Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Biudžeto projekto rengimas Ir tvirtinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos finansų sistemoje svarbią vietą užima Lietuvos valstybės biudžeto sistema. Biudžetas yra ne tik pajamų ir išlaidų planas, jis parodo valstybės politiką ekonomikos atžvilgiu. LIietuvos Respublikos Valstybės biudžeto formavimo ir naudojimo klausimai pastaraisiais metais dažnai būdavo visuomenės dėmesio centre.
Svarbus kiekvienos valstybės tikslas – visiško užimtumo, aukštų ekonomikos tempų garantija. Šiam tikslui pasiekti kaip priemonę galima panaudoti valstybės pajamų ir išlaidų politiką.
Valstybės vykdoma biudžeto politika iš dalies parodo jos ekonominę padėtį, finansines galimybes, tautos kultūrinį lygmenį, visuomenės santykį su valdžia ir pan.
Galima pateikti ne vieną biudžeto apibrėžimą. Biudžetas – tai valstybės pajamų ir išlaidų sąmata tam tikram laikui, patvirtinta įstatymu; spėjamas laukiamų valstybės, įstaigos arba atskiro asmens pajamų ir išlaidų apskaičiavimas tam tikram laikui.
Dabar biudžetas ekonomine prasme suprantamas kaip viešojo finansų ūkio tam tikram laiko tarpui (paprastai vieneriems metams) skaitmenimis laikomų pajamų ir numatomų išlaidų priešpriešais sustatymas ir išvedamas jų balansas. Juridine prasme biudžetas suprantamas kaip įstatymų leidžiamosios įstaigos aktas, kurio iš anksto numatomos ir sutvarkomos viešojo finansų ūkio pajamos ir išlaidos.
Biudžetas – tai Vyriausybės veiklos planas ir priemonė, kuriame yra būtina finansinė informacija, skirta ilgalaikiams Vyriausybės planams pasiekti. Biudžetas – tai valstybės finansinis planas, kurį sudaro Vyriausybė, vadovaudamasi Konstitucija ir biudžetinės sandaros įstatymu. Valstybės biudžetas – nelyginant mūsų pačių piniginė. Pasiimti pinigų iš jos galime tik tiek, kiek randame. Kad piniginė visiškai neištuštėtų, rūpinamės kiekvieną dieną. Tiesiogiai ar netiesiogiai rūpinamės ir savo valstybės pajamomis. Taigi apibūdinant biudžetą akcentuojama, jog biudžetas yra valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, planas ar aprašas.
Lietuvos Respublikos biudžetinę struktūrą sąlygoja valstybės sandara ir administracinis teritorinis suskirstymas. Biudžetai sudaromi vieneriems metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitytinai.
Lietuvos biudžetuose sukaupiama nacionalinių pajamų dalis, kuri skiriama Respublikos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo bei socialinės šalpos, gamtos apsaugos programoms įgyvendinti, ūkiui plėtoti, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo įstaigoms išlaikyti bei krašto apsaugai.
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir bendrosiomis taisyklėmis, kurias tvirtina LR Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui taikoma pajamų ir išlaidų klasifikacija, kurią nustato Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.
Lietuvos biudžeto kasos operacijų vykdymą organizuoja Lietuvos bankas per Respublikos kredito įstaigas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomųjų organų žinias apie patvirtintus biudžetus ir jų vykdymą skelbia valstybinės statistikos įstaigos.
Aš pasirinkau šią temą todėl, kad ši tema yra aktuali visiems, nes valstybės biudžetas liečia kiekvieną šalies gyventoją. Tai yra dėl to, kad gyventojas moka mokesčius valstybei, kurie ir yra biudžeto pajamos ir gauna išmokas ir dotacijas.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti paskutinių trejų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto duomenis, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus.
Šio darbo keliami uždaviniai yra šie:
1. Išnagrinėti įstatyminę, mokomąją ir mokslinę medžiagą rašomo darbo tema;
2. Panagrinėti paskutinių trejų metų (2009 – 2011 m.) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus duomenis, biudžeto sudarymo mechanizmą, biudžeto pajamas bei išlaidas;
3. Atlikti analizę;
4. Pateikti išvadas.
Rašant darbą, daugiausia buvo remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokomąja literatūra, taip pat Finansų ministerijos pateiktais duomenimis.

Darbo tipas:
Apimtis:
8074 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje:  galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Muzikos terapijos referatas ir sociokultūrinio projekto rengimo planas
Referatas Muzikos terapijos referatas ir sociokultūrinio projekto rengimo planas

Nuo XX a. pab. spartėjantis gyventojų senėjimas yra vienas didžiausių Europos visuomenės socialinių ir ekonominių [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)
Referatas Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)

Teisinė mintis apima gana platų mąstymo akiratį, ja gali būti išreikštas valstybės vadovo, politiko, šiaip [...]

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Prezentacija Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

El. valdžios projektai
Kursinis darbas El. valdžios projektai

XX a. paskutiniame dešimtmetyje daugelis pasaulio vyriausybių pradėjo įgyvendinti iniciatyvas, skirtas panaudoti interneto teikiamas galimybes [...]

Projektas: “Mes prieš alkoholį“
Referatas Projektas: “Mes prieš alkoholį“

Alkoholio vartojimas plačiai paplitęs tarp Lietuvos gyventojų. Klaipėdos Universiteto, socialinės pedagogikos studentų 2012 metais atlikto [...]

Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“
Referatas Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“

Daugelis paauglių, priklausančių rizikos grupės šeimoms, savo laisvalaikį leidžia gatvėje, užsiimdami asocialia veikla (duomenys buvo [...]

Bendruomenės centro veiklos mini projektas
Referatas Bendruomenės centro veiklos mini projektas

Darbo tema „ Bendruomenės centro veiklos principai ir darbo metodai.“ Nepaisant didžiulės žmonių, jų gyvenimo [...]

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]

Skuodo meno mokyklos viešųjų ryšių projektas
Referatas Skuodo meno mokyklos viešųjų ryšių projektas

Skuodo meno mokyklos istorija prasidėjo 1966 m., kai jauni Skuodo miesto tėvai kreipėsi į [...]

ES biudžetas
Referatas ES biudžetas

Kiekviena valstybė turi savo atskirą biudžetą, atskiras jo svarstymo ir tvirtinimo procedūras, paskirstymo principus. Tačiau [...]