Klasikinės personalo valdymo teorijos

32 psl. / 8808 žod.

Ištrauka

Personalas vienas svarbiausių organizacijos sudedamųjų dalių, padedantis siekti užsibrėžtų tikslų ir leidžiantis jai judėti į priekį. Tai elementas be kurio negali egzistuoti jokia organizacija. Tačiau būtina nepamiršti, kad žmonės nėra vien maži sraigteliai dideliame mechanizme, tai taip pat ir individualios asmenybės turinčios savo tikslų bei lūkesčių, tad įsitraukę į organizacijos veiklą jie tikisi pateisinti ir savo interesus.Skirtingi žmonės – skirtingi interesai, o juos suderinti sunku, tad čia tenka įtraukti dar vieną organizacijos sėkmingam darbui pasiekti būtiną elementą – personalo valdymą. Tai vienas svarbiausių įrankių, kuris koordinuodamas personalo veiksmus kartu padeda pasiekti ir bendrų tikslų. Temos aktualumas. Personalo valdymas neatskiriamas ir nuo valdymo teorijų, kurių šaknys siekia dar senovės civilizacijas. Šių dienų organizacijos turbūt yra išbandžiusi net kelias iš jų, bandydamos surasti sau tinkamiausią, kurią taikydama galėtų pasiekti aukščiausius rezultus. Laiko patikrintos, klasikinės teorijos atrodo gan patrauklios, tačiau čia mes ir susiduriame su problema – kuri teorija geriausia ir tinkamiausia.Šio darbo tikslas yra pateikti susistemintas, išsamias žinias apie klasikines personalo valdymo teorijas, kurios buvo nagrinėjamos tokių garsių mokslininkų, kaip F.Fiedler, F. Herzberg, A. Maslow, V.Vroom, D.Adamso, D.C. McCellando, C.P. Alderferio ir t.t., bei jas palyginti, išryškinti teorijų privalumus ir trūkumus.

Uždaviniai:1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie klasikines personalo valdymo teorijas2. Atskleisti klasikinių personalo valdymo teorijų privalumus ir trūkumus3. Pateikti susistemintą medžiagą apie klasikines personalo valdymo teorijas

Daugiausia remtasi duomenų analizės, lyginamuoju bei apibendrinamuju metodu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. BENDROJI PERSONALO VALDYMO SAMPRATA4
 • II. KLASIKINĖS PERSONALO VALDYMO TEORIJOS6
 • II.1. PERSONOLOGINĖS TEORIJOS6
 • II.1.1. Bruožų teorija6
 • II.1.2. Vadovavimo poreikio teorija9
 • II.2. VAIDMENS TEORIJA10
 • II.3. SITUACINĖS TEORIJOS11
 • II.3.1. F.E.Fiedler Kontingencijos teorija12
 • II.3.2. P.Hersey ir K.H. Blanchard teorija13
 • II.3.3. R.J.House ir T.R.Mitchell Kelio – tikslo teorija14
 • II.3.4. V.Vroom – P.Yetton Sprendimų priėmimo modelis16
 • II.4. MOTYVACIJOS TEORIJOS17
 • II.4.1. POREIKIŲ TEORIJOS17
 • II.4.1.1. A. Maslow poreikių teorija18
 • II.4.1.2. F. Hercberg dviejų veiksnių teorija20
 • II.4.1.3. McClellando poreikių teorija21
 • II.4.1.4. C.P. Alderfer poreikių teorija22
 • II.4.2. PROCESO TEORIJOS23
 • II.4.2.1. V. Vroom lūkesčių teorija23
 • II.4.2.2. J.Adams teisingumo teorija24
 • II.4.2.3. L.W.Porter ir E.E.Lawler motyvacijos teorija25
 • II.5. ELGSENOS TEORIJA26
 • II.6. MAINŲ TEORIJA27
 • II.6.1. Lyderio ir grupės narių mainų teorija28
 • IŠVADOS30
 • SUMMARY31
 • LITERATŪRA32

Reziumė

Autorius
sizifodarbas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 24, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Šiuolaikinės personalo valdymo teorijos

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. kriss1992
Nuo senovės vadovams jau reikėjo efektyvios planavimo, organizavimo, personalo, sprendimų vykdymų ir kontrolės sistemos, bet ilgą laiką nebuvo jokio centralizuoto žinių šaltinio. Nebuvo...

Personalo valdymo konspektas

Vadyba Konspektas 2013 m. gugis
Konspektas apie personalo valdymą. Labai aiškiai išdėstyta medžiaga, pateikiamos lentelės bei schemos.

Personalo valdymas ligoninėje

Vadyba Prezentacija 2014 m. rasa13
Temos aktualumas. Sveikatos priežiūros darbuotojų valdymas sveikatos priežiūros organizacijoje sukuria sistemą, užtikrinančią nuolatinį organizacijos veiklos rezultatyvumo didinimą, visa tai priklauso nuo to, kokie...

Pardavimo personalo valdymas

Vadyba Referatas 2012 m. rasa13
Išanalizavus teorinę medžiagą ir atlikus literatūros šaltinių analizę, paaiškėjo ir pagrindinės problemos (Lietuvos gyventojų neigiamas požiūris į pardavimų atstovus) sprendimo būdai.

Personalo valdymo veiklų analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. karmis2
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas. Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą....