Nusikalstamumas ES: tendencijos, pokyčiai, perspektyvos

24 psl. / 5221 žod.

Ištrauka

Šio darbo tema – „Nusikalstamumas Europos Sąjungoje: tendencijos, pokyčiai, perspektyvos.“. Nusikalstamumas – tai toks reiškinys, su kuriuo susiduria kiekviena visuomenė, o taip pat ir dažnas žmogus. Dėl savo dažnai skaudžių pasekmių nusikalstamumas yra nuolatinis žiniasklaidos bei diskusijų objektas, todėl neabejotinas šios temos aktualumas.Šiame darbe didelis dėmesys skiriamas nusikalstamumo, kaip pagrindinės šio darbo sąvokos, sisteminei analizei, be visa ko aptariant nusikalstamumo požymius bei rodiklius. Darbe iliustraciniais tikslais bus trumpai pristatomi ES nusikalstamumo rodikliai, kurių pagrindu bus daromos apibendrinamosios išvados. Darbe nagrinėjamos nusikalstamumo tyrimams svarbios temos, tokios kaip nusikalstamumo latentiškumas bei statistinių duomenų nevienareikšmiškumas. Taigi šiuo darbu siekiama išanalizuoti anksčiau aptartas temas, ypač akcentuotini probleminiai nusikalstamumo sąvokos bei statistikos aspektai. Įsigilinus į minėtus klausimus bus aptariamos pastebėtos nusikalstamumo tendencijos bei pokyčiai. Remiantis pastebėtais akcentais, bus bandoma prognozuoti ir įvardyti nusikalstamumo ES perspektyvas bei suformuluoti apibendrinamąsias išvadas, kuriose atispindėtų darbo autoriaus vertininimas probleminių aspektų atžvilgiu. Darbe taikomi lingvistinis, sisteminis, lyginamasis metodai. Svarbiausi šaltiniai šiame kursiniame darbe yra Eurostato duomenys, lietuvių bei užsienio autorių mokslinės publikacijos bei vadovėliai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Nusikalstamumo samprata4
 • 1.1. Nusikalstamumo požymiai7
 • 1.2. Nusikalstamumo rodikliai8
 • 2. Nusikalstamumas Europos Sąjungoje10
 • 1.1. Nusikalstamumo rodikliai Europos Sąjungoje10
 • 1.2. Latentinis nusikalstamumas14
 • 1.3. Nusikalstamumo statistikos problemiškumas15
 • 3. Nusikalstamumo Europos Sąjungoje tendencijos ir pokyčiai18
 • 4. Nusikalstamumo Europos Sąjungoje perspektyvos20
 • Išvados22
 • Panaudotos literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
atide
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Teisė Prezentacija evitkus
Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės ir pareigos Konstitucijos priėmimo ir keitimo ypatybės

Pilietybė, jos esmė. Pilietybės įgijimas, netekimas

Teisė Referatas 2012 m. alesia
Pilietybė yra suverenios valstybės atributas. Pilietybė nėra vien formali teisės kategorija, ji visada neatsiejamai susijusi su suvereniteto, nacionalinio identiteto, politinės santvarkos, asmenų teisių...

Nusikalstamumas - visuomenės gyvenimo norma ar patologija

Teisė Kursinis darbas 2016 m. Elvyra Michejeva
Darbe įgyvendinti šie uždaviniai: Atskleista nusikalstamumo samprata pozityvistinėje bei kritinėje kriminologijoje. Pristatytos antropologinės biologijos teorijos ir koncepcijos, pagrindžiančias teiginį, kad nusikalstamumas yra...