Humanitariniai mokslai / Literatūra

Autobiografiškumas Vidmantės Jasukaitytės romane “Kai mes buvome vilkai”

0 atsiliepimų
Autorius:
ĮVADAS
Praėjo du dešimtmečiai, kuomet pasikeitus politinei ir kultūrinei situacijai, Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse autoritarinę valdžią pakeitė demokratinė. Skaitytojai turi galimybę domėtis tų autorių kūryba, kuri dažniausiai dėl politinių priežasčių nebuvo spausdinama. Daugeliui rašytojų atsirado galimybė atvirai prabilti apie sovietmečio realijas, politinės galios struktūros įtaką žmogui. Jolita Skablauskaitė, Zita Čepaitė, Bitė Vilimaitė, Vidmantė Jasukaitytė pradėjo kurti sovietiniu laikotarpiu, nevengiama istorinių temų, dominuoja moters pasaulis, šeimos drama, dvasinio apsivalymo istorijos, okupacinio laikotarpio tikrovė. Jų kūryboje teigiamos žmogiškosios vertybės, vaizduojamas naujomis formomis besireiškiantis blogis, įspėjama, jog neprotinga civilizacija naikina pirmykštį natūralų pasaulį. Gvildenama laisvės samprata. V. Kavolis teigia, kad ,,svarbu yra dalyvauti savo laikotarpio problemų sprendime, ir likti autonomiškais nuo tų problemų sprendime dominuojančių tendencijų” (1986, p. 204).
Vidmantė Jasukaitytė (g. 1948m.) – poetė, prozininkė, dramaturgė, eseistė („Golgotos vynuogės“ 2001). Ji žinoma ir kaip politikė, Kovo 11-osios akto signatarė. Tai viena iš aktyviausių 1950-ųjų gimimo kartos žmonių, pradėjusi rašyti dar sovietiniais laikais. Aštuntajame-devintajame dešimtmetyje parašė kūrinių, į kuriuos aktyviai reagavo išeivijos kritika. Rašytojos kūryba suteikė naujų impulsų apysakos žanrui (reikšmingiausia apysaka „Stebuklinga patvorių žolė“, 1981), taip pat literatūros kritikų stipriu romanu pripažįstamas „Po mūsų nebebus mūsų“ (1987). Kiek mažiau dėmesio susilaukia šiandieninė V. Jasukaitytės kūryba, kuri apsiriboja Aleksandros Fominos, Gintaro Beresnevičiaus, Renatos Šerelytės pateiktais atsiliepimais tinklalapiuose rašyk.lt, bernardinai. lt.
Žinant, kad sovietinėje Lietuvoje vidinės laisvės trūkumas buvo gana didelis, lengviau paaiškinamas ir tas faktas, kad nemažai kūrybingų asmenybių suabejojo savais idealais, dvasios stiprybe. Kaip teigia sociologas Peter L. Berger, kiekviena situacija yra palaikoma prasmių, kuriomis ją apgaubia jos dalyviai, struktūros. Sakoma, kad ,,pavienis individas, siūlydamas kitą apibrėžtį, negali labai smarkiai pakeisti situacijos, jei jos prasmę seniai įtvirtino tradicijos ir visuotinis susitarimas“ (1995, p. 128). V. Jasukaitytės knygos skatina mąstyti ir ginčytis, patraukia savaip perteikiama istorinių įvykių versija.
Darbo objektas – Vidmantės Jasukaitytės romanas Kai mes buvome vilkai. Tai labai nevienalytis romanas, kuriame brežnevizmo laikų pakili meilės istorija kontrastuoja su Atgimimo laikų politikos reportažais. Įdomiausia romano linija yra sovietmečio realijų atkūrimas, remiantis atpažįstamais prototipais ir autobiografijos inkliuzais. Intrigą skatina spėlionės, kaip autobiografiniai, memuariniai romano elementai koreliuoja su dokumentika, tikrove, tiesa.
