Reklamos organizavimas statybos įmonėse

41 psl. / 8093 žod.

Ištrauka

Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai pasirodyti išlaidos gali būti milžiniškos. Ką tokiu atveju pasakytų marketingo specialistai?Atsakymas į šį klausimą iki 19 amžiaus pabaigos būtų buvęs toks: „Nieko“. Tačiau, kalbant apie 20 amžių, reklama pradėjo vystytis smarkiu tempu, buvo atliekama daug reklamos tyrimų, o tai sąlygojo naujos literatūros, susijusios su reklama, atsiradimą. Ši literatūra yra indėlis į reklamos istoriją. Indėlis, kuris įvertina reklamos efektyvumą iš teorinės ir praktinės pusės. Indėlis, kuris atskleidžia daug svarbių reklamos aspektų. Tuo pat metu reklama yra vos pastebimas ir keblus dalykas, apimantis daug svarbių veiksnių, kurie yra sunkiai suprantami. Trumpai tariant, marketingo specialistai turi ką pasakyti apie reklamą, tačiau dar išlieka tai, kas turėtų būti pasakyta.

Problema. Statybos įmonės Lietuvoje neskiria daug pinigų reklamai, reklamuojasi savo jėgomis, todėl reklamos efektyvumas jose yra sunkiai apibrėžiamas.

Darbo tikslas. Reklamos efektyvumo, kaip vieno iš reklamos organizavimo etapų, įvertinimas statybos įmonėje „Toris“.

Darbo uždaviniai. Iškeltam darbo tikslui pasiekti galima suformuoti tokius uždavinius:1. Atlikti mokslinės literatūros ir mokslinių straipsnių analizę pasirinkta tema;2. Išanalizuoti makro ir mikro aplinkas, kurioje veikia UAB „Toris“;3. Aprašyti marketingo tyrimą;4. Remiantis marketingo tyrimo rezultatais, atlikti koreliacinę regresinę analizę, ir nustatyti, nuo ko priklauso reklamos pastebėjimas;5. Pateikti išvadas.

Darbo metodai:1. Mokslinės literatūros ir mokslinių straipsnių analizė;2. Statistinių duomenų analizė;3. Palyginimo metodas;4. Anketavimas;5. Koreliacinė regresinė analizė.

Tyrimo objektas. Reklama, reklamos organizavimas, reklamos efektyvumas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REKLAMA IR JOS ORGANIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1 Reklama4
 • 1.2 Reklamos tikslų nustatymas5
 • 1.3 Reklamos biudžeto nustatymas7
 • 1.4 Reklamos kampanijos kūrimas8
 • 1.5 Reklamos priemonių sprendimai9
 • 1.6 Reklamos veiksmingumo vertinimas10
 • Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos įmonių vadovų požiūris į reklamą10
 • 2. STATYBOS SEKTORIAUS RINKOS TYRIMAS11
 • 2.1 Statybos sektoriaus apžvalga užsienio šalyse11
 • 2.2 Statybos sektoriaus apžvalga Lietuvoje12
 • 2.3 Statybos sektoriaus PEST analizė13
 • 2.4 Statybos sektoriaus SSGG analizė16
 • 2.5 Konkurencinė analizė17
 • 2.6 Marketingo galimybių analizė18
 • 2.7 4P elementų analizė19
 • 3. MARKETINGO TYRIMAS21
 • 3.1 Tyrimo rezultatų interpretacija22
 • 3.2 Koreliacinė regresinė analizė24
 • 3.2.1 Porinė koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,…,X524
 • 3.2.2 X1,X2,…,Xm atrinkimas regresinei analizei atlikti25
 • 3.2.3 Porinė regresinė analizė26
 • 3.2.4 Daugianarė koreliacinė analizė30
 • IŠVADOS36
 • NAUDOTA LITERATŪRA37
 • PRIEDAS38

Reziumė

Autorius
mexxy
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 27, 2014
Apimtis
41 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Rinkodara Kursinis darbas audrens
Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui svarbu pažvelgti į reklamą iš kitos pusės, t.y....

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo...