, jog šie patys aspektai – kognityvinis stilius ir intelektas, verti išsamios analizės, nes teorijų apie juos – daugybė. Remiantis tuo, jog religingumo ir kognityvinio stiliaus bei intelekto sąsajų plotmėje reikalingas dėsningumų susisteminimas, kelima šio darbo problema – kaip žmonių naudojami kognityviniai stiliai siejasi su religingumu, o taip pat, kokios yra intelekto ir religingumo sąsajos. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie ryšiai sieja kognityvinius stilius bei intelektą su religingumo skirtumais tarp individų. Darbe keliami šie uždaviniai, bandoma atsakyti į šiuos klausimus:
1. Tarp kokių kognityvinių stilių ieškomas ryšys su religingumu?
2. Kaip skirtingi stiliai siejasi su religingumu?
3. Kodėl kognityviniai stiliai daro įtaką religingumo skirtumams?
4. Kaip kinta religingumo lygis žmogaus gyvenimo eigoje? Galimos priežastys.
5. Ar išsilavinimo lygis daro įtaką religinių tiesų priėmimui? Jei daro, tai kokią?
6. Koks ryšys yra tarp religinių įsitikinimų pakraipos ar gilumo ir intelekto?
7. Kiek religingumo problematika psichologijos plotmėje tyrinėta Lietuvoje?
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7001 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Kognityviniai ypatumai5
 • Kognityvinio stiliaus samprata5
 • Kognityviniai gebėjimai. Intelektas8
 • Dvigubo proceso teorija11
 • Religingumas11
 • Religingumo ir kognityvinių ypatumų sąsajos12
 • Religingumo ir kognityvinio stiliaus sąsajos12
 • Intuityvus – analitinis mąstymas, racionalus – patirtimi
 • paremtas mąstymas ir religingumas13
 • Intelekto ir religingumo sąsajos14
 • Amžiaus įtaka religingumui14
 • Išsilavinimo įtaka intelekto ir religingumo ryšiui16
 • Religinė pakraipa/įsitikinimų gilumas ir intelektas17
 • Problemos nagrinėjimas Lietuvoje20
 • Apibendrinimas21
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Virtualaus bendravimo ir bendravimo
Kursinis darbas Virtualaus bendravimo ir bendravimo "akis į akį" ypatumai; sąsajos su vienišumu

Bendravimas atsirado prieš daugybę metų. Bėgant laikui, jis keitėsi, tobulėjo. Atsirasdavo vis daugiau bendravimo būdų.

Kognityvinė raida pilnametysėje (anglų k.)
Rašinys Kognityvinė raida pilnametysėje (anglų k.)

Rašinys apie kognityvinį vystymąsi sulaukus pilnametystės. Pirmoje darbo dalyje apibendrinama ir interpretuojama vadovėlio medžiaga, o [...]

Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija
Prezentacija Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija

ALbert Bandura:Žymus amerikiečių psichologas, socialinio mokymosi ir socialinės kognityvinės teorijos autorius A. Bandura gimė 1925m.

Kognityvinė išmokimo teorija
Rašinys Kognityvinė išmokimo teorija

Senasis Motiejus turėjo pilną tvartą kiaulių ir viščiukų. Kartu sudėjus yra 21 galva ir 60 [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Sąžinės samprata. Sąžinės kilmė (Z. Freudas). Sąžinės sąsaja su pareiga (I. Kantas)
Referatas Sąžinės samprata. Sąžinės kilmė (Z. Freudas). Sąžinės sąsaja su pareiga (I. Kantas)

Gimsta mažas vaikelis, o kartu su juo – ir sąžinė. O galbūt sąžinė gimsta vos [...]

Merginų asmenybės bruožų pagal H.J. Eysenck‘o teoriją sąsajos su valgymo elgesiu
Diplominis darbas Merginų asmenybės bruožų pagal H.J. Eysenck‘o teoriją sąsajos su valgymo elgesiu

Šiame darbe apžvelgiamos teorijos, aiškinančios sutrikusio valgymo elgesio ir valgymo sutrikimų etiologiją ir tam tikri [...]

Vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos su depresijos išreikštumu, bei skirtumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos su depresijos išreikštumu, bei skirtumai priklausomai nuo lyties

Darbe pateikiama informacija apie dvasingumą, religingumą ir gyvenimo prasmės jausmą bei jų sąsajas su depresija [...]

Dietos laikymosi ir asmenybės bruožų sąsajos su valgymo sutrikimais
Kursinis darbas Dietos laikymosi ir asmenybės bruožų sąsajos su valgymo sutrikimais

Šio bakalauro studijų kursinio darbo tikslas aprašyti dietos ir asmenybės bruožų sąsajas su valgymo sutrikimais.

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

E-demokratijos ir informacinės visuomenės sąsajos
Referatas E-demokratijos ir informacinės visuomenės sąsajos

Per pastarąją amžiaus pusę, išsivysčiusios šalys patyrė tikrą technologijų tobulinimo bumą, kas privedė mus prie [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Esė. „ Thank you for smoking“. „Ačiū, kad rūkote“. Sąsajos su viešaisiais ryšiais.
Rašinys Esė. „ Thank you for smoking“. „Ačiū, kad rūkote“. Sąsajos su viešaisiais ryšiais.

Ryšiai su visuomene – (angl. Public relations, PR) – veiksmai, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia [...]

Dėstytojų ir studentų santykių sąsajos su studentų pažangumu
Tyrimas Dėstytojų ir studentų santykių sąsajos su studentų pažangumu

Dažnai studentai nenori mokytis, lankyti paskaitų ar seminarų, juos sunku motyvuoti būti pažangesniais. Šios apklausos [...]