Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

28 psl. / 4636 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie iki geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalaujamų rodiklių pakeistų žalio vandens kokybinius rodiklius. Geriamasis vanduo yra saugus, kai atitinka saugiam produktui keliamus reikalavimus, patvirtinančius, kad jo vartojimas nekelia jokios rizikos žmonių sveikatai ir gyvybei arba kelia ne didesnę riziką negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama (HN:2003) ir apie kurią vartotojams pranešama teisės aktų nustatyta tvarka, ir kai yra užtikrinta teisės aktų nustatyta gaunamo, ruošiamo ir tiekiamo vartotojams geriamojo vandens apsauga nuo taršos bei programinė priežiūra.Gyventojų maksimalus geriamo vandens poreikis 5600 m3/d. Gyventojai suvartoja 80% vandens kiekio. Vandens kokybės rodikliai: amonis: - 0,3 mg/l, bendra geležis - 0,9 mg/l, manganas - 0,02 mg/l, chloridas - 200 mg/l, nitratai - 3 mg/l, nitritai - 0,02 mg/l, pH - 7,5, vandenilio sulfidas - 0 mg/l. Vandens ruošyklos statybai parinkta teritorija, kurios žemės paviršius altitudės yra: A - 25, B - 29, C - 33.Pagal Lietuvos higienos normą (HN 24:2003) „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus” vandens kokybės reikalavimai yra: amonis – 0,50 mg/l, bendra geležis 0,20 mg/l, manganas – 0,05 mg/l, chloridas – 250 mg/l, nitratai – 50 mg/l, nitritai – 0,50 mg/l, pH 6,5 – 9,5. Žalio vandens kokybiniai rodikliai neatitinka higienos normų reikalavimų. Higienos normų reikalavimai taikomi vandeniui, kuris teka iš vartotojo čiaupo, todėl reikia atsižvelgti į tai, kad iki vartotojo vanduo tekės ilgu magistraliniu ir skirstomuoju tinklu.Projekto tikslas - pasiekti, kad bendroji geležis neviršytų keliamų reikalavimų. Vandenį reikės filtruoti slėginiais filtrais, po to dezinfekuoti natrio hipochloritu (t.y. skystis, turintis iki 18% aktyvaus chloro). Geriamas vanduo bus kaupiamas vandens rezervuaruose, iš ten tiekiamas gyventojams II kėlimo siurbline. Susidaręs dumblas bus išleidžiamas į nusodintuvus. Viskas apskaičiuojama II kategorijos vandens tiekimo sistemai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO SKAIČIUOJAMOJO NAŠUMO NUSTATYMAS4
 • 2. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO TECHNOLOGINĖS SCHEMOS PARINKIMAS7
 • 2.1 Greitieji filtrai8
 • 2.2 Filtrų plovimas8
 • 2.3 Dumblo šalinimas9
 • 2.4 Vandens dezinfekavimas9
 • 3. GREITŲJŲ FILTRŲ PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMAS10
 • 3.1 Filtrų ploto skaičiavimas10
 • 3.2 Vieno filtro ploto skaičiavimas12
 • 3.3 Filtro aukščio skaičiavimas13
 • 4. FILTRŲ PLOVIMO VANDUO15
 • 4.1 Filtrų plovimui reikalingo vandens kiekio apskaičiavimas15
 • 4.2 Plovimo vandens būtino slėgio nustatymas15
 • 5. Vamzdynų skersmenų parinkimas19
 • 6. Vandens rezervuarų dydžio apskaičiavimas22
 • 7. VANDENS DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIŲ NAŠUMO APSKAIČIAVIMAS23
 • 8. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO AUKŠČIŲ SCHEMOS SUDARYMAS25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. fitka
Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią sistemos schemą (kopijuoti draudžiama); • Apskaičiuoti...

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2013 m. moo bot
Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį turi veikti jėgų sistema. Automobiliai, veždami keleivius ar...

Vandentvarkos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Atlikant šį darbą išmokau projektuoti pastato vandentiekio sistemas. Parinkau reikiamas vartojamas vandens normas. Išmokau paskaičiuoti vandens reikiamus debitus. Atlikau sistemų hidraulinius skaičiavimus ir...