Taikomieji mokslai / Inžinerija

Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie iki geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalaujamų rodiklių pakeistų žalio vandens kokybinius rodiklius.
Geriamasis vanduo yra saugus, kai atitinka saugiam produktui keliamus reikalavimus,  patvirtinančius, kad jo vartojimas nekelia  jokios rizikos žmonių sveikatai ir gyvybei arba kelia ne didesnę  riziką negu ta,  kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama (HN:2003) ir apie kurią vartotojams pranešama teisės aktų nustatyta tvarka, ir kai yra užtikrinta  teisės aktų nustatyta  gaunamo, ruošiamo ir tiekiamo vartotojams geriamojo vandens apsauga nuo taršos bei programinė priežiūra.
Gyventojų maksimalus geriamo vandens poreikis 5600 m3/d. Gyventojai suvartoja 80% vandens kiekio. Vandens kokybės rodikliai: amonis: - 0,3 mg/l, bendra geležis - 0,9 mg/l, manganas - 0,02 mg/l, chloridas - 200 mg/l, nitratai - 3 mg/l, nitritai - 0,02 mg/l, pH - 7,5, vandenilio sulfidas - 0 mg/l. Vandens ruošyklos statybai parinkta teritorija, kurios žemės paviršius altitudės yra: A - 25, B - 29, C - 33.
Pagal Lietuvos higienos normą (HN 24:2003) „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus” vandens kokybės reikalavimai yra: amonis – 0,50 mg/l, bendra geležis 0,20 mg/l, manganas – 0,05 mg/l, chloridas – 250 mg/l, nitratai – 50 mg/l, nitritai – 0,50 mg/l, pH 6,5 – 9,5. Žalio vandens kokybiniai rodikliai neatitinka higienos normų reikalavimų. Higienos normų reikalavimai taikomi vandeniui, kuris teka iš vartotojo čiaupo, todėl reikia atsižvelgti į tai, kad iki vartotojo vanduo tekės ilgu magistraliniu ir skirstomuoju tinklu.
Projekto tikslas - pasiekti, kad bendroji geležis neviršytų keliamų reikalavimų. Vandenį reikės filtruoti slėginiais filtrais, po to dezinfekuoti natrio hipochloritu (t.y. skystis, turintis iki 18% aktyvaus chloro). Geriamas vanduo bus kaupiamas vandens rezervuaruose, iš ten tiekiamas gyventojams II kėlimo siurbline. Susidaręs dumblas bus išleidžiamas į nusodintuvus. Viskas apskaičiuojama II kategorijos vandens tiekimo sistemai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4636 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO SKAIČIUOJAMOJO NAŠUMO NUSTATYMAS4
 • 2. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO TECHNOLOGINĖS SCHEMOS PARINKIMAS7
 • 2.1 Greitieji filtrai8
 • 2.2 Filtrų plovimas8
 • 2.3 Dumblo šalinimas9
 • 2.4 Vandens dezinfekavimas9
 • 3. GREITŲJŲ FILTRŲ PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMAS10
 • 3.1 Filtrų ploto skaičiavimas10
 • 3.2 Vieno filtro ploto skaičiavimas12
 • 3.3 Filtro aukščio skaičiavimas13
 • 4. FILTRŲ PLOVIMO VANDUO15
 • 4.1 Filtrų plovimui reikalingo vandens kiekio apskaičiavimas15
 • 4.2 Plovimo vandens būtino slėgio nustatymas15
 • 5. Vamzdynų skersmenų parinkimas19
 • 6. Vandens rezervuarų dydžio apskaičiavimas22
 • 7. VANDENS DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIŲ NAŠUMO APSKAIČIAVIMAS23
 • 8. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO AUKŠČIŲ SCHEMOS SUDARYMAS25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

  Šio kursinio užduotis yra suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie pakeistų žalio vandens [...]

„EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas „EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujiems miestams, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

Tikslas: Pagal turimą vandens kiekį reikia suprojektuoti vandens paėmimo įrenginius ir vandens ruošyklą. Uždaviniai: 1)      Apskaičiuoti gręžinių [...]

Vandenruoša. Miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Vandenruoša. Miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

Nuo vandens kokybės priklauso žmogaus sveikata, sanitarinės – higieninės gyvenimo sąlygos, pramonės ir verslo įmonių  [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Mišrių technologijų tinklo projektavimas
Laboratorinis darbas Mišrių technologijų tinklo projektavimas

 Darbo tikslas – įsisavinti mišrių technologijų tinklo projektavimo pagrindus. Darbo uždaviniai: 1. Pagal darbo užduoties variantą sudaryti [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Sienų šiltinimo įrengimo technologija termoizoliacinėmis plokštėmis
Referatas Sienų šiltinimo įrengimo technologija termoizoliacinėmis plokštėmis

Prieš pradedant šiltinti sienas, iš pradžių yra patikrinamas sienos fizinės savybės, sienojeesanti drėgmė, įvertinama [...]

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas
Kursinis darbas Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį [...]

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Referatas Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

           Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo [...]

Galingų elektronikos komponentų surinkimo technologijos ir įrenginiai
Prezentacija Galingų elektronikos komponentų surinkimo technologijos ir įrenginiai

Dar prieš dešimtmetį 1kW ir galingesnių tranzistorių gabaritai buvo keliasdešimt centimetrų dydžio, šiuo metu tokios [...]

Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas
Diplominis darbas Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas

Šiais naujųjų komunikacijų, elektronikos ir automatizavimo laikais, technologijų lygiai sparčiai kyla aukštyn ir vis labiau [...]

Paciento mokymo įtaka reabilitacijos efektyvumui, mažinant nugaros apatinės dalies skausmą bei gerinant gyvenimo kokybę
Diplominis darbas Paciento mokymo įtaka reabilitacijos efektyvumui, mažinant nugaros apatinės dalies skausmą bei gerinant gyvenimo kokybę

Fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūros baigiamasis darbas rengtas 2010 - 2011 metais Vilniaus universitete, Medicinos [...]

Perdangų iš polistireno liktinių klijinių įrengimo technologinė kortelė
Kursinis darbas Perdangų iš polistireno liktinių klijinių įrengimo technologinė kortelė

Ši technologinė korelė sudaroma individualiam gyvenamąjam namui su garažu ir terasa, statomo Mažeikiuose, perdangų iš [...]

Vandenruošos ir vandenvalos technologijos praktika
Praktikos ataskaita Vandenruošos ir vandenvalos technologijos praktika

Vanduo – viena svarbiausių gyvybės žemėje egzistavimo sąlygų, vanduo naudojamas praktiškai visose gyvenimo srityse. Panaudotas [...]