Ekonomika ir verslas / Vadyba

Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė

1 atsiliepimas
Autorius:
Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje. Šios disciplinos atsiradimą stimuliavo konkurencinė kova, kai per ketvirtį amžiaus po Antrojo pasaulinio karo Japonijos verslininkai sugebėjo pavyti ir pralenkti JAV ir Vakarų Europos verslininkus produktų kokybės ir produktyvumo lygiu. JAV ir Europos specialistai ir mokslininkai, siekdami susigrąžinti prarastas pozicijas pasaulinėje rinkoje, sukūrė šiuolaikinius visuotinės kokybės vadybos metodus, kurie bus išdėstyti šiame rašomajame darbe.
Kokybės vadyba yra į kokybę orientuotas organizacijos vadovavimo būdas, grindžiamas visuotiniu jos narių dalyvavimu, siekiant ilgalaikės sėkmės organizacijai, jos darbuotojams ir visuomenei. Kokybės vadyba yra viena naujausių ir efektyviausių vadybos koncepcijų, todėl yra aktuali Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kokybės vadybos specialistai teigia, kad yra trys pagrindinės sąlygos šiai pažangiai filosofijai ir metodologijai sėkmingai įgyvendinti: dėmesys vartotojui, nuolatinis tobulėjimas ir visuotinis dalyvavimas. Labai svarbu ištirti šiuos principus, metodus bei įgyvendinimo galimybes.
Šiuolaikinė vadybos koncepcija – visuotinė kokybės vadyba – vaidina ypatingą vaidmenį atskirų ūkio subjektų, šalių ir pasaulio regionų plėtroje. Visuotinė kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir metodai, kuriais vadovaudamasi, organizacija nuolat tobulėja, siekdama kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerindama produktų arba paslaugų kokybę ir mažindama kaštus. Apskritai tai yra vadybos metodas, kuriuo stengiamasi nuolatos gerinti organizavimo procesus. Jis reikalauja atsidėjimo, drausmės ir nuolatinių pastangų.
Bet kuris ūkio subjektas, norėdamas laimėti konkurencinę kovą, turi nuolat tobulėti bent jau tokiais tempais, kokiais tobulėja konkurentai, o dar geriau būtų – tobulėti sparčiau už konkurentus. Galima išskirti šias sudedamąsias visuotinės kokybės dalis: vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas kuo mažesniais ištekliais, nuolatinis tobulinimas, visuotinis dalyvavimas tobulinimo procese ir infrastruktūra.[7]
Svarbiausia dalis yra vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas kuo mažesniais ištekliais, kurie sudaro sąlygas mažinti produktų kainas. Jeigu vartotojai nebus patenkinti organizacijos produktais (materialiais, intelektualiais, paslaugomis ar perdirbamosiomis medžiagomis), tai sąlygos organizacijos žūtį, t.y. pelno siekiančios organizacijos bankrutuos, o nepelno organizacijos patirs visus neigiamus nepatenkintų organizacijos veikla piliečių įtakos aspektus. Sėkmingas visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas priklauso nuo infrastruktūros, t.y. reikalingos informacijos, valstybės socialinio ir ekonominio rėmimo, kvalifikacijos, tinkamos organizacijos kultūros ir kt.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8492 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS KONCEPCIJA5
 • 1.1. Kokybės samprata5
 • 1.2. Kokybės tikslai6
 • 1.3. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos esmė7
 • 1.4. Visuotinės kokybės vadybos principai11
 • 1.5. Vadybos sistemų standartizacija12
 • 1.6. ISO 9000 kokybės vadybos standartai13
 • 1.7. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas16
 • 1.8. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo16
 • 2. DARNAUS VYSTYMOSI KONCEPCIJA18
 • 2.1. Darnaus vystymosi koncepcijos raida18
 • 2.2. Darnaus vystymosi koncepcijos esmė19
 • 2.2.1. Antropocentrinis ir ekocentrinis požiūriai į darnų vystymąsi20
 • 2.2.2. Darnaus vystymosi koncepcijos pobūdis21
 • 2.3. Pagrindiniai darnaus vystymosi komponentai22
 • 2.3.1. Gamtinė aplinka23
 • 2.3.2. Ekonomika24
 • 2.3.3. Visuomenė26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA29

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
, 2013-01-17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba
Referatas Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip [...]

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba
Prezentacija Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą [...]

Visuotinė kokybės vadyba
Paruoštukė Visuotinė kokybės vadyba

KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais. [...]

Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba
Prezentacija Kokybė ir visuotinės kokybės vadyba

Kokybės vadyba skirstoma į tradicinę kokybės vadybą ir visuotinę kokybės vadybą. Visuotinė kokybės vadyba reiškia, kad [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje
Referatas Visuotinės kokybės vadybos vieta organizacijos teorijų raidoje

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir meto¬dai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama [...]

Visuotinės kokybės vadybos apžvalga
Referatas Visuotinės kokybės vadybos apžvalga

Visuotinė kokybės vadyba- šis terminas yra gana naujas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Visuotinės kokybės vadybos teorija
Referatas Visuotinės kokybės vadybos teorija

Kadangi šiuolaikiniame pasaulyje nuolat kuriamos naujos organizacijos, kuriami nauji produktai bei siūlomos naujos paslaugos, išskirti [...]

Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje
Referatas Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje

Darbo aktualumas, naujumas: Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai [...]

Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje
Diplominis darbas Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje

Darnaus vystymosi strategines nuostatas - „Darbotvarkę 21“ pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovai 1992 m. patvirtino [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje
Prezentacija Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje

§Darnus vystymasis yra suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes [...]

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba
Konspektas Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba

Tikslas –   supažindinti su vadybos mokslo raida ir vadybos procesu organizacijoje. Uždaviniai: apibūdinti vadybos sąvokas; išvardinti ir paaiškinti [...]