Tikslas – nustatyti, kaip reiškiasi autobiografinė sklaida, motyvai autorės kūryboje, atsižvelgiant į tai, ar verta laikytis kritikų suformuotos nuomonės romaną Kai mes buvome vilkai laikyti autobiografiniu.
Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai:
1. Išnagrinėti autobiografinio romano raidą ir teorinius pagrindus.
2. Išanalizuoti V. Jasukaitytės romano Kai mes buvome vilkai personažų meninių paveikslų kūrimo būdus, atsižvelgiant į istorinių įvykių įtaką.
3. Atskleisti romano pasakotojo ryšį su skaitytoju.
Darbo naujumas yra tas, kad autobiografija Lietuvos literatūrologų yra mažai tyrinėta. Gitana Vanagaitė, bene pirmoji atkreipusi dėmesį į asmens patirties sklaidą autobiografijoje, teigia, jog: „Lietuvoje autobiografija neįtakojo ir, matyt, negalėjo įtakoti nei literatūrinio proceso, nei individo asmeniškos patirties sklaidos literatūroje tradicijos, ji visada buvo ir tebėra šalia literatūrinių procesų Indvidualybės sužinojimui, asmens indetitetui privalomas klausimas kas aš esu, kodėl aš esu buvo retas (1998, p. 4).
Darbo tema aktuali, nes susvetimėjusioje visuomenėje vis dažniau kalbama apie žmogiškumo, dvasinių vertybių kaitą ir net nykimą. Kaip teigia J. Sprindytė (2008), laukiniškumo drąsos inspiruota, gamtos gaivalų apdovanota pagrindinė veikėja ilgo romano vyksme subręsta tikrai meilei ir dideliam tikslui – kovoti už baltų laisvę, grumtis už tiesą. Čia prasideda jau sunkiai XXI a. pradžioje pakeliamas deklaracijų ir patetikos perviršis.
Darbo metodai:
• Hermeneutinis.
• Analitinis aprašomasis.
Darbo struktūra – dvi dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos autobiografinio romano ištakos Europoje, raida Lietuvoje ir užsienio šalyse. Aiškinama sąvoką ,,autobiografija“.
Antrojoje dalyje nagrinėjamas rašytojos V. Jasukaitytės romanas ,,Kai mes buvome vilkai“, ieškoma autobiografiškumo elementų.
Darbo apimtis – 19 puslapių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5040 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AUTOBIOGRAFINIO ROMANO RAIDA.5
 • 1.1 Autobiografinio romano ištakos Europoje.5
 • 1.2 Autobiografijos žanras pagal Philippe‘ą Lejeune‘ą7
 • 1.3. Autobiografinio romano žanro formavimasis Lietuvoje8
 • 2. AUTOBIOGRAFIŠKUMO ELEMENTAI V. JASUKAITYTĖS ROMANE KAI MES BUVOME VILKAI11
 • 2.1. Menininko likimas sovietinėje Lietuvoje13
 • 2.2. Vilko įvaizdis V. Jasukaitytės romane15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Literatūrinė refleksija Oscaro Wildo romane “Doriano Grėjaus Portretas”
Rašinys Literatūrinė refleksija Oscaro Wildo romane “Doriano Grėjaus Portretas”

