Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas

40 psl. / 7691 žod.

Ištrauka

Suprojektuotas objektas yra buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginiai. Pastato plotas yra 462 kvadratiniai metrai, yra vieno aukšto, kuriame yra įrengtos septynios patalpos.
Šiame objekte yra įrengti paprasti ir ištraukiantys ventiliatoriai, kad būtų išvengiama apsinuodijimo kenksmingomis medžiagomis darbo metu, ventiliatoriai nuolat vedina patalpas.
Rengiamas techninis projektas ir braižomi brėžiniai. Techninėje dokumentacijoje yra pateikti brėžiniai, įvairios schemos ir paaiškinamieji dokumentai.
Buitinių paslaugų įmonė yra priskirta trečiai kategorijai pagal elektros energijos tiekimo patikimumą tai parodo, kad elektros energijos tiekimas negali būti nutrauktas ilgiau nei 24 valandas, kol vykdomi remonto darbai. Trečia kategorija buvo priimta todėl, kad darbas įmonėje vykdomas tik viena pamaina ir energijai nutrūkus nėra patiriami dideli materialiniai nuostoliai bei nekyla pavojus žmonių saugumui bei gyvybei.
Darbo objektas – buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginiai.
Darbo tikslas – parengti buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektą.
Uždaviniai:
- Išanalizuoti informacijos šaltinius;
- Sudaryti elektros apšvietimo ir galios elektros tinklo planą bei principines elektros tinklo schemas;
- Apskaičiuoti ir parinkti patalpų šildymo elektra kabelius, sudaryti elektros įrenginių montavimo planą;
- Sudaryti elektros tinklų eksploatavimo instrukciją.
Naudoti šie metodai: informacijos šaltinių ir literatūros analizė, aprašomasis, skaičiuojamasis ir grafinis.
Baigiamajame darbe irodytos šios kompetencijos: 1.1. Gebėti nustatyti elektros įrenginių ir sistemų būklę; 1.2. Gebėti nustatyti elektros įrenginių parametrus; 1.3. Gebėti saugiai eksploatuoti elektros įrangą; 2.1. Gebėti parengti elektros įrangos projektą; 2.2. Gebėti pasirinkti kompiuterines projektavimo programas; 3.1. Gebbėti surinkti, apdoroti ir pateikti informaciją; 4.1. gebėti pasirinkti automatizavimo metodus; 4.2. Gebėti automatizuoti elektros įrenginius; 5.1. Gebėti pasirinkti pažangiausias elektros įrenginių montavimo technologijas; 5.2. Gebėti užtikrinti montavimo darbų kokybę, 5.3. Gebėti suplanuoti elektros įrenginių bandymus ir parengti jų techninę dokumentaciją. I 1.1. Išmanyti elektros ūkio funkcijas ir gebėti organizuoti jo veiklą; 1.2. Gebėti suorganizuoti vartotojų elektros įrangos ir tinklų eksploatavimą; II 2.1. Gebėti eksploatuoti automatizuotus elektros įrenginius; 2.2. Gebėti modernizuoti elektros įrangos valdymą.


Reziumė

Autorius
sniecka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Šildomų grindų sistemų montavimo paslaugų įmonė

Inžinerija Verslo planas 2015 m. pizdec117
Verslo aplinka pasaulyje darosi vis sudėtingesnė, sparti technologijų raida didina reikalavimus naujiems produktams, bei paslaugoms. Tokioje aplinkoje tiesiog būtina mąstyti strategiškai ir planuoti...

Perdavimo elektros tinklo projektavimas

Inžinerija Referatas 2017 m. triuby
Šiame darbe yra parodyta, kaip sudaryti elektros tinklą ir jį apskaičiuoti. Čia yra parenkamos vardinės įtampos, laidų skerspjūviai linijoms, transformatoriai, apskaičiuojamos apkrovos, nuostoliai.