Socialiniai mokslai / Teisė

Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

0 atsiliepimų
Autorius:
Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens neliečiamybę, teisę į darbą, į socialinę apsaugą, į privatų gyvenimą bei daugybę kitų teisių, pačių įvairiausių, tikrų ir pačių žmonių sugalvotų. Tai nėra taip neįprasta, turint omenyje šiandieninę tiek Lietuvos, tiek ir viso pasaulio ekonominę situaciją. Žmonės susiduria su įvairiais sunkumais, kurių anksčiau net nenumanė esant, priimami skuboti sprendimai dažnai pažeidžia teisės saugomas žmogaus teises.
Kiekvienas žmogus turi teisę ginti savo pažeistas teises teisme. Ši teisė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje . Tačiau kartais net išnaudojus visas valstybės teisinės gynybos priemones asmuo nėra patenkintas teismo priimtu sprendimu. Kadangi Lietuva 1995 metais ratifikavo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją , ši Konvencija tapo sudėtine Lietuvos Respublikos teisės sistemos dalimi. Pagal Konvenciją asmuo turi teisę kreiptis į tarptautinę instituciją – Europos žmogaus teisių teismą, remdamasis Konvencija, skųsti joje įtvirtintų teisių pažeidimus. Europos žmogaus teisių teismas tampa paskutine viltimi žmogui, kuris bando apginti savo pažeistas teises. Todėl Žmogaus teisių teismo jurisdikcijos aiškus nustatymas ir supratimas neišvengiamai tampa svarbus vis daugiau asmenų.
Darbo tikslas ir uždaviniai.
Atsižvelgiant į pasirinktos darbo temos aktualumą bei pagrindinį objektą – Europos žmogaus teisių teismo jurisdikciją – mano rašto darbo tikslas bus parodyti, kad Europos žmogaus teisių teismas yra unikali institucija, užtikrinanti žmogaus teisių apsaugą visos Europos mastu. Šiuo darbu noriu atskleisti Europos žmogaus teisių teismo sukūrimo būtinybę, aplinkybes bei teisinį pagrindą, apibendrinti įvairiuose šaltiniuose aprašytą Teismo jurisdikciją bei išanalizuoti jos pokyčius, įvykusius 1998 ir 2010 metais. Įdomu, kokios priežastys lėmė Teismo jurisdikcijos pasikeitimą? Taip pat darbe bandysiu palyginti Europos žmogaus teisių teismą su kitais pasaulio žmogaus teisių teismais jurisdikcijos atžvilgiu, išsiaiškinti, kuo šie teismai skiriasi, bei Europos žmogaus teisių teismo santykį su Europos Sąjunga ir jos teisminėmis institucijomis, konkrečiai – Europos teisingumo teismu. Tokie yra šio darbo uždaviniai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7427 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įžanga3
 • Temos pasirinkimas ir jos aktualumas3
 • Darbo tikslas ir uždaviniai.3
 • Analizės metodai.4
 • Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas5
 • Europos Tarybos įkūrimas5
 • Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga5
 • Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema7
 • Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija8
 • Europos žmogaus teisių teismas iki 1998 metų8
 • Būtinumas reorganizuoti Teismo veiklą. Vienuoliktasis protokolas10
 • Privaloma Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija12
 • Peticijos teisė13
 • Teismo sudėtis15
 • 14 – asis Konvencijos Protokolas. Nauja reforma16
 • Leidimas Europos Sąjungai prisijungti prie Konvencijos18
 • Teismo ryšys su nacionaliniais valstybių teismais20
 • Europos žmogaus teisių teismas Europos Sąjungoje23
 • Europos žmogaus teisių teismo sąsajos su Europos teisingumo teismu23
 • Europos žmogaus teisių teismas kitų pasaulio Žmogaus teisių teismų kontekste26
 • Žmogaus teisių apsauga Amerikoje26
 • Afrikos žmogaus teisių apsauga27
 • Išvados29
 • Naudota literatūra30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Europos žmogaus teisių teismas
Prezentacija Europos žmogaus teisių teismas

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) -  tarptautinė institucija, kuri nagrinėja asmenų, teigiančių, kad buvo pažeistos jų [...]

Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)
Referatas Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)

Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Tai visuomeninės [...]

Žmogaus teisių apsauga ES
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES

Šiame konspekte puikiai aptariami pagrindinės ES institucijos ir jų veikla. Vertingas įvadas į ES studijas.

Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)

Be galo išsamus konspektas apie Europos Sąjungą bei žmogaus teisių apsaugą joje. [...]

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka
Referatas Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties.

Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje
Kursinis darbas Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje

Temos aktualumas: Vienas iš demokratinės visuominės bruožų yra jos jautrumas joje gyvenančioms mažumoms. Demokratinėse valstybėse daugelio [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir jo bruožai
Referatas Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir jo bruožai

XXa. (o tiksliau - antrojoje jo pusėje) žmogaus teisių apsaugos procesas tapo viena [...]

Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje
Referatas Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje

Teisminio precedento reikšmė labiausiai atskleista Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime. 2006 m. kovo [...]

Teismo teisinis statusas
Praktikos ataskaita Teismo teisinis statusas

Teismas, visų pirmiausia, yra teisingumą vykdanti institucija, kuri yra nepriklausoma nuo valstybės valdžios ar valdymo [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei [...]