Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

31 psl. / 7427 žod.

Ištrauka

Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens neliečiamybę, teisę į darbą, į socialinę apsaugą, į privatų gyvenimą bei daugybę kitų teisių, pačių įvairiausių, tikrų ir pačių žmonių sugalvotų. Tai nėra taip neįprasta, turint omenyje šiandieninę tiek Lietuvos, tiek ir viso pasaulio ekonominę situaciją. Žmonės susiduria su įvairiais sunkumais, kurių anksčiau net nenumanė esant, priimami skuboti sprendimai dažnai pažeidžia teisės saugomas žmogaus teises.
Kiekvienas žmogus turi teisę ginti savo pažeistas teises teisme. Ši teisė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje . Tačiau kartais net išnaudojus visas valstybės teisinės gynybos priemones asmuo nėra patenkintas teismo priimtu sprendimu. Kadangi Lietuva 1995 metais ratifikavo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją , ši Konvencija tapo sudėtine Lietuvos Respublikos teisės sistemos dalimi. Pagal Konvenciją asmuo turi teisę kreiptis į tarptautinę instituciją – Europos žmogaus teisių teismą, remdamasis Konvencija, skųsti joje įtvirtintų teisių pažeidimus. Europos žmogaus teisių teismas tampa paskutine viltimi žmogui, kuris bando apginti savo pažeistas teises. Todėl Žmogaus teisių teismo jurisdikcijos aiškus nustatymas ir supratimas neišvengiamai tampa svarbus vis daugiau asmenų.
Darbo tikslas ir uždaviniai.
Atsižvelgiant į pasirinktos darbo temos aktualumą bei pagrindinį objektą – Europos žmogaus teisių teismo jurisdikciją – mano rašto darbo tikslas bus parodyti, kad Europos žmogaus teisių teismas yra unikali institucija, užtikrinanti žmogaus teisių apsaugą visos Europos mastu. Šiuo darbu noriu atskleisti Europos žmogaus teisių teismo sukūrimo būtinybę, aplinkybes bei teisinį pagrindą, apibendrinti įvairiuose šaltiniuose aprašytą Teismo jurisdikciją bei išanalizuoti jos pokyčius, įvykusius 1998 ir 2010 metais. Įdomu, kokios priežastys lėmė Teismo jurisdikcijos pasikeitimą? Taip pat darbe bandysiu palyginti Europos žmogaus teisių teismą su kitais pasaulio žmogaus teisių teismais jurisdikcijos atžvilgiu, išsiaiškinti, kuo šie teismai skiriasi, bei Europos žmogaus teisių teismo santykį su Europos Sąjunga ir jos teisminėmis institucijomis, konkrečiai – Europos teisingumo teismu. Tokie yra šio darbo uždaviniai.


Turinys

 • Įžanga3
 • Temos pasirinkimas ir jos aktualumas3
 • Darbo tikslas ir uždaviniai.3
 • Analizės metodai.4
 • Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas5
 • Europos Tarybos įkūrimas5
 • Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga5
 • Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema7
 • Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija8
 • Europos žmogaus teisių teismas iki 1998 metų8
 • Būtinumas reorganizuoti Teismo veiklą. Vienuoliktasis protokolas10
 • Privaloma Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija12
 • Peticijos teisė13
 • Teismo sudėtis15
 • 14 – asis Konvencijos Protokolas. Nauja reforma16
 • Leidimas Europos Sąjungai prisijungti prie Konvencijos18
 • Teismo ryšys su nacionaliniais valstybių teismais20
 • Europos žmogaus teisių teismas Europos Sąjungoje23
 • Europos žmogaus teisių teismo sąsajos su Europos teisingumo teismu23
 • Europos žmogaus teisių teismas kitų pasaulio Žmogaus teisių teismų kontekste26
 • Žmogaus teisių apsauga Amerikoje26
 • Afrikos žmogaus teisių apsauga27
 • Išvados29
 • Naudota literatūra30

Reziumė

Autorius
jenna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties. Kiekvienoje brandžioje sistemoje bendruomenė negali sklandžiai egzistuoti be...

Europos žmogaus teisių teismas

Teisė Prezentacija 2015 m. juodaorchidėja
Darbas apie EŽTT, plačiai aptariamas turinys:, funkcijos, istorija, struktūra. Pateikiamas R. Pakso atvejis.

Euro teisinis statusas

Teisė Rašinys justyyyynka
Kadangi Lietuva nuo 2015 metų sausio 1 d. įsivedė eurą- tai vienas didžiausių iššūkių Lietuvoje. Taigi mano analizė pagrinde remsis Lietuvos atveju...