Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Naratyviniai alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamų modeliai

0 atsiliepimų
Autorius:
Reklama šiuolaikiniams žmonėms daro didžiulę įtaką, kuo toliau tuo labiau ji skverbiasi į kiekvieno žmogaus
mintis ir veiksmus. Ja yra siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į reklamuojamą prekę ar paslaugą, tai yra lyg viešas skelbimas, kuriuo siekiama atkreipti žmonių dėmesį į prekių ar paslaugų egzistavimą, jų ypatybes, kainą
ir padidinti jų patrauklumą ir perkamumą kuo didesnei vartotojų rinkai. Juk dabar reklamų yra daugybė visur: laikr aščiuose, žurnaluose, internete, reklaminiuose stenduose, autobusuose, televizijoje, radijo pranešimuose
ir t.t. Taigi, nereikėtų stebėtis, jog prekių vardai, jų logotipai, melodijos ir šūkiai tapo neatskiriama visuomenės dalimi, o tai kartais gali turėti ir neigiamą įtaką kiekvienam vartotojui. Tokią neigiamą įtaką gali daryti ir alkoholio reklamos, kurios ir bus nagrinėjamos šiame darbe, tačiau apie jų teigiamą ar neigiamą įtaką nebus
kalbama, šio darbo tikslas yra pažiūrėti į šias reklamas semiotiniu požiūriu ir atskleisti, kokie naratyviniai modeliai yra taikomi alkoholinių gėrimų reklamose. Minėtam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

1. Apibrėžti, kas yra semiotika, supažindinti su semiotinės analizės reikšmių lygmenimis.
2. Pateiktiužsienio ir lietuviškų reklamų semiotines analizes.
3. Tarpusavyje palyginti užsienio ir lietuviškų alkoholinių gėrimų reklamų semiotines analizes.

Temos aktualumas:
ši tema yra svarbi tuo, jog tinkamai pasitelkus semiotinę analizę galima daug labiau padidinti reklamuojamų produktų paklausą. Semiotinė analizė yra plačiau paplitusi tyrinėjant literatūrą, tačiau kuo toliau, tuo labiau ji pasitelkiama nagrinėjant ir reklamas. Toks semiotinės analizės būdas yra labiau paplitęs užsienyje, tačiau bėgant laikui jis vis labiau naudojamas ir Lietuvoje.
Tyrimo objektas: alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamos.
Darbo medžiaga: tyrimui atlikti buvo pasirinktos trys užsienio ir trys lietuviško alaus vaizdinės reklamos.
Tyrimo metodas: aprašomasis, analitinis tyrimas.
Darbo struktūra: šį kursinį darbą sudaro įvadas, teorinė ir praktinė dalys, išvados, šaltiniai ir literatūra. Įvade yra nurodomas darbo tikslas, keliami darbo uždaviniai, temos aktualumas, objektas, naudojama medžiaga. Teorinėje darbo dalyje, remiantis Dainius Vaitiekūno „Literatūrinėssemiotikos pradmenys “, Ron Beasley, Marcel Danesi.„Persuasive Signs. The Semiotics ofAdvertising“ lietuvišku Laimos Nevinskaitės vertimu, Mostauskio„ S. Shopenhaueris–apie estetinępatirtį“ veikalais yra trumpai aprašytas semiotikos mokslas, aptariama reklama semiotiniu požiūriu, estetinė pagava, reikšmės lygmenys. Praktinėje dalyje yra aptariami naratyviniai modeliai pasirinktose užsienio ir Lietuvos alaus reklamose ir jie tarpusavyje yra palyginami. Išvadose punktais yra surašyti apibendrinimai ir viso darbo rezultatai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS
 • TEORINĖ DALIS
 • 1. Semiotika
 • 1.1. Reklama semiotiniu požiūriu
 • 1.2.Reklamos tyrimuose vartojamos semiotikos sąvokos
 • 2. Estetinė pagava.
 • 3.Reikšmės lygmenys
 • 3.1. Diskursyvinis lygmuo
 • 3.2. Naratyvinis lygmuo
 • 3.2.1.Naratyvinio lygmens sąvokos
 • 3.2.2 Kanoninė naratyvinė shema
 • 3.3 Loginis–semantinis lygmuo
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 1. Užsienio reklamos
 • 1.1 Alaus „Corona“reklama
 • 1.2. Alaus „Corlton Draught“ reklama
 • 1.3.Antroji „Corlton Draught“ alaus reklama
 • 2. Lietuviškos reklamos.
 • 2.1.„Švyturio“ alaus reklama
 • 2.2.„HORN” alaus reklama
 • 2.3.„Tornado“ alaus reklama
 • 3.Užsienio ir lietuviškų alaus reklamų palyginimas
 • IŠVADOS
 • ŠALTINIAI
 • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Virusinės internetinės rinkodaros taikymas alkoholinių gėrimų prekybos sektoriuje
Diplominis darbas Virusinės internetinės rinkodaros taikymas alkoholinių gėrimų prekybos sektoriuje

