Intelektinio kapitalo apskaitos problematika

28 psl. / 6647 žod.

Ištrauka

Šiandien ekonomikoje labai didelę reikšmę turi informacija ir žinios. Organizacijos lygmenyje šias dvi dimensijas apibūdina intelektinis kapitalas (IK). Kapitalas – tai turtas, vertybė, kieno nors turimų gamybos priemonių ar išteklių visuma. Tuo tarpu intelektinis kapitalas gali būti apibrėžiamas kaip organizacijai priklausantis ar prieinamas naudoti intelektinis, neturintis materialios formos turtas, turintis potencialą kurti vertę pvz.: firmos ženklas, klientų santykiai, patentai, prekės ženklai, ir, aišku, žinojimas. Intelektinio kapitalo sinonimai yra intelektinis turtas, nematerialusis turtas, žinių turtas. Praktika rodo, jog žinios tampa viena iš svarbiausių sudėtinių dalių, naudojamų kuriant prekes ir paslaugas. Todėl organizacija kuri geriau sugeba panaudoti ir valdyti intelektinį turtą, išlieka stabilia greitai besikeičiančiame informacijos pasaulyje ir gali įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą rinkoje.


Intelektinio kapitalo koncepcija yra dar labai nauja, ji susiformavo tik prieš keletą dešimtmečių. Mokslinėje literatūroje nėra daug lietuvių autorių, kurie būtų nagrinėję intelektinį kapitalą. Todėl rašydama pirmąją darbo dalį apie intelektinio kapitalo sąvoką daugiausiai remiuosi užsienio autorių B. Lloyd, B. Marr, N. Bontis, T. A. Stewart ir kitų autorių pateikiamais IK sąvokos ir struktūros aiškinimais bei sukurtais modeliais.


Ankščiau įmonės kapitalas buvo suprantamas tik kaip materialią išraišką turintis turtas, o intelektinis kapitalas buvo laikomas nematoma buhalterinio balanso dalimi. Didėjantis neatitikimas tarp organizacijos rinkos vertės ir tikrosios buhalterinės vertės dažnai priklauso nuo intelektinio kapitalo. Taip atsitinka dėl problematiškos intelektinio kapitalo buhalterinės apskaitos. Savo darbo antrojoje dalyje nagrinėju nematerialaus turto apskaitos standartų reikalavimus ir nurodymus, literatūroje pateikiamus praktinius pavyzdžius, siekdama išsiaiškinti problemas, susijusias su šio turto apskaita.


Darbo tikslas – išsiaiškinti intelektinio kapitalo apskaitos problemas, nustatyti jų priežastis, bei pateikti pasiūlymus kaip jas taisyti.


Uždaviniai:
 1. Apibrėžti intelektinio kapitalo sąvoką, jo charakteristikas ir klasifikavimą;
 2. Nustatyti intelektinio kapitalo apskaitos problemas.
 3. Išanalizuoti intelektinio kapitalo audito tikslus, galimybes ir atlikimo procedūras.
Šiame darbe naudoti tyrimo metodai:
 • Lyginamoji analizė - atskleidžiami įvairių autorių samprotavimai apie intelektinį kapitalą ir jo požymius;
 • mokslinės – teisinės literatūros nagrinėjimas – naudojamas intelektinio kapitalo problematikai atskleisti;
 • loginė analizė – IK audito galimybėms ir reikalingoms procedūroms įvertinti.
Naudota literatūra: darbe nagrinėjau Lietuvos bei užsienio autorių mokslinius straipsnius intelektinio kapitalo sampratos, apskaitos ir audito tematikomis, rėmiausi 13-uoju verslo apskaitos standartu „Nematerialus turtas“ bei šio standarto metodinėmis rekomendacijomis, taip pat 500-tuoju tarptautiniu standartu auditui „Audito įrodymai“, analizavau įmonės UAB „Pačiolis“ periodiniuose leidiniuose buhalteriams „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir „Buhalterija“ publikuotus straipsnius ir pateiktus praktinius pavyzdžius.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INTELEKTINIO KAPITALO SAMPRATA5
 • 1.1. Intelektinio kapitalo sąvokos reikšmė ir atsiradimas5
 • 1.2. Intelektinio kapitalo grupės6
 • 1.2.1 Žmogiškasis kapitalas6
 • 1.2.2 Struktūrinis (organizacinis) kapitalas7
 • 1.2.3 Santykių (socialinis) kapitalas9
 • 2. INTELEKTINIO KAPITALO APSKAITA11
 • 2.1. Intelektinio kapitalo pripažinimas nematerialiuoju turtu11
 • 2.2. Nematerialiojo turto tobulinimo išlaidos, amortizacija, nuvertėjimas ir nurašymas18
 • 2.3. Intelektinio kapitalo/nematerialiojo turto auditas19
 • IŠVADOS24
 • SANTRAUKA25
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI26

Reziumė

Autorius
elsheyla
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Valdymo apskaitos

Apskaita Referatas skorpione
Kelis pastaruosius dešimtmečius Lietuvos, taip pat ir pasaulio, vadybininkai, vertindami savo sprendimų įtaką įmonės veiklai ir uždirbamam pelnui, naudojosi finansinės apskaitos priemonių teikiama...

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

Apskaita ir auditas

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. daiva_pirmūnė
Profesionalūs ekonomistai ir vadybininkai privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma reikiamos informacijos...