Inovacinio bendradarbaivimo stiprinimas tarp mokslo ir verslo

30 psl. / 5175 žod.

Ištrauka

Išsivysčiusiose šalyse inovacijos jau senai tapo pagrindiniu ekonominės plėtros varikliu. Jų dėka pasiekiamas aukštas veiklos produktyvumo lygis ir gerinama piliečių gyvenimo kokybė. Ekonomikos teorijoje minimais gamybos veiksniais grindžiamas ekonominis augimas yra trumpalaikis efektas, ir tik inovacijos ilguoju laikotarpiu gali garantuoti produktyvumą įmonių veiklai. Tarptautiniu atžvilgiu Lietuvos įmonių sėkmė daugiausiai priklauso nuo pigių gamybos veiksnių, kai kurių produktų eksporto augimo tempų, vidinių investicijų ir vartojimo. Tačiau tarp Europos Sąjungos šalių Lietuva atsiduria pačioje apačioje pagal inovacijų sukuriamą naudą. Verslas itin svarbus valstybės ekonomikos augimui ir plėtrai, todėl inovatyviam verslui skiriama nemažas dėmesys Lietuvoje.Daugelis įmonių vis dar priešinasi inovacijoms, savo nuomonę grįsdamos trumpalaikių gamybos veiksnių nauda. Inovatyvių technologijų nebuvimas grindžiamas galimybe įsigyti užsienyje. Taip pat ir mokslininkų darbai. Taigi pramoninkai, verslininkai nesuvokia Lietuvos mokslininkų galimybių, o mokslininkai neturi informacijos apie šalies verslo poreikius. Susidariusi požiūrių praraja verčia ieškoti galimybių nutiesti tiltą tarp inovacijų ieškančių Lietuvos verslininkų ir mokslininkų.Daugelis autorių, tokių kaip Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Rolandas Strazdas, Kastytis Gečas inovacijų teorijoje apie ryšio tarp mokslo ir verslo stiprinimą kalba mažai, tiesiog akcentuodami inovacijų sistemos įtaką. Tačiau pasigendama inovacijų sistemos įtakos analizės.Darbo tikslas – išnagrinėti inovacinio bendradarbiavimo stiprinimo tarp mokslo ir verslo sferos naudą, iškeliant tokius pagrindinius uždavinius:Inovacinio bendradarbiavimo problematikos iškėlimas;Inovacinio bendradarbiavimo stiprinimo padėties analizė Lietuvoje.Atliekant tyrimą, darbe buvo panaudotos: lyginamosios analizės tyrimo metodas.Darbo rezultatai turėtų parodyti inovacinio bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo sferos Lietuvoje stiprintinas sritis.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………3
 • 1. Inovacinio bendradarbiavimo samprata ……………………………………………….4
 • 1.1. Inovacijų įgyvendinimo procesas ……………………………………………….5
 • 1.2. Inovacijų proceso dalyviai: verslas ir mokslas ……………………6
 • 1.3. Verslo ir mokslo ryšio stiprinimas9
 • 2. Inovacinio bendradarbiavimo striprinimo padėties analizė Lietuvoje12
 • 2.1. Pagrindinių mokslo ir technologijų rodiklių dinamika12
 • 2.2. Inovacijų sistemos dalyvių įtaka inovacijų stiprinimui14
 • 2.2.1. Inovacijų politikos instrumentų reikšmė14
 • 2.2.2. Infrastruktūrinė parama inovacinei veiklai19
 • 2.3. Inovacinio bendradarbiavimo stiprinimo tendencijos23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
 • SUMMARY …………………………………………………………………………….28

Reziumė

Autorius
egle10
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 27, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Tarptautinis verslo etiketas

Vadyba Referatas evee66
Tarptautinis verslo etiketas nurodo manieras ir elgesį,kurie yra laikomi tinkamais tarptautinėse verslo ir socialinėse situacijose.Jis apima elgesį,įpročius,konkrečius neverbalinio bendravimo aspektus.Socialinėje aplinkoje elgesys apima...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...