Kalbos / Lietuvių kalba

Semantizmų vartosena naujienų portale Delfi

0 atsiliepimų
Autorius:

Kalbos kultūra plačiąja prasme yra kalbos taisyklingumas, norminių žodžių ir jų junginių reikšmių vartojimas. (Šukys 2003: 9) Neretai to taisyklingumo nėra paisoma dėl nemokėjimo, taisyklių nežinojimo ar nesugebėjimo atskirti taisyklingo žodžio nuo klaidingo dėl jo išorinio panašumo į taisyklingą lietuvių kalbos žodį. Taip ypač lengvai gali atsitikti su semantizmais, kurie yra žodžiai, pavartoti netinkama reikšme, bet pavartoti tinkama reikšme jie atitinka dabartinės lietuvių kalbos normas (Šukys 2003: 51).
Vienas šio darbo šaltinių, iš kurio ir pasirinkti semantizmui tolesniam nagrinėjimui, yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau VLKK) 1997 metais patvirtintas Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas (toliau DKKS), kuris yra vienas žinomiausių Kalbos komisijos nutarimų ir už kurio nesilaikymą rizikuojama būti nubaustam pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Sąrašas paskelbtas VLKK tinklalapyje.
Kitas svarbus darbo šaltinis buvo savarankiškai susidarytas maždaug 1 milijono apimties tekstynas. Jis kauptas iš naujienų portalo Delfi.lt (toliau Delfi) straipsnių, kurie apėmė beveik trijų savaičių laikotarpį. Naudojantis šiuo itin Lietuvoje populiariu internetiniu portalu kaip šaltiniu ir buvo atliekamas šio kursinio darbo tyrimas. Šis portalas pasirinktas dėl populiarumo ir žinomumo, kaip galimas Lietuvos internetinės žurnalistikos publicistikos tekstų kalbos taisyklingumo tiriamasis objektas.
Darbo tema yra semantizmų vartosena Delfi. Darbo objektas – 1997 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaryto DKKS pateikti semantizmai. Šiame darbe tirti visi 119 DKKS nurodytų žodžių ir junginių reikšmės klaidų atvejai. Šio darbo tikslas – išanalizuoti Delfi pavartotus semantizmus, nustatyti jų vartojimo motyvaciją. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:
1. Aptarti teorinę medžiagą apie norminę ir nenorminę leksiką, skolinius ir semantizmų sampratą.
2. Pagal pasirinktus kriterijus Delfi išnagrinėti 119 DKKS nurodytų semantizmų.
3. Suskirstyti rastus semantizmų vartojimo atvejus pagal jų vartosenos motyvaciją.
4. Palyginti ir apibendrinti gautus rezultatus.
Temos ištirtumas: Povilas Rudzevičius straipsnyje „Svetimybių vartojimo polinkiai Lietuvių kalbos tekstyne“ (2005) mini ir aptaria esminius svetimybių vartosenos nagrinėjimo Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (toliau DLKT) atvejus. Didžiausią dėmesį skiria šių atvejų nagrinėjimui bei skirstymui pagal jų motyvaciją, aiškindamas ir argumentuodamas priežastis, dėl kurių atitinkamais atvejais lietuvių kalbos svetimybės gali būti pavartotos motyvuotai. Straipsnyje taip pat rašoma apie DLKT svarbą aprašytam svetimybių vartosenos tyrimui ir skirstymui. Šiame darbe semantizmai analizuoti savarankiškai sudarytame tekstynas iš Delfi straipsnių siekiant turėti naujesnę medžiagą, kuri apimtų 2014 m. (DLKT pateikiami tekstai iki 2009 m.) P. Rudzevičiaus straipsniu bus naudojamasi aptariant motyvuotą ir nemotyvuotą semantizmų vartoseną.
Semantizmų vartosena dabartinėje lietuvių kalboje, remiantis tekstynų duomenimis, nėra daug nagrinėta, todėl darbas yra aktualus, naujas. Šiame darbe keliama hipotezė, kad Delfi pasitaiko mažai semantizmų; semantizmai dažniau vartojami motyvuotai nei nemotyvuotai. Darbe naudoti aprašomasis ir lyginamasis metodai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6013 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Norminė ir nenorminė leksika5
  • 3. Delfi tekstuose rastų semantizmų analizė9
  • 3.1. Delfi rastų semantizmų vartosena9
  • 3.2. Vartosenos motyvacija9
  • 4. Išvados13
  • 5. Literatūra14
  • 6. Priedai15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė
Diplominis darbas Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė

Su kiekviena diena vis pastebimiau nyksta žiniasklaidos priemonių darbo etikos ribos, mažėja žurnalisto darbo ir [...]

