Socialiniai mokslai / Psichologija

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties. Anot Ališauskienės ir Šeršniovos (2000), vienas iš labiausiai aptariamų klausimų susijusių su lytimi – kiek vyrai ir moterys yra panašūs ir kiek jie skiriasi. Lyčių interesai, asmenybės bruožai bei gebėjimai akivaizdžiai skiriasi, tačiau kas lemia šiuos skirtumus nėra aišku. Ne kartą esame girdėję, jog moterys ir vyrai yra visiškai skirtingos asmenybės, tam pabrėžti dažnai pateikiami du kraštutinimai vaizduojantys lyčių skirtumus: moterys kilusios iš Veneros, vyrai – iš Marso.
Lyčių skirtumai dažnai yra nagrinėjami mėnesiniuose leidiniuose ir mėgėjiškose knygose, kuriose, anot Cohen (2011), pateikiamas gana lengvabūdiškas požiūris į lyčių skirtumus, formuojantis lyčių diskriminaciją. Nagrinėjant lyčių skirtumumas, labai svarbu suprasti, jog nei viena lytis nėra pranašesnę už kitą. Lyčių skirtumai dažnai yra akivaizdūs, tačiau vienose srityse moterys yra pranašesnės už vyrus, o kitose pranašesni yra vyrai.
Anot Maldeikio ir Maceinos (1947), vyras ir moteris turi tiek prigimtinių, tiek socialinės aplinkos sudarytų skirtumų. Šie skirtumai pasireiškia vos gimus ir stiprėja bręstant: mergaitės ir berniukai jau vaikystėje žaidžia skirtingus žaidimus, o suaugę – skirtingai siekia savo tikslo.
Lyčių skirtumai jau daugelį metų domina mokslininkus bei mąstytojus. Tačiau tik XXI amžiuje jie imti nagrinėti siekiant ne patvirtinti vyrų pranašumą, bet suprasti, kurie lyčių skirtumai yra realūs, o kurie yra istorijos ir kultūros procese susiformavusių stereotipų rezultatas. Iki tol buvo laikomasi vienos lyties modelio, atsiskleidžiančio Aristotelio ir Galeno teorijose, pasak kurio – moteris yra tuščia kategorija (Beauvoir, 1996).
Darbo objektas – lyčių skirtumai.
Darbo tikslas – išsiaiškinti ir pateikti lyčių skirtumus, jų atsiradimo prielaidas bei įtaką socialiniam vaidmeniui visuomenėje.
Pagrindinys darbo uždavinys: atskleisti mokslinę nagrinėjamo reiškinio sampratą, remiantis literatūros analize.
Metodai: Siekiant išsiaiškinti bei pateikti moters ir vyro skirtumus, buvo analizuojama mokslinė literatūra, įvairių tyrimų rezultatai. Moters ir vyro skirtumų paaiškinimui pateikti, buvo nagrinėjamos psichodinaminės krypties asmenybės teorijos bei lyčių raidos teorijos.
Darbo struktūra. Šį darbą sudaro: įvadas, 5 skyriai, išvados ir naudota literatūra (32 šaltinis).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7060 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1 skyrius. LYTIES ISTORIJA IR SAMPRATA4
 • 1.1. Lyties istorija4
 • 1.2. Socialinės ir biologinės lyties samprata4
 • 2 skyrius. SOCIALINIAI LYČIŲ VAIDMENYS, STEREOTIPAI BEI VYRIŠKUMO IR MOTERIŠKUMO TRANSFORMACIJA6
 • 2.1. Nuostatos apie socialinius lyčių vaidmenis Lietuvoje ir pasaulyje6
 • 2.2. Lyčių stereotipų kūrimas reklamose, televizijoje ir muilo operose bei jų pasekmės7
 • 2.2.1 Lyčių stereotipų kūrimas reklamose7
 • 2.2.2. Lyčių stereotipų kūrimas televizijoje ir muilo operose8
 • 2.2.3. Stereotipų pasekmės abiems lytims9
 • 2.3. Lyčių krizė9
 • 3 skyrius. LYČIŲ VAIDMENŲ DIFERENCIACIJOS AIŠKINIMAS11
 • 3.1. Funkcionalizmo požiūriai11
 • 3.2. Feminizmo požiūriai11
 • 3.2.1. Liberalusis feminizmas11
 • 3.2.2. Radikalusis feminizmas12
 • 4 skyrius. LYČIŲ SKIRTUMAI13
 • 4.1. Vyriškos ir moteriškos smegenys pagal Simon Baron-Cohen13
 • 4.1.1. Moteriškos smegenys ir atjauta: įrodymai13
 • 4.1.2. Vyriškos smegenys ir sisteminimas: įrodymai16
 • 4.2. Vyriškumo ir moteriškumo dvasiniai pradai pagal Rudalevičiūtę17
 • 4.2.1. Intuicija ir racionalumas17
 • 4.2.2. Užuojauta ir gailestingumas18
 • 5 skyrius. LYČIŲ SKIRTUMŲ AIŠKINIMAS19
 • 5.1. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Alfred Adler bei Carl Gustav Jung asmenybės teorijomis19
 • 5.1.1. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Alfred Adler individualiaja psichologija19
 • 5.1.2. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Carl Gustav Jung analitine psichologija19
 • 5.2. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis lyčių raidos teorijomis20
 • 5.2.1. Sigmund Freud lyčių raidos teorija20
 • 5.2.2. Nancy Chodorow lyčių raidos teorija21
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.
Referatas Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.