Šis darbas daugiausia akcentuoja poezijos ir poetų santykį. Pasitelkiant šį pavyzdį, aptariamas literatūrinis reflektavimas Oscaro [...]

Vidinis monologas Mykolo Slucio romane “Adomo obuolys”
Rašinys Vidinis monologas Mykolo Slucio romane “Adomo obuolys”

Lietuvių prozininkas Mykolas Sluckis yra rašytojas, kurio kūrinių kalba išsiskiria vaizdingumu (kartais ji dar vadinama [...]

Egzistencializmas Algirdo Landsbergio romane “Kelionė”
Referatas Egzistencializmas Algirdo Landsbergio romane “Kelionė”

Šio kursinio darbo tyrimo objektas – lietuvių rašytojo Algirdo Landsbergio romanas „Kelionė“. Darbo tikslas – [...]

Daugtaškio funkcijos Phillip K. Dick romane “Ar androidai sapnuoja elektrines avis?”
Kursinis darbas Daugtaškio funkcijos Phillip K. Dick romane “Ar androidai sapnuoja elektrines avis?”

Kursinio darbo tyrimo objektas yra daugtaškio funkcijos Phillip K. Dick romane Ar androidai sapnuoja elektrines [...]

Moteris kaip auka romane “Ragana ir lietus”
Kursinis darbas Moteris kaip auka romane “Ragana ir lietus”

Kursinio darbo tyrimo objektas yra moteris kaip auka Jurgos Ivanauskaitės romane Ragana ir lietus. Darbo [...]

Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson novelių knygoje “Šmogus”
Kursinis darbas Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson novelių knygoje “Šmogus”

Tyrimo objektas yra Saros Poisson novelių knyga „Šmogus“, išleista 2005 metais Vilniuje.

Fransua Rablė “Gargantiua ir Pantagriuelis”
Rašinys Fransua Rablė “Gargantiua ir Pantagriuelis”

Vakarų kultūros ir meno raidoje XV – XVI amžius yra vadinamas Atgimimu, arba Renesansu. Šiame [...]

Maironis - “Liūdesys” interpretacija
Rašinys Maironis - “Liūdesys” interpretacija

Eilėraščio pavadinimas atksleidžia teksto nuotaiką. Pasaulio sielvarto tema itin pabrėžiama Romantizmo epochoje. Liūdesys dažnai tampa [...]

Spektaklio “Amerika pirtyje” recenzija
Rašinys Spektaklio “Amerika pirtyje” recenzija

Spektaklio anonsas skelbia: „Pjesės „Amerika pirtyje“ pirmasis pastatymas įvyko 1899 m. Palangoje ir tapo [...]

Senekos traktato “Apie laimingą gyvenimą” pateikiama laimės idėja
Rašinys Senekos traktato “Apie laimingą gyvenimą” pateikiama laimės idėja

Šio darbo tikslas išryškinti Senekos traktate Apie laimingą gyvenimą vaizduojamą laimės pasiekiamumo idėją, parodyti kokiais [...]

Tikrasis žmogus pagal J.Marcinkevičiaus “Prometėją”
Rašinys Tikrasis žmogus pagal J.Marcinkevičiaus “Prometėją”

Ugnis į pasaulio raidą įnešė labai didelį indėlį. Sunku įsivaizduoti, kas būtų buvę, jei ugnies [...]

Realių pokalbių programa “Skype”
Prezentacija Realių pokalbių programa “Skype”

Kas yra komunikacija? Kas yra ,,Skype”? Komunikacija ir bendravimas ,,Skype” įvairiapusio bendravimo įrankis ,,Skype” programos funkcijos [...]

Folkroko grupė “Atalyja”
Referatas Folkroko grupė “Atalyja”

Autentiškojo folklorizmo banga, užliejusi žmones Atgimimo metais, nebėra tokia galinga, daugelis kalba apie jos atoslūgį.

Absurdo prasmė. Pagal Alberto Kamiu (Albert Camus) knygą “Sizifo mitas”
Rašinys Absurdo prasmė. Pagal Alberto Kamiu (Albert Camus) knygą “Sizifo mitas”

Darbe nagrinėjama absurdo sąvoka, remiantis A. Camiu knyga ,,Sizifo mitas". Keliamas klausimas, ar absurdas gali [...]

“Bloko” Borutos ir Putino “nepažįstamųjų” aptarimas ir palyginimas
Rašinys “Bloko” Borutos ir Putino “nepažįstamųjų” aptarimas ir palyginimas

Būdamas seminarijoje Liudas Vasaris būtinai turėjo į kažką projektuoti savo jausmus, savo vyrišką fizinį potraukį [...]