Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

31 psl. / 7249 žod.

Ištrauka

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik tada, kai aiškiai apibrėžtas jo (valdymo) tikslas. Taigi kalbant apie socialinę politiką pirmiausia būtina labai aiškiai įsivaizduoti, ko mes siekiame. Kitaip sakant - kokią visuomenę norime sukurti.

Kuriant socialiai orientuotą valstybę pirmiausia būtina pozityvi socialinių visuomenės sluoksnių raida: turi mažėti ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumai tarp tų sluoksnių - visuomenė turi judėti vienalytiškumo link. Tai pasireikštų socialinės nelygybės šalyje, tai yra, populiariai šnekant, gyventojų pajamų bei gyvenimo lygio (įskaitant išsimokslinimo plačiąja prasme ir socialinių bei kultūrinių paslaugų vartojimo) tarp visuomenės narių diferenciacijos mažėjimu.

Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties politikos kryptys susiduria su rimtomis problemomis. Pasaulinė konkurencija, naujų technologijų poveikis ir senėjanti visuomenė formuoja ilgalaikės politikos kontekstą, tuo tarpu silpno ekonomikos augimo, aukšto nedarbo lygio ir išliekančios nelygybės problemos turi būti sprendžiamos artimiausiu metu.

Darbo tikslas – susipažinti su bendrąja Lietuvos rėmimo politika orientuota į šeimas, vaikus bei jaunimą, paaiškinti, kodėl ji egzistuoja, kokie jos principai ir kaip ji yra įgyvendinama. Taip pat – paaiškinti, kaip dabartinė Lietuvos rėmimo politika tenkina remiamos visuomenės poreikius.


Turinys

 • Įvadas3
 • Šeimų rėmimo politika4
 • Valstybės rėmimo politika4
 • Paramos šeimai, auginančiai vaikus, analizė7
 • Vaikus auginančių šeimų rėmimo programa10
 • Socialinė parama šeimoms13
 • Pašalpos15
 • Vaikų rėmimo politika17
 • Vaikų skurdas17
 • Jaunimo rėmimo politika18
 • Jaunimo problemos18
 • Jaunimo politika22
 • Išvados25
 • Literatūra26
 • Priedai

Reziumė

Autorius
donatag
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Ekonominė politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2013 m. kiuskiuskius
Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama jos ekonominė ir socialinė struktūra. Pavadinimas „ekonominė politika“...

“SOS” vaikų kaimas veiklos specifika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. saima
Nevyriausybinės organizacijos, tai yra svarbi dalis tarp viešojo ir privataus sektorių, ir aprėpia nemažai pilietinių organizacijų, kurios buvo įkurtos stipriomis piliečių pastangomis. Nevyriausybinės ...