Šiuolaikinė visuomenė yra priklausoma nuo daugelio dalykų, tačiau svarbiausias iš jų – informacija. Informacija mus [...]

Lyčių skirtumai ir lyčių skirtumų įtaka bendravimui
Prezentacija Lyčių skirtumai ir lyčių skirtumų įtaka bendravimui

1.Vyras ir moteris; 2.Fiziologiniai lyčių skirtumai; 3.Psichologiniai lyčių skirtumai; 4.Moterų ir vyrų ligų skirtumai; 5.Vyrų [...]

Socialinės ir visuomenės etikos skirtumai
Rašinys Socialinės ir visuomenės etikos skirtumai

Moralės principus nepaliaujamai veikia istoriniai procesai bei įvykiai, suteikiantys naujesnes formas bei dorovės principų suvokimą.

Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida
Prezentacija Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida

Socialinė politika tai Valdžios  vykdoma politikA, skirta teisiškai reguliuoti Visuomenės poreikius,  kylančias problemas. Edukacinė (švietimo) politika; [...]

Lyčių samprotavimo skirtumai
Referatas Lyčių samprotavimo skirtumai

Tyrėjų pripažintas faktas, kad moterys ir vyrai samprotauja skirtingai [...]

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Nuteistųjų resocializacija kaip sėkminga visuomenės pozityvios socializacijos priemonė
Diplominis darbas Nuteistųjų resocializacija kaip sėkminga visuomenės pozityvios socializacijos priemonė

Visame pasaulyje nėra visuomenės kurioje nebūtų vykdomi nusikaltimai. Kiekviena pasaulio šalis turi skirtingas teisines sistemas [...]

Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi
Kursinis darbas Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi

Smurtas, kaip teigia daugelis šią problemą tyrinėjančių specialistų, yra toli gražu ne naujas reiškinys tiek [...]

Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei
Referatas Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei

Šiuolaikinėje visuomenėje išsilavinimas tampa paklausia preke švietimo paslaugų rinkoje. Kadangi nuo jo priklauso karjera ir [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose

Šių dienų visuomenėje žiniasklaida, jau senai nėra tik informacijos visuomenei teikimo kanalas, šiandien ji yra [...]

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą
Referatas Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

ĮVADAS Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio [...]

Lyčių vaidmenys ir stereotipai
Prezentacija Lyčių vaidmenys ir stereotipai

žž   Skirtingose kultūrose skirtingu laikotarpiu lyčių vaidmenys buvo skirtingi.žLyties sąvokaformuojasi socialinėjeaplinkoje, jinėra universali. žMoterysir vyrai gyvena ir [...]

Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime
Tyrimas Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime

  Palyginus su kitomis medijomis gan nauja medijos rūšis – Internetas gali patenkinti absoliučiai naujus poreikius [...]

Medijų įtaka visuomenei
Rašinys Medijų įtaka visuomenei

Kasdien vis dažniau galime išgirsti, kaip tu privalai atrodyti, koks turėtum būti, kaip turėtum bendrauti [...]

Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]