Biologinės įvairovės apsauga Šakių rajone

50 psl. / 8379 žod.

Ištrauka

Šakių rajono savivaldybė yra didžiausia iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado sritimi, kurios plotas 1453 km² (32,6 % apskrities ploto). Visa teritorija yra Užnemunės žemumoje. Šiaurėje savivaldybės teritorija Nemunu atskirta nuo Jurbarko rajono, vakaruose Šešupe (pro rajoną teka jos intakai Nova, Siesartis, Jotija) – nuo Kaliningrado srities ir Vilkaviškio rajono, Liekės upeliu ir Rūdšilio miškais – nuo Kauno apskrities. Nuo Pavilkijo iki sudargo driekiasi keliomis dešimtimis upelių ir upeliūkščių, piliakalnių ir pilkapių išmargintos Nemuno pakrantės, formuodamos Panemunių regioninį parką, įsteigtą 1992 m. Siekiant išsaugoti unikalų Nemuno žemupio kraštovaizdį. Žemės ūkio naudmenos savivaldybėje sudaro 68 % viso ploto, miškai – 22,8 %, keliai – 1,9 %, užstatyta teritorija – 1,7 %, vandenys – 2,1 %, kita žemė – 3,5 %. Šakių rajonas – vienas ekologiškai švariausių Lietuvoje. Gamtos grožį čia saugo net septyni valstybiniai draustiniai. Keliautojus ir gamtos žmones vilioja ne tik žavios Panemunės, bet ir senųjų dvarų sodybos Gelgaudiškyje ir Ilguvoje, Kiduliuose ir Zypliuose, Griškabūdžio bei Kudirkos Naumiesčio bažnyčių architektūra, Vinco Kudirkos ir Zanavykų krašto muziejai, Plokščių Šventaduobė bei daugelis valstybės saugomų kultūros bei gamtos objektų. Kultūros vertybių (ypač dailės) gausu ir bažnyčiose.

Tikslas: aprašyti saugomas teritorijas Šakių rajone.Uždaviniai:1. Išanalizuoti saugomų teritorijų pasiskirstymą Šakių rajone;2. suklasifikuoti saugomų gyvūnų ir augalų rūšis;3. aprašyti jūrinį erelį ir Brandto pelėausį.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SAUGOMOS TERITORIJOS ŠAKIŲ RAJONE4
 • 1.1. Velniaravio gamtinis rezervatas6
 • 1.2. Šilupės geomorfologinis draustinis7
 • 1.3. Tučių geomorfologinis draustinis8
 • 1.4. Virangės geomorfologinis draustinis9
 • 1.5. Aukspirtos hidrografinis draustinis10
 • 1.6. Jotijos hidrografinis draustinis11
 • 1.7. Novos hidrografinis draustinis12
 • 1.8. Baltkojų pedologinis draustinis13
 • 1.9. Novaraisčio ornitologinis draustinis14
 • 1.10. Rečių botaninis - zoologinis draustinis16
 • 1.11. Liekės kraštovaizdžio draustinis17
 • 1.12. Nemuno kraštovaizdžio draustinis18
 • 1.13. Nykos kraštovaizdžio draustinis19
 • 1.14. Šešupės kraštovaizdžio draustinis20
 • 1.15. Lekėčių šaltinis21
 • 1.16. Kurynės dentrologinis rinkinys22
 • 1.17. Panemunių regioninis parkas23
 • 1.18. Nemuno slėnio skroblynai nuo kriukų iki gelgaudiškio26
 • 1.19. Nemuno slėnis ties palėkiais29
 • 1.20. Nemuno upė panemunių regioniniame parke30
 • 1.21. Nemuno slėnio pievos tarp raudonies ir gelgaudiškio31
 • 1.22. Nemuno upės pakrantės ir salos tarp kulautuvos ir smalininkų32
 • 1.23. Novaraistis34
 • 2. SAUGOMI MEDŽIAI, KRŪMAI35
 • 3. ŠAKIŲ RAJONE APTINKAMI GYVŪNAI IR AUGALAI, KURIE ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ36
 • 5. BRANDTO PELĖAUSIS43
 • IŠVADOS49
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS50

Reziumė

Autorius
aronas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

Ekologija Referatas 2010 m. saulutexxx
Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo problemą pirmiausia lemia tai, kad dėl vis didėjančio žmogaus kišimosi į natūralią aplinką, gamtinius procesus yra keičiamos ar...

Biologinės įvairovės apsaugos sistema Lietuvoje

Ekologija Prezentacija crettive
Darbo tikslas Išanalizuoti Lietuvos biologinės įvairovės apsaugos sistemą, šios sistemos tikslus.Aptarti dabartinę biologinės įvairovės būklę, didžiausią įtaką biologinei įvairovei turinčias veiklos sritis.

Biologinės įvairovės nykimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Biologinė įvairovė (arba bioįvairovė) – organizmų rūšių visuma ir įvairovė ekosistemoje ar ekosistemų kompleksuose, taip pat genetinė rūšies vidaus, pačių ekosistemų ir tarprūšinių...

Aplinkos apsauga "Oda ir Ko" įmonėje

Ekologija Referatas 2010 m. mokytoja
Odų rauginimas - tai žaliavos apdorojimas, t. y. žaliavinio kailio ar odos, arba puvios medžiagos, pavertimas oda, arba stabilia medžiaga, ir jos apdailinimas...

Sumani gamtinė aplinka: aplinkos apsauga

Ekologija Referatas 2020 m. karina622
Šiame darbe aptariau tris aplinkosaugos priemones: saugomų teritorijų steigimą ir puoselėjimą, gamtinių išteklių naudojimą ir išsaugojimą bei atliekų tvarkymą. Saugomų teritorijų steigimo ir...