Lietuvių kalbos kultūros reikalavimų analizė portale zebra.lt
Tyrimas Lietuvių kalbos kultūros reikalavimų analizė portale zebra.lt

Kalba – nepamainomas kiekvienos tautos pagrindas, neatsiejama jos dalis. Lietuvių raštijos pradininkas, Mikalojus Daukša, apie [...]

Portalo Delfi.lt ypatybės
Kursinis darbas Portalo Delfi.lt ypatybės

Internetas arba pasaulinis kompiuterių tinklas (World Wide Web) yra naujausia visuomenės informavimo priemonė, milžiniška informacijos [...]

Lyčių faktorius interneto portale Delfi - lytis, tematika ir kalba
Diplominis darbas Lyčių faktorius interneto portale Delfi - lytis, tematika ir kalba

Bakalauro darbo temos aktualumas. Pasak A.Tereškino (2004), “diskusijos apie žiniasklaidos vaidmenį, įtaką ir jos poveikį [...]

Semantics in the English and Lithuanian languages
Referatas Semantics in the English and Lithuanian languages

Semantics is generally defined as a branch of linguistics, which is a science that studies [...]

Palangos miesto įvaizdis internetiniuose portaluose „Delfi“ IR „Lrytas“
Diplominis darbas Palangos miesto įvaizdis internetiniuose portaluose „Delfi“ IR „Lrytas“

Bakalauro darbo temos aktualumas. Anot O.Kastanavičiūtės ir kt. (2012), miesto įvaizdis užima svarbią vietą kuriant [...]

Frazeologizmų vartosenos tendencijos dienraščių antraštėse/pokalbių svetainėse
Referatas Frazeologizmų vartosenos tendencijos dienraščių antraštėse/pokalbių svetainėse

Šios temos pasirinkimą nulėmė jos aktualumas ir platumas (tai, kad ji dar palyginti nedaug nagrinėta).

Linksnių vartosenos normų pažeidimai
Prezentacija Linksnių vartosenos normų pažeidimai

Vardininkas ntk. = dalies kilmininkas subjektui ar objektui reikšti, kai pasakomas neapibrėžtas  daiktų kiekis ar [...]

Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?
Rašinys Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?

Pastaruoju metu naujosios technologijos užima vis svarbesnę vietą žmonių gyvenimuose. Tačiau priklausomybė nuo išmaniųjų telefonų [...]

Straipsnių apie archyvų veiklą Lietuvos naujienų portaluose tematikos analizė
Kursinis darbas Straipsnių apie archyvų veiklą Lietuvos naujienų portaluose tematikos analizė

Archyvai yra viena svarbiausių kultūros paveldo saugojimo institucijų. Archyvai, siekdami išsaugoti dokumentinį paveldą, atlieka dokumentų [...]

Laumės portretas lietuvių sakmėse
Referatas Laumės portretas lietuvių sakmėse

Aš sieksiu aprašyti laumės vaizdavimą lietuvių liaudies tautosakoje, kad galėčiau pateikti naujų faktų, kurie galbūt [...]

Semantinės žodžių grupės „Grybų  pavadinimai“ analizė
Referatas Semantinės žodžių grupės „Grybų pavadinimai“ analizė

Seminė reikšmių sudėtis:Baravykas- „Grybas“ + “Valgomas” +“Auga miškuose” + “Labai vertingas” + “Kepurėlė ruda”; [...]

Interneto televizijos plėtra Lietuvoje: TV3 ir DELFI atvejų analizė
Diplominis darbas Interneto televizijos plėtra Lietuvoje: TV3 ir DELFI atvejų analizė

Su kiekviena diena vis labiau nyksta tradicinių žiniasklaidos priemonių ribos. Tokie žodžiai kaip „televizija“, „internetas“ [...]

Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme
Diplominis darbas Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme

     Temos aktualumas. „Ugdymas – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros [...]

Jungtinių Arabų Emyratų regiono e. valdžios portalo ir jo galimybių analizė
Referatas Jungtinių Arabų Emyratų regiono e. valdžios portalo ir jo galimybių analizė

Šiame darbe aprašysime pasirinktos šalies elektroninės valdžios portalo ir jo galimybių analizę. Mes pasirinkome Jungtinius [...]