Temos aktualumas. Verslo vienas iš pagrindinių tikslų yra parduoti. Dėl didelės konkurencijos gamintojai privalo kuo [...]

Interneto reklamos poveikis vaikams
Prezentacija Interneto reklamos poveikis vaikams

•Tobulėjant technologijoms, reklamos internete daugėja; •Vis daugiau ir daugiau šeimų naudoja kompiuterius bei internetą; •Interneto reklama pradedama [...]

AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Kursinis darbas AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys rodo, kad 84,3 % vartotojų ieško informacijos apie prekes ir paslaugas internete, todėl [...]

Reklamos agentūros „Impresión“ tobulinimo ir valdymo modelis
Referatas Reklamos agentūros „Impresión“ tobulinimo ir valdymo modelis

Darbui atlikti pasirinkau UAB “ iMpresión ”. UAB “ iMpresión " yra universali [...]

Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai
Diplominis darbas Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai

Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti reklamos sampratą. 2. Aptarti vartotojų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 3. Ištirti alkoholio [...]

Internetinės bankininkystės rėmimo strategijos formavimo modelis
Diplominis darbas Internetinės bankininkystės rėmimo strategijos formavimo modelis

Sparčiai plėtojantis bankų sistemai, didėja bankų tarpusavio konkurencija dėl kapitalo išteklių bei paslaugų vartotojų. Bankai [...]

Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga
Referatas Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje [...]

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija interneto svetainėje
Tyrimas Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija interneto svetainėje

Šių laikų medicina jau ima pamiršti tokias ankščiau dominavusias ligas kaip maras [...]

Spalvų reikšmė internetinėje svetainėje
Prezentacija Spalvų reikšmė internetinėje svetainėje

Spalva yra viena svarbiausių interneto svetainės dalių. Vartotojas, apsilankęs svetainėje, pirmiausia pastebi spalvą. Jeigu tinklalapio spalva tinkamai [...]

Gėrimų ruošimas ir pateikimas klientams (Šaltųjų gaiviųjų gėrimų patiekimas. Karštieji alkoholiniai gėrimai. Kavos ir arbatos pateikimas)
Prezentacija Gėrimų ruošimas ir pateikimas klientams (Šaltųjų gaiviųjų gėrimų patiekimas. Karštieji alkoholiniai gėrimai. Kavos ir arbatos pateikimas)

Šaltieji gaivieji gėrimai - tai mineralinis vanduo, sultys, gira. Jie patiekiami 10-12ºc temperatūros. Išskyrus mineralinis [...]

Alkoholinių gėrimų vartojimas jaunimo tarpe
Prezentacija Alkoholinių gėrimų vartojimas jaunimo tarpe

Suaugusiųjų ir vaikų gėrimo įpročiai vienodėja. Vis dar vyrauja nuomonė, kad vartoti alkoholį normalu, įprasta [...]

Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse
Diplominis darbas Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse

Pastaruoju metu plūstelėjus į Lietuvą naujoms technologijoms, pastebimai keičiasi ir žmonių bendravimo stilius – bendravimą [...]

Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajos
Kursinis darbas Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajos

Temos aktualumas. Kultūros centras yra ta vieta, kuri tenkina bendruomenės poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų [...]

Internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas
Praktikos ataskaita Internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas

Viena iš paprasčiausių  programavimo kalbų yra tinklalapių kūrimo kalba HTML. Hiperteksto struktūrai, išdėstymui ir formatams [...]