Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik tada, kai aiškiai apibrėžtas jo (valdymo) tikslas. Taigi kalbant apie socialinę politiką pirmiausia būtina labai aiškiai įsivaizduoti, ko mes siekiame. Kitaip sakant - kokią visuomenę norime sukurti.

Kuriant socialiai orientuotą valstybę pirmiausia būtina pozityvi socialinių visuomenės sluoksnių raida: turi mažėti ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumai tarp tų sluoksnių - visuomenė turi judėti vienalytiškumo link. Tai pasireikštų socialinės nelygybės šalyje, tai yra, populiariai šnekant, gyventojų pajamų bei gyvenimo lygio (įskaitant išsimokslinimo plačiąja prasme ir socialinių bei kultūrinių paslaugų vartojimo) tarp visuomenės narių diferenciacijos mažėjimu.

Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties politikos kryptys susiduria su rimtomis problemomis. Pasaulinė konkurencija, naujų technologijų poveikis ir senėjanti visuomenė formuoja ilgalaikės politikos kontekstą, tuo tarpu silpno ekonomikos augimo, aukšto nedarbo lygio ir išliekančios nelygybės problemos turi būti sprendžiamos artimiausiu metu.

Darbo tikslas – susipažinti su bendrąja Lietuvos rėmimo politika orientuota į šeimas, vaikus bei jaunimą, paaiškinti, kodėl ji egzistuoja, kokie jos principai ir kaip ji yra įgyvendinama. Taip pat – paaiškinti, kaip dabartinė Lietuvos rėmimo politika tenkina remiamos visuomenės poreikius.

Darbo tipas:
Apimtis:
7249 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Šeimų rėmimo politika4
 • Valstybės rėmimo politika4
 • Paramos šeimai, auginančiai vaikus, analizė7
 • Vaikus auginančių šeimų rėmimo programa10
 • Socialinė parama šeimoms13
 • Pašalpos15
 • Vaikų rėmimo politika17
 • Vaikų skurdas17
 • Jaunimo rėmimo politika18
 • Jaunimo problemos18
 • Jaunimo politika22
 • Išvados25
 • Literatūra26
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)
Referatas Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)

Globalėjančioje visuomenėje vis labiau keičiasi šeima, jos padėtis. Kaip vienus ryškiausių pokyčių, prasidėjusių nuo XX [...]

Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Darbo problema ir aktualumas. Šeima – didžiausia žmogaus vertybė, šeima yra ir mūsų valstybės vertybė.

Smurtas prieš vaikus šeimoje ir pagalbos būdai Lietuvoje
Kursinis darbas Smurtas prieš vaikus šeimoje ir pagalbos būdai Lietuvoje

    Smurtas, ko gero, visada buvo dalis žmogiškosios patirties. Jo poveikis gali būti matomas įvairiausiose [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija
Referatas Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių [...]