Planuojamų ir neplanuojamų pokyčių modeliai

30 psl. / 7813 žod.

Ištrauka

Darbe aptariama planuojamų ir neplanuojamų pokyčių modelių samprata. Nagrinėjama K.Lewin sukonstruotas trijų žingsnių planuojamų pokyčių modelis, jis lyginamas su kitų autorių pateiktais modeliais. Analizuojamas neplanuojami pokyčiai, išskiriami būtini veiksniai, sudarantys sąlygas neplanuojamiems pokyčiams įgyvendinti. Pateikaimos rekomendacijos sėkmingam pokyčių įgyvendinimui. Darbo pabaigoje palyginami abu šie modeliai, išskiriant jų skirtumus ir panašumus, privalumus ir trūkumus.

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje, pokyčių vykdymas yra neatsiejama organizacijos veiklos dalis. Anksčiau pokyčių įtaka organizacijų veiklos valdymui ir rezultatams nebuvo labai svarbi, todėl buvo populiarūs planuojami pokyčiai, kurie įgyvendinami pagal iš anksto numatytą planą. 21 amžiaus svarbiausias ypatumas – pasikeitimai yra labai dinamiški, daugelis veiklos parametrų keičiasi labai intensyviai ir iš esmės, todėl pokyčių numatymas, jų galimų neigiamų pasekmių eliminavimas bei teigiamų privalumų panaudojimas, pokyčių valdymas darosi labai svarbiu organizacijų vadybos komponentu.

Darbo objektas: planuojamų ir neplanuojamų pokyčių modeliai.Darbo tikslas. Atskleisti planuojamų ir neplanuojamų pokyčių modelius. Darbo uždaviniai. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: Išanalizuoti planuojamų pokyčių modelį;Interpretuoti neplanuojamų pokyčių modelį: sampratą, veiksnius bei patarimus, padedančius įgyvendinti pokyčius.Palyginti planuojamų ir neplanuojamų pokyčių modelius.

Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • 1. PLANUOJAMAS POKYTIS (K.Mažeika)4
 • 1.1. Trijų Pakopų pokyčių modelis6
 • 1.2. Planuojamų pokyčių fazės7
 • 2. NEPLANUOJAMI POKYČIAI10
 • 2.1. Neplanuojamų pokyčių samprata (E.Jezerskytė)10
 • 2.2. Neplanuojamų pokyčių efektyvumo faktoriai (G.Putinienė)14
 • 2.2.1 Organizacijos struktūra14
 • 2.2.2 Organizacijos kultūra15
 • 2.2.3 Organizacijos mokymasis16
 • 2.2.4 Vadybinė elgsena17
 • 2.2.5 Valdžia ir politika18
 • 2.3 Patarimai neplanuojamų pokyčių valdymui (E.Jezerskytė)19
 • 3. PLANUOJAMŲ IR NEPLANUOJAMŲ POKYČIŲ PALYGINIMAS (E.Jezerskytė, G.Putinienė)24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA27
 • PRIEDAI29

Reziumė

Autorius
gputiniene
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2014
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Elektroninis verslas: samprata ir modeliai

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šio darbo tikslas – išanalizuoti elektroninio verslo ir elektroninės komercijos sampratas. Pateikti el. komercijos sprendimų ir modelių analizę bei įvardinti el. komercijos privalumus...

Sprendimų priėmimo modeliai

Vadyba Referatas sonata
Įgyvendinant viešąją politiką, sprendimai yra pagrindiniai valstybės valdymo ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų veiklos elementai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kokybiniai parametrai neabejotinai daugiausia...

Pokyčių vadyba UAB "Arvi kalakutai"

Vadyba Referatas 2015 m. laubel
UAB „Arvi kalakutai“ veiklą pradėjusi 2004 m., tai vienintelė komanditinė ūkinė bendrija specializuota kalakutienos skerdimo ir jų mėsos perdirbimo ir produktų gamybos įmonė...

Strateginių pokyčių valdymas

Vadyba Referatas 2017 m. eklektika
Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvoka strategija yra plačiai paplitusi. Greitai kintančioje aplinkoje, susiduriant su nuožmia konkurencija įmonės, norinčios įgauti pranašumą...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.